Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "LICHT William Forsythe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Mortier treedt op als gastheer en coproducent voor verschillende boeiende choreografen: Reinhild Hofman, William Forsythe, Anne Teresa De Keersmaeker...Morris levert licht verteerbare commerciële kost, in de muziek te vergelijken met het werk van Andrew Lloyd Webber, en niemand maalt erom dat de anachronismen welig tieren, dat het bulkt van de...Het is toch eigenaardig dat hij zowat in alle elementen van opera belang stelt -- zowel muziek, zang, koor, decor en licht, als regie -- maar het aandeel van de dans in opera volledig miskent

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Het gebruik van licht en flarden muziek als een vorm van sfeerschepping is zowel filmisch als melodramatisch...De exclusieve bijdragen van William Forsythe (Frankfurter Ballett), Steve Paxton en Michèle Anne De Mey (Compagnie Michèle Anne De Mey) tillen het programma op een buitengewoon hoog niveau...William Forsythe is ongerwijfeld een van de belangrijkste choreografen van onze tijd en is mede door zijn grote openheid en zijn groot kritisch vermogen het gedroomde voorbeeld van een bewust zoekend

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Er is iets met de voorstellingen van William Forsythe: ze dwingen de toeschouwer tot een bepaald soort van uitputting; er is zo veel te zien of zo veel tegelijkertijd of zo 'n vreemde dingen of die...overstappen in de rol van spreker/acteur of As a garden in this setting, William Forsythe / Dominik Metnzos zanger...Marie Lambrechts In het kader van Anwerpen 93 is An-Marie Lambrechts betrokken bij de produktie van een video-installatie met de dansers van William Forsythe

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
op uitnodiging van William Forsythe met het Ballett Frankfurt maakte...Hoeveel gelijkenissen er tussen de aanpak van Fabre en Forsythe ook mogen zijn — ik denk hier ook aan het feit dat beiden de zwarte Stephen Galloway als sterdanser uitspelen —, de verschillen springen...Integendeel, zij is zeer sterk in het overbrengen van aanspraken, meningen en boodschappen — en dat is iets waar Forsythe niet eens aan dénkt

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Forsythe gewichtloze impact van een planeet die eerst tegen de einder lijkt op te botsen en dan achter de evenaar verdwijnt...Mind Machine of Dr.Forsyth is een installatie van Anne Quirynen, An-Marie Lambrechts en Peter Missotten, tot stand gekomen met de dansers van William Forsyths Frankfurt Ballett...dit spel van licht en donker verwisselen dat wat rest en dat wat vervluchtigt, aan- en afwezigheid, verschijning en verdwijning voortdurend van plaats

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
De belangrijkste festivals voor dans, het Holland Festival en Springdance, plaveiden in de jaren tachtig de weg voor de publiekswaardering van Trisha Brown, Pina Bausch, William Forsythe, La La La...De cultuur van de jaren tachtig, waarin het lichaam en de gezondheid overbelicht waren geweest, werd weggevaagd door de realiteit, waarin de rol van het lichaam in een totaal ander licht kwam te staan...Zij sloeg andere richtingen in en keek daarbij naar nieuwe helden als William Forsythe en Anne Teresa De Keersmaeker

Nr. 52, Januari 1995 • Alexander Baervoets • Klassieke dans
Het is een beeld van polarisatie, in de praktijk zelfs van aparte werelden die elkaar minachten, het licht in de ogen niet gunnen...Choreografen als William Forsythe, Jan Fabre en - meer en meer in haar laatste werken - Anne Teresa De Keersmaeker kunnen beschouwd worden als behorende tot de hedendaagse klassieke strekking

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
takes ten years to become a stagedancer', zei Martha New Sleep, William Forsythe / Gert Weigelt Graham...Toeval is het geenszins dat zowel Forsythe als Kylian in hun laatste creaties hun dansers vloerpanelen lieten optillen om als mollen daaronder hun onnavolgbare gang te gaan...Met name Forsythe probeert al jaren een nieuwe choreografische code te ontwerpen waardoor zijn aanwezigheid als choreograaf geminimaliseerd en uiteindelijk zelfs overbodig wordt

Nr. 53, December 1995 • Dominiek Van Besien • Dans in het kwadraat
De choreograaf van het Ballett Frankfurt, William Forsythe, die deze werkwijze op een verregaande manier toepast, weigerde eerder dit jaar nog een choreografieopdracht voor het Royal Opera Ballet...het licht van die concentratie op het moment en van die bereidheid tot reactie op wat komt, wordt ook duidelijk dat een lichaam meer is dan een louter fysisch gegeven

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Toch kan de epistèmè van de representatie een licht werpen op de techniek van het uitdraaien van benen en voeten in het klassiek ballet...Bij elke creatie van ruimtebeelden op het toneel zouden de verschillende met elkaar concurrerende interpretaties aan het licht kunnen worden gebracht...Expansie en zwarte gaten Die rechtlijnigheid is er evenmin in Limb's Theorem van William Forsythe

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Het verdwijnen
het programmaboekje van Eidos: Telos staat het helder vermeld; niet 'choreografie: William Forsythe', maar wel 'concept en organisatie: William Forsythe in choreografische samenwerking met het...Eidos:Telos - William Forsythe, Ballet Frankfurt / Dominik Mentzos hun eigen projecten animeren, het orkest Anima Eterna van Jos van Immerseel met het grote aandeel van zelfstandige beslissingen...William Forsythe die zijn 'wetenschap' als choreograaf wegschenkt aan zijn dansers en met hen een collectief avontuur ontwikkelt: zijn dat niet de modellen van grote 'podiumstructuren' voor de toekomst

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
antwoord op Balanchine heeft William Forsythe in Self meant to govern (Eidos:Telos) met hetzelfde thema gespeeld...Daarmee heeft Forsythe min of meer te kennen gegeven dat het meesterschap van de dansers in een volgende fase terecht is gekomen...Ook al is Balanchine bijgezet in de museumgalerie, en voorbijgestreefd door choreografen als William Forsythe, hij dient nog altijd als historisch ijkpunt

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
Na een opleiding in de North Carolina School of Arts en een intermezzo bij de Deutsche Oper in Berlijn kwam ze terecht bij William Forsythe in Frankfurt...Amanda Miller danste er een sleutelrol in choreografieën zoals Artefact en kreeg dra van Forsythe de ruimte om zelf te choreograferen...Wie over Amanda Miller schrijft, moet Forsythe ter sprake brengen; zij is zijn leerlinge en maakte haar eerste choreografieën onder zijn hoede

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
wezenlijk tot het genieten, zowel in de beleving ervan als in het discours en de beelden die het aan het licht brengt...Miller en uiteraard William Forsythe

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Zij zetten zich vaak af tegen de Europese dans en beschouwen Europa als het kerkhof waar slechte Amerikaanse choreografen, William Forsythe bijvoorbeeld, eindigen...en William Forsythe worden aanvaard en die doen net hetzelfde...aan het licht die verschillende overtuigingen over de goede hedendaagse dans delen

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Zo was Woud duidelijk gemarkeerd door de kennismaking met het werk van William Forsythe en herinnert het bewegingsvocabulaire in alle recente producties meermaals aan de danstaal van Trisha Brown...Na een tijdje klit de groep samen op de houten tribune links achteraan het podium (decor en licht zijn overigens van de hand van Discordia-voorman Jan Joris Lamers). Nog meer Handke, in dezelfde arte...Een psychoanalytisch geïnspireerde lectuur van I said I, waarvan het hypothetische en vooral onorthodoxe karakter evident moge wezen, werpt bij voorbeeld ook een ander licht op de relatie tussen de

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
hebben het inderdaad over William Forsythe, de artistieke leider van het Ballett Frankfort...het licht van de klassieke traditie kan Balanchines unieke esthetiek uiterst streng lijken...Balanchines modernisme het klassieke ballet vervolmaakte, we kunnen niet ontkennen dat in deze werken een nieuwe wijze van verruimtelijking het licht heeft gezien

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
drie maanden rondhangen of, met een wat duurder woord, participerende observatie in het British Royal Ballet (Londen), het American Ballet Theatre (New York) en, jawel, het door coryfee William Forsythe...William Forsythe soms behalve een choreografisch genie ook een sociologisch wonderkind, iemand wiens persoon- lijke idiosyncrasieën tevens verantwoordelijk zijn voor...IV In het licht van het gedane veldwerk heeft het mij ook meermaals verwonderd dat Ballet across Borders zo sterk analytisch van opzet en betoogtrant blijft

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
choreograaf als William Forsythe en zijn horde dansers'. Reden om te zoeken in die 'horde', want die dansers zijn ook 'straffe individuen' en ze vormen - naast het 'rare-kwieten-kabinet' - een 'kabinet op zich...Het bewegingsmateriaal is maar één term van een voorstelling: de enscenering, die gaat van de muziek en het licht en de voorwerpen tot de locatie, en - in een Festival - tot de programmabrochure, zegt

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
Ein Stück über Ballett In 1982 al stelde William Forsythe samen met decor- en lichtdesigner Michael Simon en met muzikant Thomas Jahn de vraag naar de status van een dans-performance...radicaal herwerkt is. Opnieuw: het verder ontwikkelen van ideeën is voor William Forsythe veel belangrijker dan het simpele presenteren van een afgewerkt product...Proliferation and Perfect Disorder: William Forsythe and the Architecture of Disappearance, in: Parallax, Programmbuch Städtische Bühnen Frankfurt, 1989, 9-23, 12 10 Gerald Siegmund, William Forsythe, in: Dance


Toon volgende resultaten