Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


73 document(en) met "KunstenFESTIVALdesArts voor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
De rijken blijken hen er zelfs geld voor te geven en de filosofen worden in hun geduldig wachten op het moment dat de rijken zichzelf zullen afschaffen zowaar even 'gemütlich' als Atlas...Toch is het verleidelijk om me voor te stellen dat Schwitters zich zou laten inspireren hebben door de associatie tussen de klankwoorden 'Murx' en 'Merz', waarbij 'Merz' dan zou staan voor de afval...Deze vorm van acteren die ik eerder 'aanwezigheid' dan 'spel' zou noemen krijgt in de regie van Marthaler, die veel oog heeft voor pauzes in tekst en muziek, alle kansen

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Een voorbeeld voor allen, public friend number one, innig en voor altijd versmolten met de media...De tijd is rijp voor actiehelden met een eigen houding, kleding, muziek, kortom met een lifestyle van en voor zichzelf...plantagemeesters lopen elkaar en wulpse blondines voor de voeten in een incestueus familie-epos dat de deep South afschildert als een lust(m)oord voor inter-raciale sex

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
De Vlaamse Gemeenschap, bij wie het altijd gaat over 'alle geld is op, vijftien miljoen meer voor onze projectenpot, vergeet het maar,' kwam met niet minder dan veertig miljoen over de brug...Vele Franstalige Brusselaars hebben voor het eerst het pand van de KVS betreden...Ik zie geen enkele reden om voor de tweede aflevering deze ambitie te laten varen

Nr. 46, Januari 1994 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...13 KunstenfestivaldesArts Johan Thielemans pleit voor een strengere keuze...23 KunstenfestivaldesArts Christoph Marthalers afvalcollages

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
boeiend is. Voor het publiek dat de voorstelling bijwoonde in de kunstencentra en vermoedelijk ook voor (het merendeel van) de toeschouwers die de voorstelling zagen tijdens Antwerpen '93, was JDX - A Public...Toekomstig politie-agent Alexander: 'Ik zal mensen op hun gezicht slaan'. Pjotr, wanneer Alexander hem slaat: 'Hij oefent alleen maar voor zijn beroep'. Schoonzoon Pavel, wanneer moeder hem vraagt...Dat milieu is voor Tg Stan enerzijds dat van zwart Amerika (o.a

Nr. 47, December 1994 • (advertentie)
Het ensemble voor hedendaagse muziek Champ d'Action met werk van de Zwitser Klaus Huber, de Vlaming Luc Brewaeys en de Brit Jonathan Harvey...en uit de groep die live musiceerde bij Van-dekeybus' Le poids de la Main [1990]. Ictus staat voor kwaliteit in het creëren van nieuw werk en in het 'herlezen' van het modern-klassieke repertoire...Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door faet Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor de kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van liet Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Vlaanderen is de publieke belangstelling voor beeldend theater nog klein: poppentheater wordt nog altijd als alleen voor kinderen beschouwd...94, uitgave van het Vlaams Verbond voor Poppenspel): 'Het is tijd voor een beeldenstorm in de hele Vlaamse "poppenwereld", tijd om de hele "slapgeworden" figuren op een hoop te gooien en te zoeken...Er zijn een aantal beleidsvoorstellen ingediend voor de volgende editie (en die zou in november moeten plaatsvinden), maar de provinciale overheid heeft nog altijd niet positief of negatief gereageerd

Nr. 49, April 1995 • Edwin Carels • Voor mij is iets waar zolang ik...
De Fantasten van Musil vormde de basis voor deze STUC-produktie, gerealiseerd in co-produktie met STAN en KunstenFESTIVALdesArts...Blijkbaar vormen Musils eloquente en gedachtenrijke volzinnen voor Franciska Lambrechts de ideale inspiratiebron om haar eigen, uiterst individuele beeldtaal de vrije loop te laten...Hij is immers niet alleen verantwoordelijk voor de richtingloze woordenstroom, maar ook voor die wijze slotzin uit de film: 'Voor mij is iets waar zolang ik zwijg

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Hoe functioneert de artiest in een mechanisme dat van Molenbeek in de kortste tijd een uitheemse theaterkijkkast maakt voor voyeurs...De ervaring van de levende stad/ straat, de volkscultuur, de jongerencultuur ligt voor het oprapen...Voor deSingel en de grote kunstenfestivals is kwaliteit iets totaal anders dan voor de Beursschouwburg en de Vaartkapoen

Nr. 49, April 1995 • Dieter Lesage • Niet alleen theater
Maar in hun enthousiasme voor de voorstelling hebben ze over het hoofd gezien dat Alleen theater er niet de geschikte context voor bood, meer nog: Alleen theater was de slechtst denkbare context...Waarom veronderstelt men dat jonge rappers zich op termijn voor theater zouden interesseren, eerder dan dat theatermakers theater voor bekeken houden en gaan rappen...Structurele gevolgen, ja — maar voor migranten en vluchtelingen, of voor het Vlaamse theater

Nr. 50, Juni 1995 • Marianne Van Kerkhoven, Agna Smisdom • In memoriam
van de promotors van de expressionistische dans en als choreografe, maar vooral als een uitzonderlijke pedagoge, wier lessen vooral voor heel wat acteurs en regisseurs tot op heden een referentiepunt zijn...Herman Teirlinck stelde in 1946 het programma op voor de Studio van het Nationaal Toneel (nu Studio Herman Teirlinck) en vroeg Lea Daan daar als bewegingspedagoge te fungeren: ze bleef er les geven...Zij waren eenmaal te gast in België: zij speelden Tight Right White tijdens het KunstenFESTIVALdesArts in 1994

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Misschien dat het voor een bepaalde generatie toeschouwers nog wel werkt; voor anderen, opgegroeid met Jan Decorte en Maatschappij Discordia, is het geloof in de illusie geweken...Hildegard De Vuyst Deze tekst werd geschreven voor Carnet 1995/3 (verschijnt 15 september). Carnet is een publikatie en co-produktie van Nederlands-Vlaams Instituut voor de Podiumkunsten (EESV...SPEELTEATER GENT DE KOPER GIETERY '95 - '96 Theater, dans, muziek, film en plastische kunsten samengebracht in De Kopergietery, huis voor jonge kunst in Gent DE PRODUKTIES VAN

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
De beelden en handelingen van deze 'happening' waren zeker niet nieuw, maar de poëzie, de humor, het oog voor detail en de grote zorg waarmee het geheel werd uitgevoerd zetten aan tot mijmeren, iets...Voor het Kunstenfestival is het in elk geval een optie om eerder te kiezen voor (eigenzinnige) kunstenaars dan voor produkties...Dit is dus wel degelijk een pleidooi voor risico's, maar dan voor het soort risico's dat in de lijn ligt van het carte blanche-opzet, dat vreemd genoeg geen deel uitmaakte van de 'dertien produkties

Nr. 52, Januari 1995 • Inhoudstafel
Carte blanche Marleen Baeten blikt terug op het kunstenFESTIVALdesArts In memoriam 12 Marina Deweer, door Toon Brouwers 13 Santiago del Corral, door Pol Arias...14 Een mens: schudden voor gebruik Tuur Devens in gesprek met auteur, acteur en regisseur Peter De Graef De val van Mussolini 18 Verdrijft kennis het plezier...Podiumkunsten en management, handboek theaterbedrijfsvoering (VTI, Brussel) 44 Bart Stouten las Addenda/bij Samuel Beckett (Historische Uitgeverij, Groningen) 46 Voor een kritiek van onbegrip en

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
KunstenFESTIVALdesArts, nr 52 p 7 Monologenfestival (Monty en deSingel), nr 49 p 14 Theaterfestival, nr 51 p 10 Gezelschappen en organisaties ae Jeux Interdits, nr 53 p 27 Alibicollectief, nr 53 p 27...Dansbeleid in Vlaanderen: pleidooi voor een gevarieerde biotoop, nr 49 p 28 Van Kerkhoven, Marianne, De stem van de toneelspeler...Tot en met de 12de jaargang betaal je voor een los nummer 80 Bf

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
voor frustraties die ze elders moeilijk kwijt kunnen, niet veel 'juister'? Of wat te denken van KunstenFESTIVALdesArts, dat met een tentoonstelling over de Martini-toren erg dicht bij huis blijft, maar...De stad wordt dan ook symbool voor een bepaalde sublieme, afgrondelijke ervaring, die het platteland niet kan leveren: 'men kan min of meer pathetisch kiezen voor de grootstad, voor de duizeling van...gewettigd is dat die plaats voor het theater slechts op dezelfde wijze belangrijk is als waarop ze ook voor een handelszaak of een restaurant of café belangrijk is? Stadscentra zijn immers niet meer de plaatsen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Inhoudstafel
kredietbank) Partner voor Cultuur...Redactioneel STEDELIJKHEID ALS VASTE BODEM VOOR HET THEATER...Als het centrum leeggelopen is Pieter T'Jonck over het theater en de stad 11 MartiniMartini Eric Min over een initiatief van KunstenFESTIVALdesArts 16 Wie eigent zich

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Er was geen aandacht voor een dramatische ontwikkeling, geen ademruimte voor de acteur, geen reflectie over enscenering...Op die manier is Tunesië een klein laboratorium voor de moderne Arabische cultuur, in het bijzonder voor de schilderkunst, het theater, de film en de muziek...Etcetera: Tijdens het Rendez-vous over Arabisch theater in het kader van het kunstenFESTIVALdesArts plaatste Fadhel Jaïbi het ensceneren van Shakespeare op één lijn met conservatisme

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Deze vraag vormde het uitgangspunt voor een conferentie tijdens de eerste editie van het KunstenFESTIVALdesArts in 1994...Hij ziet voor zichzelf geen andere keus dan te strijden voor deze kunst...Diverse groepen worden er keer op keer voor samengebracht; Het motto hierbij formuleert de acteur Willy Thomas in zijn bijdrage voor het boek: 'Ontevredenheid is wat ons bindt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Wat verklaart de interesse van het KunstenFESTIVALdesArts voor de Martini-toren...ingehuurd als tegengewicht voor het bijwijlen lyrische proza van Bruno De Meulder, die samen met Jürgen Persijn tekende voor het concept van MartiniMartini...Tot voor kort vond De Meulder de plek bepaald feëeriek; wanneer hij vertederd uitlegt hoe dat komt, krijgt het model van de ideale stad dat hier met overgave wordt beleden langzaam vorm


Toon volgende resultaten