Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Kunst der Avantgarde"Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Peeters correspondeerde reeds sinds 1919 met Herwarth Walden en stelde tijdens het tweede Congres voor moderne kunst te Antwerpen (januari 1922) werk ten toon van o.a...Bij zijn bezoek ontmoette hij Kandinsky, Lissitzky, Marinetti, Moholy-Nagy en andere kunstenaars en werd hij medewerker van het tijdschrift Der Sturm dat in 1924 zijn artikel Die flämische Kunst der...Een grote tentoonstelling 100 Jahre belgische Kunst vond immers pas in 1933 plaats, in de Preussische Akademie der Künste te Berlijn, toen in Duitsland een definitief einde gekomen was aan de

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Als drama-auteur is Fassbinder vooral bekend van het nog niet opgevoerde Der Müll, die Stadt und der Tod...en dat er geen andere spoken bestaan dan de vuil microben / die ons duistere ziekten zenden en ons weg willen maaien gelijk strontvliegen, / en geen ander dwaallicht dan dat der droevigste onwetendheid...LVdD Kunst en Beleid In januari van dit jaar organiseerde het Vlaams Theater Circuit (VTC) in Brussel een colloquium rond Kunst en Beleid, Een toekomst voor theater- en dansbeleid

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Voorontwerpen De Ring, Richard Wagner/ 1924 Voor de Grieken was de 'skenographia' de kunst van het versieren van de scène met beschilderde decors...de moderne dans en het avantgarde-theater verschuift het zwaartepunt van de 'uitgegalmde' tekst naar het bewegende lichaam van de acteur...De constructivistische decors die in de periode 1926-1927 hun onmiddellijke sociale functie concretiseerden via een dramaturgie van de (ethische of sociale) bevrijding, verwaterden in de loop der

Nr. 52, Januari 1995 • Johan Thielemans • Het begrijpen als de dood van plezier...
Zoals bij veel avantgarde-kunst geldt ook hier de regel dat je al of niet kunt deelnemen aan het spel...Die rennen her en der, druk in de weer

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Geïnspireerd door Nietzsches dionysische duiding van het theater had Fuchs reeds in zijn artikel Der Tanz uit 1906 de dans tot basisprincipe van het theater verheven...avantgarde om theater en werkelijkheid, kunst en leven op elkaar te laten aansluiten...Objecthood (1968). De verschuivingen die Fried waarneemt in de beeldende kunsten vanaf de jaren zestig omschrijft hij als een proces van 'theatralisering' en hij stelt onomwonden: 'Kunst degenereert wanneer ze de

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Enerzijds heeft de autonome kunst io # • ® etcetera 90 van de avantgarde de canon verstoten en anderzijds hebben globalisering en migratie de superioriteit...Vooreerst is er de 'autonome' kunst: dit is de kunst die gemaakt wordt vanuit een individueel perspectief en zich onttrekt aan de codes van bestaande tradities of genres; autonome kunst streeft een...Anderzijds de 'hybride' kunst: 'de kunst die de groep en de monocultuur overstijgt, de kunst van de ontwortelden die met culturen gaan jongleren'.'8 In die drie kunstvormen -autonome kunst

Nr. 97, Juni 2005 • Filippo Tommasso Marinetti • TERUGBLIK: Het manifest van het Futurisme
Maar terwijl wij luisterden naar het uitgeteerde gemompel van de gebeden van het oude kanaal en het gekraak van de botten der paleizen op hun sterfbed van vochtig groene wortels, hoorden wij opeens...De razende bezem der krankzinnigheid rukte ons van onszelf los en joeg ons voort door de straten, uitgesleten en diep als rivierbeddingen...Wij willen de oorlog verheerlijken –enige hygiëne van de wereld– militarisme, patriottisme, de verwoestende daden der anarchisten, de mooie ideeën waarvoor men sterft, en de minachting voor de vrouw

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Vanuit die marginale positie had de avant-gardistische kunst alle vrijheid om de conventies van de kunst, de gangbare aanwendingen van de techniek en de heersende politieke en morele codes te...Was het niet raadzamer geweest om, in plaats van de blijmoedige kunst gelijk te bestempelen als obsceen, het Dewinterbedrijf te overtroeven met waarlijk blijmoedige kunst...Die Aporien der Avantgarde