Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "L'anthropologie de la"Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Uitgaande van het boek "L'anthropologie de la mort" schetst de Senegalese acteur/danser Kelountang Ndiaye zijn visie op de taboes rond het fenomeen "de dood", hier en elders...Hoe staat de in Europa verblijvende Surinamer en Antilliaan tegenover de Surinaamse revolutie en de westerse inmenging en veramerikanisering van de Caraïben...Aan de hand van uit het leven gegrepen situaties, wordt op een simpele wijze vorm gegeven aan de gedachtenwereld van een kind bij het zien van oorlogsgeweld

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
De visuele en inhoudelijke overeenkomst met de hoger besproken beelden is opmerkelijk: intellectuelen die dreigen te bezwijken onder de grootsheid van de theoretische illusies die ze koesteren...Het beeld van de engel symboliseert tegelijk de vooruitgangskritiek en het messianisme van Benjamin: de engel keert de rug naar de toekomst en draagt de belofte van verlossing in zich, maar zit...Pauwels bespreekt aan de hand van de academici van Lagado de verzuchting dat taal te ruw en leugenachtig is om de fijnzinnige en unieke werkelijkheid te vatten, en staat aanlsuitend stil bij de

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Aan het einde van de voorstelling zal hij dit gebaar herhalen, ditmaal vanaf de achterwand én met gesloten ogen – hij luistert dus naar de dans, net zoals Gehmacher vanuit een verstilde pose op de...Afsluitend kunnen we daar nog de volgende beschou- wing van Jean-Luc Nancy aan toevoegen: ‘La danse est une transe écidée, organisée (...), c’est la possibilité de laisser venir un moment de passion...dit trop peu quand on dit que le matériau, le médium ou l’objet de la danse est le corps propre, et que cela définirait sa sin- gularité parmi les arts: en réalité, l’objet est la traversée du corps

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
En dus vinden we zowel L’homme machine van Julien Offray de la Mettrie en L’académie des dames van Nicolas Chorier terug in de Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux...De verdedigers van de experimentele, de markt-, de kennis-, de communicatie- en de sensatiemaatschappij hebben uit deze strategie de eenvoudige post-Fordiaanse formule gedistilleerd dat ‘openheid ons...Samengevat zijn dus de toevallige voorbijganger, de vagebond, de toerist en de gokker metaforen voor de postmoderne strategie en haar angst voor de verplich- tende en beperkende relaties

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
De georganiseerde en collectieve structuren functioneren er (nog) niet zoals voorheen; de stad draagt (nog) de sporen van de aanslag, de kogels, de verwoesting; de gebouwen getuigen (nog) van de...Introduction à une anthropologie de la surmodernité waarin hij stelt dat het verschijnsel ‘niet-plaats’ steeds dominanter wordt in onze leefomgeving...Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Editions Seuil, Parijs, 1992