Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


171 document(en) met "Kunst of Literatuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het is in zijn ogen rampzalig dat café-théâtre, music hall, one man show en dramatische kunst door elkaar worden gehaspeld: "Theater met een krukje en een glas water is niet de artistieke creatie die...het nieuwe theaternummer van Yang, tijdschrift voor literatuur en kommunikatie (nr...de steeds weerkerende yerslagen-met-foto's over Yangdagen en -prijsuitreikingen waar "druk gepalaberd wordt over kunst en cultuur, hoppebieren andere facetten van het leven" - Yang, nr

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Als we het even bij de literatuur houden, zien we dat in de laatste twintig jaar deze ambitie van de kunstenaar om de realiteit in haar totaliteit te kunnen grijpen, sterk aan kritiek onderhevig...Met zeer veel toewijding en eindeloos geduld, gebruik makend van de meest gecompliceerde en geraffineerde kunstmiddelen, wilden de auteurs bewijzen dat de "grote" teksten van de literatuur hun status...Immers, de beoefenaars van de kunst willen van geen middenweg weten

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
theater voorrang op literatuur als voorwerp van de theorie...Zijn werk aan de universiteit van Wisconsin te Milwaukee (waar die andere paracriticus, Ihab Hassan, ook actief is) als professor in de Engelse literatuur en als lid van het centrum voor Twentieth...onbepaaldheid, discontinuïteit en decentralisatie: en door een vaak anti-theatrale want anti-illusoire kunst

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
leven doet en stelt het zich lijnrecht tegenover die andere aanpak van de realiteit in kunst, die pretendeert dat leven in kunst zijn gelijkenis vindt, dat ze ergens kunnen samenvallen...Wanneer kunst de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens wordt, kan het best leuk zijn voor wie ermee bezig zijn, maar of het even plezierig is voor wie er moeten naar...theater voorrang op literatuur als voorwerp van de theorie

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Alleen rijst de vraag waarom twee jonge, ondernemende regisseurs op dit monster zijn gestoten, waarom niets anders in de hedendaagse literatuur hen relevanter lijkt, en hoe ze zich de band met hun...Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Moderne literatuur is modern omdat ze reflecteert op wat literatuur tot dan toe geweest is; en daarbij moet je natuurlijk wel de realiteit om je heen meenemen...De gemeenschappelijke utopische visies van de historische avant-garde, inbegrepen de overtuiging dat kunst greep heeft op de maatschappij, werden ondermijnd door het groeiende pluralisme en resulteerden...Tegenwoordig gebruiken performers de realiteit om kunst te scheppen (vroeger gebeurde het omgekeerde). Gray's autobiografische monologen en de Rhode Island stukken (met LeCompte) illustreren dit, maar

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Bij het gros van de Vlaamse akteurs is kunde vaak groter dan kunst...van Freshwater een beroep gedaan op het acteertalent van enkele groten uit de hedendaagse Franse literatuur...fungeert de komische ondertoon als alibi voor een omlijnde stellingname tegen de hypocrisie, het verstikkende puritanisme en de inhoudsloze kunst eigen aan het Victoriaans tijdperk

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Een gebeuren dat zich het best laat begrijpen vanuit de traditie van de Amerikaanse avant-garde kunst...Ze maken zichzelf tot probleem door aan te sturen op nieuwe definities van de categorieën waarin we kunst waarnemen...Amerika gaat dat terug op een lange traditie die in de literatuur kan teruggevoerd worden tot Moby Dick, in de muziek tot Charles Ives

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
geleerd is, dat je ook maar iets met die kunst te maken hebt...Er zijn zovele knappe ontwerpen in de moderne literatuur, om van de wereldliteratuur niet eens te praten

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Daarover bestaat een traditie van grote literatuur...Etcetera ontving Museumjournaal Is een tweemaandelijkse publi-katie voor moderne kunst...Het zesde nummer van 1983 is gewijd aan de relatie tussen theater en beeldende kunst

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
RUG), Willy Thomas (CVP/prof literatuur KULAK), Boudewijn Van der Plaatse (VU/feraar/ama-teurtoneelfreak). Naar verluidt zijn deze namen bij elkaar geraakt na, zelfs voor Belgische politieke zeden...Spijts de vele inspanningen in elke samenleving, in verband met de menselijke relaties, of bij politieke contacten, bij uitstraling van kunst en zeker ook in de wereld van het toneel, besef ik dat die...Onze hele kunst en cultuur is, van bevrijding tot bevrijding, langs verlichting en vernieuwing om, beland bij het absolute individualisme; individualisme dat niet meer ten dienste staat van de

Nr. 7, Juli 1984 • (advertentie)
Theater is nu eenmaal dat opwindende medium waar literatuur,muziek, beeldende kunst, filosofie, noem maar op, mekaar ontmoeten...Het is de meest complete kunst die u zich dromen kunt

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1903 sticht de pianist, componist, dichter en criticus Herwarth Walden, de echtgenoot van de schilderes en dichteres Else Lasker-Schüler, er een Verein für Kunst om daar de jongste stromingen op het...Hier ligt de klemtoon veeleer op individuele gevoelens en wordt, voor het eerst in literatuur en kunst, de invloed van Nietzsche en Freud (wiens Uber Trau-me und Traumdeutungen in 1900 verschenen was...Een grote tentoonstelling 100 Jahre belgische Kunst vond immers pas in 1933 plaats, in de Preussische Akademie der Künste te Berlijn, toen in Duitsland een definitief einde gekomen was aan de

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
eenhoorn in de hermetische traditie (ten dele ook in de hoofse literatuur) is gaan verwijzen, Daar drukt dit zeldzame, gedroomde wezen immers de alchemische bruiloft uit tussen maagdelijkheid en bevruchting...Fabre zag in het Meuseum van aktuele kunst te hasselt een tijdje geleden

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Manifesten Kantor, een veelzijdig kunstenaar (schilder, graficus, scenograaf, theaterman) met een boeiende visie op kunst en theater, baseert zijn werk op gefundeerde theater-theoretische en...Het zijn twee voor elkaar totaal vreemde zaken en enkel via de kunst of tijdens een catastrofe beginnen wij het object te begrijpen (het object 'auto' kunnen wij bijvoorbeeld slechts begrijpen na een...Bij Cricot 2 is dat ongeveer van bij het begin niet het 'Werk' geweest, niet de literatuur in de strikte betekenis, maar wel de actie

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Dan kwam de dans: geen tijd meer voor literatuur, alle aandacht naar het fysieke werk -- het is bekend hoezeer dansers worden opgeëist door hun trainingen...De dans kan alleen de essentie zeggen en zegt de essentie beter dan wie ook, omdat ze de kunst is die het dichtst bij het religieuze gebeuren staat en bij het religieuze moment in het bestaan...Maurice Béjart - Foto Miller Hier zijn we, zo dicht als mogelijk is, bij de bronnen van Béjarts kunst

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Mamet is geboren in Chicago en het is tot nu toe zijn thuisbasis gebleven, ondanks zijn literatuur- en toneelstudies aan het God-dard College in Plainfield, Vermont (1964-1969) en het lesgeven --eerst...Uiteindelijk wijst Roma elk ideaal, elk middel om de realiteit te overstijgen, categoriek af, of het nu gaat om ethiek, filosofie, godsdienst of kunst

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Barthes' geschriften zijn zowat de meest geciteerde literatuur geworden in programmabrochures voor theater, opera en aanverwanten...De kunst is bij uitstek een maskerade van drijfveren...Norén vind ik ook waardeloos, dat heeft niets poëzie, terwijl ik fundamenteel in theater geloof als poëtische kunst, niet als realistische kunst

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Die hele evolutie, het besef dat toneel naast kunst ook communicatie is, is door de Actie Tomaat en de discussies die daar gevoerd werden fel geactiveerd geworden...Die evolutie in de kritiek van de literatuur naar theater werd natuurlijk in de eerste plaats veroorzaakt door een gelijkaardige evolutie binnen het theater zelf Beantwoordt er dan aan elke stroming

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Deze psychologische repressie belet volgens auteurs als Herbert Meier en Adolf Muschg de ontwikkeling van een literatuur, een eigen Zwitsers, niet-provincialistisch theaterleven...Ik had eerder de indruk te werken aan de overleving van de cultuur, van het begrijpen van het andere, de aanvaarding van de kunst


Toon volgende resultaten