Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Knecht Toch" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Als een vriend, die met ons zou wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we toch liever traag lopen en hem graag en gewillig onze hand lenen ? Alfons Beter ware, dat we hem konden...Schalksheid, wijsheid en waanzin lijken wild heen en weer te woelen, maar blijven toch gelijk in de mooiste maat...Tasso Ik ken toch Van jongs af de wereld, hoe makkelijk ze Ons hulpeloos, eenzaam laat en gaat Haar weg als zon en maan en andere goden

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
striktere zin, met een vooraf als geheel geschreven tekst, zijn er slechts vier: Harlekijn, noch knecht noch meester van Arturo Corso naar Goldoni (oktober 1976), En God schiep de vrouw... voor keuken, baas en...Waar Harlekijn bij deze laatste Knecht van twee meesters was, moest hij bij Corso kiezen tussen koning en volk...het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Die epigonen hebben dan les gehad van iemand die het geleerd heeft op een stage in Sao Paolo, waar de lesgever het dan weer had van iemand die tenslotte toch nog in Polen geweest is. Amerikanen waren...Je vertelde over 'De knecht van twee meesters', dat je in de auto een Italiaans liedje hoorde, wat dan de scène met de regenschermen werd...Het probleem is dus toch een groep medewerkers vinden die volledig op die problematiek inspelen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Hij is alleen doodsbang en waagt het toch nog om de waarheid te piepen...De gruwel is totaal, en door een paar details wat te onderstrepen wordt er toch nog een ironische laag ingebouwd...De knecht die hem helpt wordt betekenisvol niet afgemaakt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De knecht die hem helpt wordt betekenisvol niet afgemaakt...Als in King Lear dan toch al eens naar de andere kant overgeheld wordt, dan wordt het buiten verhoudingen onzinnig en blijft het mij verrukken...Ik geef toe, het aangeboden staal is te klein om diepgaande conclusies te trekken, maar toch

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
dan hou je den knecht...Hihihi... M'n kop is dwaas... Tartelett's et moca-crème... Marquise Chou!!! Chou Wie heeft m'n leventje belogen ? Marquise (tot Lamme): Maar help dan toch...Bedenk toch... Ik moet m'n smoking... Marquise (die hem begrijpt) Ook mijn toilet is niet behoorlijk,.. Saturé 'n Minuut, baron... Marquise

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De heel dunne draad waaraan dit spektakel toch zijn leven ontleent, wordt door het invoeren van een pauze bijna afgebroken...Ook al werkt zo'n procédé nadrukkelijk, toch wordt het niet te doorzichtig toegepast; het is een geraamte dat door zijn logica het verhaal aangenaam omvolgen maakt, er accenten in legt...Nathalie Sarraute) loopt als verteller een beetje verloren in het stuk), leveren zij toch in enkele gevallen boeiend en geestig theater op: zo is Robbe-Grillets interpretatie van de filosoof Charles Cameron

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De opvoering van Starkadd door het KNS-gezelschap (regie Walter Tillemans) in 1966 leunde gedeeltelijk aan bij het traditionele Starkadd-concept, maar nam er toch geen vrede mee...De Nederlandse receptie Dat het stuk in Vlaanderen, ondanks de aanvankelijke reserves, toch goed speelbaar bleek, hangt voor een deel samen met de ontvankelijkheid van het publiek...Met passages waarin Starkadd toch in staat blijkt te zijn tot positief affectief gedrag of tot min of meer sublieme liefde, kan men binnen dit concept niks aanvangen, zij worden dan ook consequent

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Knecht Toch niet, ik heb het belsignaal gehoord...Ik-figuur Verdwijn ! Knecht Maar meneer ! Ik-figuur Niks te maren, verdwijn ! Knecht Tot uw dienst en wel te rusten...moeten hem toch niet in 't fluweel leggen, hij voelt er toch niks meer van

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Ondertussen staat de burgerlijke wereld van Tsjechov verder van ons af dan ooit, maar toch stellen we vast dat hij alle grote theatermakers blijft boeien...het absolute donker van de nacht zitten de oude knecht Firs en de gouvernante Charlotta samen wat te praten...Brussel speelt men op de emoties: broer en zus zijn toch aardige mensen, en het is erg dat hen zoiets moet overkomen

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
het stuk zijn ze gedeeltelijk spitsbroeders en ondanks het geweeklaag en gesteun van de knecht, voert de meester toch diens intiemste lustdromen uit...De enige keer dat Leporello succes bij de vrouwen heeft, gebeurt dat als Don Giovanni zich voor zijn knecht laat doorgaan...Deze persoonlijke toets leidt de aandacht niet af van het essentiële, namelijk de tekst van Don Giovanni zichtbaar maken, maar ik kan me van de indruk niet ontdoen dat hier toch een soort

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Dat men stem en lichaam onder controle kreeg demonstreerde de KNS-Antwerpen, toen Arturo Corso Harlekijn, Knecht van Twee Meesters van Dario Fo (naar Goldoni) regisseerde...Deze steriele gemaaktheid kan men op elke officiële scène horen en is er schuld van dat zoveel goedbedoelde initiatieven bij een moedige troep als het NTG toch fataal verzanden...Grotowski heeft toch uitgebreid onderzocht hoe een stem in de buik, in de borst of in de mond klinkt

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
De hele zaal kijkt naar haar en toch doet ze niets: ze komt op en blijft staan, half naar het publiek, half naar haar medespelers gekeerd...Ik ben realist genoeg om 'de schone tijd van vroeger' niet op te hemelen, maar toch stel ik vast dat aanleg, verbeelding, talent vroeger duidelijker waren dan nu...Maar een schilder die geïnspireerd aan zijn ezel zit, zegt toch ook niet: 'Ja, 't is twee uur

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Zelfs al wordt er weinig rekening mee gehouden - theater richt zich sowieso tot een klein deel van de bevolking - toch heeft een theater zonder kritiek weinig zin...Toch wel grappig als je van al die dingen de oorsprong gezien hebt...Maar vaak dacht ik, wanneer ik de kritiek van een collega las: 'dat heeft die toch beter gezien of pregnanter verwoord'. Ja, er schiet mij Wachten op Godot te binnen, een voorstelling door de groep

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Ik vind ze allemaal verschrikkelijk 'geniaal'. Dat kan ook, maar toch wil ik met hen kunnen blijven praten...Hoewel daar begaafde mensen bij zijn is dat toch een catastrofe, want zij houden geen rekening met het theaterpubliek en zijn uitsluitend gefixeerd op regisseurs of andermans mening...Het is uiteindelijk toch een overwinning als het als kunst verschijnt

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Opmerkelijk was dan toch de eensgezindheid, die veel groter was dan ik aanvankelijk gedacht had...Hoewel iemand als Frans Strijards dan toch nog altijd geen eigen gezelschap heeft, nog steeds geen vaste grond onder de voeten heeft...Walter Moeremans zet een leuk typetje neer, maar in de laatste peripetieën (waarbij hij twee zusters tegelijk het hof maakt, wanhopig toch met zijn ware liefde wil trouwen, en dan niet tot een besluit

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Dat is toch wel ongewoon, hoewel ik dat dan weer gewoon vind...Trouwens theater maken is toch iets verschrikkelijk lastig en akelig tegelijk, want het publiek kan altijd tussenkomen...Het is geen toeval dat de beste Europese stukken gebaseerd zijn op de traditie van de knecht

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Toen dacht ik dat zo een koor toch wel een grote dramatische kracht heeft...sterk als gefrustreerde knecht (deze vertolking moet een maatstaf zijn, waaraan hij zijn andere vertolkingen toetst), Magda Cnudde, intrigerend omdat ze tegen de verwachting in is bezet...Magda Cnudde is de lange split in de rok van dit toch wel deftige (bij Molière zelfs onschuldige) meisje zo opzichtig, dat het ongeloofwaardig is. Deze contradictie tussen het nauwkeurig waarachtige en het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Goldoni -- De knecht van twee meesters, door Strehler in 1947 van onder het stof gehaald -- en Gozzi...Toch heeft deze 'culturele revolutie' indruk gemaakt op het theater en naast de onontkoombaarheid van een politieke vraagstelling bij elke nieuwe produktie, zijn er ook ensembles ontstaan vanuit die

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
En toch vond ik de criticus aandoenlijk worden wanneer hij in de loop van de voorstelling, aan een punch nippend en op een ongemakkelijk krukje zittend, hardop zat na te denken over zijn eigen gelijk...Toch slaagt de auteur erin een boeiende, plezierige, vlotte rondrit te maken door heel theaterland...Zijn enthousiasme voor de wondere wereld in de kast wordt daarbij nauwelijks verholen, en toch tracht hij genuanceerd en kritisch het snel evoluerende gezelschap in beeld te brengen


Toon volgende resultaten