Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


306 document(en) met "L'analyse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Merkwaardig in dit verband is dat AKT in zijn analyse Roland Barthes citeert: 'Een tekst interpreteren is niet er een min of meer gefundeerde, min of meer vrije betekenis aan toekennen, het is veeleer

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
55 In het volgende nummer vindt u naast een volledige toneeltekst en de gebruikelijke rubrieken : het Goethejaar achternagehold, een analyse van Torquato Tasso (HTP) en Clavigo (Arca); een...Zullen we het nu hebben over waar het allemaal om begon: de kwaliteit van wat op die min of meer geoutilleerde scènes te zien is? De discussie daarover en de analyse daarvan behoren tot de

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Uit deze analyse zijn er vanzelf een paar krachtlijnen naar voren gekomen, die duidelijk maken op welke manier Herrmann theater maakt

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Een voorstelling moet al in zichzelf professioneel behoorlijk zijn, wil ze als aanzet tot kritische analyse in aanmerking komen...Het is me om analyse begonnen...Niet zwelgen in de pseudo-lyriek van wat er aan buitenlandse voorstellingen toch zo goed is. De behoefte is groter aan een analyse van wat in onze eigen theaterprodukties keer op keer verkeerd loopt

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dus: Als in de oorlog is geen nieuw stuk en het is geen analyse of interpretatie...Van een themanummer van een tijdschrift verwacht men, dat aan het einde van de lectuur een motivatie duidelijk wordt die alle artikels stuk voorstuk verbindt en in analyse overstijgt: een puzzel die...Ik kan niet zoveel doen met een analyse van het sociaal engagement van het NTG (Alex Mallems) wanneer men - de realiteit bekijkend - ziet, dat dit engagement - zo het er al geweest is - over zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
een analyse lopen al die dingen uiteraard door elkaar...Opnieuw constateert men de mogelijkheden tot en niet de analyse van...Voor de volledigheid vermeld ik nog: 5. Theo Girshausen: Die Hamlet-maschine Ten dele een verslag van de mislukte 'Uraufführung' van dit stuk in Köln, ten dele een mislukte analyse

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Een analyse is onbegonnen werk omdat de meeste beelden enkel een oppervlakkige betekenis hebben, en snel uit het geheugen verdwijnen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Met name de acteursbehandeling is zo bewust amateuristisch dat het enige theatrale houvast de tekst en de analyse daarvan is. Die analyse is uiterst intelligent en indrukwekkend, (letterlijk) en wordt...Het is inderdaad de analyse, de dramaturgie, die betekenisoverdracht mogelijk maakt, en niet een spectaculaire spelregie...Het is de afstand tussen de structuur van Goethes drama ('pièce bien faite') en de structuur van Decortes analyse en ombuiging van die basistekst, een afstand die een spanning wordt, maar van een

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Een uitvoerige analyse

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
die parabels geeft Jo Coppens een bekende brede macro-analyse van de klassenstrijd...Ze doen dat, dank zij een indringende analyse van de beweging van de tekst

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Dit zijn de vragen die ik me stel bij de analyse van de tentvoorstelling van Brechts Moeder Courage en haar kinderen door de Nieuwe Scène

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik wil het niet verklaren want ik heb niet meer dan dat vermoeden, maar zij verklaren alles, weten voor alles een analyse te bedenken

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Interpretatie en globale analyse ontbreken ten voordele van het verzamelen van concrete materie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Interpretatie en globale analyse ontbreken ten voordele van het verzamelen van concrete materie

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
de analyse van Goethes Torquato Tasso en de enscenering ervan door Jan Decorte heeft Luc Lamberechts een dubbel vertrekpunt: nl...De analyse waarin ook de verslagen van de studenten verwerkt zijn wil een functioneel betekenisgeheel construeren uit alle gegevens die de voorstelling ter beschikking stelt...De conclusie van de analyse vermeldt twee bezwaren t.o.v

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daarbij liever geen analyse, wel het beschrijven van moeilijke toestanden, die kunnen leiden tot drama's. Daarom worden de boeken van Yvonne Keuls bestsellers, daarom zijn de theaterpro-dukties van

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Een analyse van het werk van Luk Van Brussel, met als orgelpunt het geslaagde Vera bevindt zich dus ietwat in het luchtledige

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Terwijl in Uber die Dörfer die analyse gebeurt aan de hand van romantische poëzie

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Sport voor allen Heeft u een analyse waarom het met de KNS zo slecht gaat, 25% minder publiek

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
recreatie van de werkelijkheid is (geen mechanische reproduktie die natuurlijk het bestaande systeem bevestigt); (2) analyse en kritiek van het heden en (3) prefiguratie van de utopie...Bonds 'rationeel' theater primeert uiteraard de analyse --hij noemt zijn stukken dramatiseringen van een analyse in plaats van een verhaal - hoewel de analyse nooit de sociale werkelijkheid mag...Dit komt vooral tot uiting in 'publieke alleenspraken', passages (deels analyse, deels parabel) waarin op het eerste gezicht Bond het publiek direct aanspreekt maar waarin feitelijk het personage


Toon volgende resultaten