Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Kuituur en Wetenschap"Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
Wie de hele dag tot over zijn oren in het werk heeft gezeten, mag ook wel eens aan zichzelf denken... lustig wegzakken in onze nieuwe rubriek "Kuituur en Wetenschap" en alle rapporten laten liggen...Wie in zijn agenda vooral afspraken en lunches noteert, vindt in de agenda van "Kuituur en Wetenschap" plaats en uur van Europalia, het Festival van Vlaanderen, het Forum der Astrologen en de toernee...Wie zelf een mening heeft over Freek De Jonge, kan zich toch meten in "Kuituur en Wetenschap" met onze critici, als zij het hebben over de aankopen van het Getty Museum, de boogsculpturen van Van den

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
theaterlandschap in Vlaanderen sterk uitgezet en worden allerlei grenzen overhoop gegooid: tussen professioneel en amateur, tussen auteur en bewerker, tussen dans en theater, enz...Daaromheen hebben de bestuursleden en zakelijk leiders het woord: zij geven vooral inkijk op het subsidieleed en de inmenging van de regionale schouwburgen op repertoire- en artistiek beleid...Opera en haven hebben dit gemeen; om Aantwaarpse Kuituur uit te dragen hebben ze beiden een smak geld van de nationale gemeenschap nodig

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
van Fellini en Rota, vrolijk en uitbundig, mysterieus en duister, slapstick en agressiviteit, Malaparte en Manara, kijkdoos en surrealiteit...Frantisek draagt een besmeurde, bewusteloze vrouw naar binnen : het meisje waar Casanova al lang op wacht en dat voor hem al bestond, geconstrueerd in cijfers, met wetenschap, boeken, berekeningen...Hoe bedreven, handig en virtuoos de twee acteurs, Lucas Vandervost (Casanova) en Bob De Moor (Frantisek) zich ook schikken naar en inhun rol, het resultaat blijft glad, koud en oninteressant

Nr. 64, Juni 1998 • Claude Lévi-Strauss • Manifest
Op zoek naar een theoretische fundering van de verbanden tussen kunst en wetenschap stootten we op een passage uit 'Het wilde denken' van de Franse structuralistische cultuurantropoloog Claude Lévi...kuituur zoals die op een gegeven ogenblik is; deze verhouding wordt bepaald door de historische periode waarin hij leeft, de beschaving waartoe hij behoort en de materiële middelen die hij tot zijn...Op de as, waarop natuur en kuituur tegenover elkaar liggen, is het geheel van middelen zichtbaar verschoven