Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


111 document(en) met "LIFE Wat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
iedereen bang van de dood als men toch niet weet wat de dood is Pour moi il est parti pour un autre pays La vie continue Wass sind seine Besitztüme, viel oder wenig Nothing I don...care Je veux partir d'ici Every day we die Ik word depressief van deze komedie Lass doch die Toten in Frieden Fêtez Lead him to peace Tekst Eric : Death goes with life

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Maar het leert heel veel over de vraagstelling wat mooi is en wat lelijk...Dat is voor de hand liggend omdat zelfs elke emotie op een kennis gebaseerd is. Wat niet wegneemt dat een groot deel van de mensen bepaalde zaken emotioneel ging vertalen zonder juist te weten waarop...Wat het theater vooral boeiend maakt, soms moeilijker, soms gemakkelijker, is dat je niet met dode materialen werkt zoals in de beeldende kunst, maar met mensen, met een eigen karakter en persoonlijke

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Lenora Champagne (Lenora Champagne is performing art criticus en schrijft voor The Drama Review en Life...Alle handelingen gebeuren voor een spiegel, wat het reflexieve karakter van het stuk benadrukt...eisen van een diepgaander onderzoek naar wat volgt op After Art

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Saturé vermoedde 't. en sprak : Leer haar alles wat in de high-life wenschelijk is. Alleen géén horloge taal Wie 't ooit uitvond het leven te verdeelen in mathematische fracties van dertig, zestig...Leidde me binnen, vroeg me dan naar m'n naam, en betaalde twéé flessen champagne,.. Maar iets toch faalde zeer zeker bij hem, nu, dat zag ik wel... En hier komt de kroon op wat ik vertel... Chou Wat...Wat fijner dan uw madelief en uw pisseblommen,.. Ach, wat 'n hoek voor filozofen die rustig nog herkauwen willen het alfa en omega van 't geluk

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Wat gebeurt er in een boek als de hele geschiedenis van de walvis er wordt ingegooid...Hoe Amerikaans de eerste indruk van het scènebeeld dus ook is, toch zal Holland heel wat van de iconografie aanbrengen...Vraag niet wat er gebeurt, nog minder wat het betekent, maar het gebeurt en laat in de herinnering een lang spoor na

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Einstein on the Beach', 'Life and Times of Joseph Stalin', 'A Letter for Queen Victoria', 'Deafman Glance', schreven toneelgeschiedenis...En wat is er aan de gang bij KNS Antwerpen

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Wat doet Het Epigonentheater meer dan pakweg de werelden van De Chirico (soms zelfs Magritte) of Bunuel/Dali op de planken transponeren...De ruimtebepalende attributen zijn in hun details verzorgd en accuraat alsof het precieze weergaven zijn van wat buiten bestaat...een verhaal), repetitieve opbouw van scènes, fragmentaire structuur, life-muziek, door de spelers uitgevoerd, het uitpuren van minimale en vaak banale handelingen, tekst als auditief en niet als

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Men beweert dat een soliste van Diaghilev nu niet eens meer zou kunnen doen wat vandaag een gewone corps de ballet doet...de jaren 18, 19, 20 was er een volledige anti-Duitse campagne; al wat Duits was, kwam niet door...De choreograaf is voor mij slechts een orkestmeester: niet wat hij voelt, interesseert ons

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Maar wat betekent deze bedrijvigheid...Ze is zelf erg fysiek en sensueel, en dwingt mij om heel nauwkeurig na te gaan wat op de scène al of niet kan aanwezig zijn...Erg boeiend, en verrassend omdat da Ponte zo fascinerend blijkt te zijn). (5) Michael Levey, The Life and Death of Mozart, Londen, 1971, p. 238

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Wolfgang Hildesheimer, de man die beroemd is geworden omdat hij aan zijn mozart-biografie een wat ontluisterend Amadeus-tintje heeft gegeven, noemt de aria's uit Silla "eindeloos". "Ze moesten de...De echtgenote blijft, ondanks de druk die op haar wordt uitgeoefend, trouw, en Silla weet niet wat hij aanvangen moet...Plots vindt deze dat het toch wat lang duurt, vermoed ik, want hij gaat langs de zaal af

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Dat geldt uiteraard ook voor A Life in the Theatre dat uitgaat van de barokke idee dat de wereld een schouwtoneel is. Mamet concentreert zich bij de uitwerking van die idee in verschillende stukken...Roma is nog niet uitgeraasd ; in het vervolg van zijn profane preek horen we Emersons individualistisch ideaal ("self-reliance") naklinken, hoewel aardig wat gecorrumpeerd...Ten slotte bieden sommige stukken van Mamet heel wat mogelijkheden tot eenvormig abstracte ensceneringen

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Wat voor sommigen aanleiding is om Shepard van navelstaren te beschuldigen...Martin (Luc De Smet) verschijnt net nadat de "gravin" de voorruit van Eddie's truck aan diggelen geschoten heeft, wat in de motelkamer voor de nodige spanningen zorgt...Het staat regisseurs natuurlijk vrij te doen wat ze willen met de regie-aanwijzingen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
april 1986) en het Vlaams Theater Circuit zijn heel wat voorzichtiger standpunten omtrent dezelfde materie de wereld instuurde tijdens een persconferentie op 17 april jl...Laten we alvast enkele vraagtekens plaatsen bij hun optimisme, of meer concreet bij de Amsterdamse studie, niet zozeer wat het aangebrachte cijfermateriaal, maar wel wat de intenties betreft...Baumol: "In the performing arts, crisis is appa-rently a way of life". Bovendien blijkt uit Baumols cijfers dat binnen het geheel van te-werkgestelden in de kunstsector de artiest zelf-zowel

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Wat ik ook doe bij het vertalen van toneel is expliciteren ten behoeve van de verstaanbaarheid...Ik vertaal en ik denk: 'Wat is dat toch voor een raar bijna onbewust ongemak...Je hebt een grotere marge, wat moeilijker is. In die zin is vertalen gemakkelijker; je begeeft je in een strakker schema

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Een wat meer geoefend theaterpubliek reageert op Hamlet zoals de operaliefhebber die elke aria van buiten kent...De situering van het stuk in een actuele tijd en milieu is af en toe wat dun (cfr...onvolledig, de weglating veelbetekenend: "it (life) is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signi-fying nothing". De KVS-voorstelling toont enkel het zich neerleggen bij leegheid en zinloosheid

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
zich kunnen afvragen of deze overigens schitterende tekst wel ensceneerbaar is. Twee personages, een dealer die niet wil zeggen wat hij verkoopt en een klant die weigert te zeggen wat hij wil kopen...standpunten lopen ver uiteen (wat positief is, maar er ontbreekt een bundeling ervan in een besluit), ook het gehalte verschilt...Kijk, er zijn op dit ogenblik drie grote gezelschappen en als je nu in vogelvlucht analyseert wat er gebeurd is, dan stel je vast dat er een heel rare microbe heeft toegeslagen, wat ook weer iets te

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Er zijn nog wat NPN-mensen en de meest gehoorde grap gaat over Mark Morris die uit Seattle afkomstig is. (Petroni in een interview: "Seattle has a very active communi-ty of contemporary...Toen was het heel goedkoop, sindsdien zijn er strenge wetten gekomen voor de lofts wat betreft veiligheid en algemeen onderhoud...Wat me bijbleef, is de complete post-hippie-problematiek waar de theatermakers in Californië mee bezig zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Bacchanten Het minste wat men over Van Ho-ves tekst keuze kan zeggen, is dat hij het zichzelf niet gemakkelijk heeft gemaakt...Wat de eerste aanpassing betreft, zien we dat waar Adé ongenuanceerd het woord God gebruikt, Van Hove terecht opnieuw differentieert tussen Dieu = God; Zeus = Zeus; fils de Zeus = Zoon van Zeus...Pentheus door zich tegen hem aan te vleien zeggende: "Zeg me, wat moet ik ondergaan, wat zal je me aandoen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Bij een opvoering als die van Le Soulier de Satin, waar de zegging zo elementair is, levert dat af en toe wel problemen op, in die zin dat bepaalde scènes daardoor wat statisch overkomen...1984 regisseerde hij nog het jeugd-feuilleton Xenon dat door het niet-alledaagse gebruik van muziek en stilte, door het niet-stereotiepe ritme en door de beangstigende sfeer, inging tegen wat in een...Een echte beweging is er niet geweest, enkel beweginkjes, persoonlijke lijnen die altijd divergeren met wat elders gebeurt: "By virtue of being Belgian, the writers under considération here are out

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Bakermat voor heel wat initiatieven, startblok voor nogal wat theatermensen in het Brusselse...He do the life in different voices (tekst en regie van Peter Van Kraaij, ex-AKT-Vertikaal-dramaturg). Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw-van-Vaakstraat 83, 1000 Brussel, tel...Het blijspelbeleid is verknoopt geraakt met het wat sombere, statige, langzaam aftakelende gebouw


Toon volgende resultaten