Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


53 document(en) met "LIMBURG Van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
de eerste zes maanden van 83 (seizoen 82-83) is reeds 240 miljoen uitgegeven (211 miljoen als voorschotten en 29 miljoen als saldo van 82). Op het begrotingsjaar van 83 is echter slechts 402 miljoen...Het hogere bedrag is een gevolg van de stijging van de loonlast door het spel van indexering en anciëniteiten...interview in Gazet van Antwerpen, 8. april '83, passus over de aanwending van kijk- en luistergelden, taxen op tickets e.d

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hopeloos achter de tijd aanhikkend, is het provinciaal bestuur van Limburg dat het nodig vond de gelijklopende tentoonstelling De Jaloezie van Gerrit Timmers, Peter van Velzen en Marijke Kraft...Het onderwerp van het vierde bedrijf, toneel A is een familie, die rond een tafel verzameld is. Een groot deel van de actie bestaat in het schikken van de rekwisieten, en het plaatsnemen van de...Een citaat van Donald G. Marshall, het lijkt wel voor Wilson geschreven: "In het geval van het kunstwerk opent de kunstenaar, langs het verlies van zijn gewone wereld en van zijn gewone

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
fragmenten uit zijn verhaal geven we een beeld van deze theaterman en van de periode van het Vlaamse theater die hij ingrijpend bepaald heeft...Hij wou reagere tegen het valse pathos van de Comédie Française, maar toen hij op uitnodiging van het De Gruyterge-nootschap in Antwerpen Les Perses van Aischulos voorlas, hoorde ik geen verschil...Na een aantal Limburgse omzwervingen (Diels is gedurende twee jaar artistiek leider van het semi-beroeps-gezelschap Speelgroep Limburg en wordt tevens mede-oprichter van de Maastrichtste

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Ik had eerder de indruk te werken aan de overleving van de cultuur, van het begrijpen van het andere, de aanvaarding van de kunst...Van de vijf Vlaamse provincies ging West-Vlaanderen met het leeuwe-deel lopen (34 % van de deelnemende scholen) en bleek Limburg-althans dit jaar - zo goed als afwezig...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Dit roept vragen op zowel ten aanzien van het aantal gezelschappen als van de spreiding van kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen...Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een...Met het oog op het in stand te houden van het enige professioneel theatergezelschap uit Limburg en in het vooruitzicht van zowel een programmatori-sche als administratieve heropbouw van het L.P.T

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkeling van idealen laten de auteurs zien in welke fase van de ontwikkeling van onze cultuur, de idee van dansexpressie opkwam; welke pedagogische inzichten...DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkeling van idealen is een uitgave van het Nederlands Instituut voor de Dans i.s.m...950). Opgave: Nederlands Theater Instituut Herengracht 168 1016 BP Amsterdam Telefoon 00-3120-235104 FESTIVAL VAN VLAANDEREN LIMBURG Van 19 mei tot 3 Juli DE RIJKE OMKADERING

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
theaterdirecties en critici van de Gazet van Limburg tegen je in het harnas jagen, moeten leven met regisseurs die niet spelen wat er staat, theaterrecensenten moeten dulden die 'pissen tegen het Parthenon', waarbij...Dit is de problematiek van Andrea (Een bruid in de morgen ,1955), van Moerman (Het lied van de moordenaar ,1956), van Kilo (Suiker ,1958), van Stefan (Mama, kijk, zonder handen ,1959) of van Edward...Zijn toneelwerk wemelt van figuren die van de rare aantrekkingskracht van de moeder-godin-vrouw-zuster niet afraken, die de rol van vader-heerser-kuddeleider niet realiseren, eeuwig gefrustreerd

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Kiosk in De Standaard is nog maar een jong kind, net zoals De Achterkrant in Het Belang van Limburg...Bij de Gazet van Antwerpen (GvA), die sterk blijft recenseren, Het Belang van Limburg (HBvL) en Het Volk worden de selectiecriteria hoofdzakelijk regionaal genormeerd...Ook Het Belang van Limburg wil in die richting

Nr. 52, Januari 1995 • (advertentie)
de groep van Stef Kamiel, bassist van dEUS : enig concert in Limburg ! support: Stephen Duncan start cursus hedendaagse kunst (voor) bekeken I 6 ]essen over actuele kunst voor wie bij...ceremonia - nachtelijk symposium bizarre avonturentocht in de geesten van mensen; om te lachen of te huilen ? 10 kulderzipken (tot 15/1) de avonturen van brtn-held kulderzipken in een...Winterreise' van Schubert als VELINX-kerstconcert 21 remco campert / jan mulder een soort "best of" van een intrigerend duo taalvirtuozen buiten de reeks alvast inschrijven

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
een produktie van Kiekeboe (van Walter Merhottein) en van Poppenspel Van Campen, een theater dat in Antwerpen de poesjetraditie in een schaal van 1:5 verderzet voor bedrijfsfeestjes en toeristen...Van Hemel, geïnspireerd op werken van René Magritte en dat dateert van 1991, zal dit seizoen een tv-captatie gemaakt worden...De provincie Limburg wil zich sinds mei 1995 met drie van haar culturele instituten profileren in die domeinen die in de dikgezaaide 'gewone' culturele centra minder aan bod komen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
De verhoging van de subsidies met tweehonderd miljoen en een verdubbeling van de projectenpot konden deze aantasting van het artistieke elan niet verhullen...De omzichtigheid waarmee die toen vernieuwingspogingen opstartten, illustreert achteraf bekeken hoezeer hun ontwikkeling in het teken stond van het instandhouden van de verworven positie, van...De beheerraad van dit Gentse ensemble gaf de manke werking van Het Salon aan als één van de hoofdredenen om directeur en dramaturg de laan uit te sturen en richting verleden te hollen, hun 'grote

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Tuur Devens, leraar Duits en Nederlands, schrijft als free-lance dans- en theaterrecensent voor De Bond en Het Belang van Limburg; verder is hij dramaturg van het komende Internationaal Poppenfestival...Dommelhof (Neerpelt). Pascal Gielen, redacteur van Etcetera, is als wetenschappelijk medewerker (FWO) verbonden aan het Departement Sociologie van de KU Leuven, waar hij o.l.v...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 60, Juni 1997 • Personalia
Jef Aerts is theaterrecensent bij Het Belang van Limburg...Pascal Gielen, redacteur van Etcetera, is als wetenschappelijk medewerker (FWO) verbonden aan het Departement Sociologie van de KU Leuven, waar hij o.l.v...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
Hier is de man aan het werk die tien jaar lang aan het ensemble van Pina Bausch verbonden was en daar als dramaturg meemaakte hoe choreografieën ontstonden op basis van een eindeloze reeks vragen die...Ik toon hoe ik ben,' zei Hoghe aan Tuur Devens in Het Belang van Limburg...Een gelijkaardige dualiteit kenmerkt het werk van Joseph Beuys, die tot aan zijn dood in 1986 in Düsseldorf woonde, waar ook Hoghe momenteel gevestigd is. Beuys' performances bestonden bij gratie van

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Produceren in een groot huis - 2
Ik draag de verantwoordelijkheid voor het geheel, maar bij het maken van voorstellingen ben ik een deel van de groep...Weg Van de oorspronkelijke ro Theatergroep zijn veel mensen weggegaan: het grootste deel van de artistieke kern is weg; de dramaturgie is weg; op p.r...Eén van de kwaliteiten van het ro Theater is doorheen de jaren de houding geweest van de technische ploeg tegenover de voorstellingen

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Hij was cultuurredacteur van De Standaard en medewerker van de toenmalige brt-3 en van verschillende tijdschriften, waaronder Etcetera - waarvan hij twee jaar hoofdredacteur was...Peter Anthonissen, Juuls zoon, werkte eerst als theaterrecensent voor Het Belang Van Limburg en stapte in 1995 over naar De Morgen...Ik hou mij bezig met alle vormen van jazz, ik luister zowel naar jazz van 1920 als naar jazz van 1998

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Zij maakt deel uit van De Kakkewieten en De Embryo's, en speelde bij Toneelspelersgezelschap Stan in De Misantroop van Molière en Platanov van Tsjechov...Daarin staat dat van de 51 ingediende projecten, er 29 uit Antwerpen komen, 6 uit Brussel, 2 van ons uit Vlaams-Brabant, 11 uit Gent, 2 uit West-Vlaanderen en 1 uit Limburg...Liesbet: Op het conservatorium werden er namen aan ons doorgegeven, bijvoorbeeld van iemand van de lokale tv, maar ook van recensenten van verschillende kranten

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Het is het resultaat van een geduldige, nauwgezette analyse van de theatersector en van een kritische lectuur van de dossiers...Dat alles gebeurt op basis van een aantal gedragsregels die de commissie voor zich had uitgewerkt: de aflijning van een set van criteria en het uitwerken van een algemeen kader waarin de eigen...De veelheid van actoren in de afweging van erkenning en subsidiëring en het manifest ontbreken van een soort communicatief handvest, een stel van klare afspraken waaraan iedereen zich te houden heeft

Nr. 74, December 2000 • Peter Anthonissen • Een overstromend bad
1994 begon hij als theaterrecensent bij Het Belang van Limburg...Bij de première van Risquons-tout (2000) van De Tijd zaten enkele intimi van de acteurs naast mij te lachen nog voor er op het toneel één enkel woord gesproken was...Na Allemaal Indiaan (1999) betrapte ik mezelf erop dat ik het eerste halfuur van de voorstelling bijna uitsluitend had beleefd vanuit het personage van Etcetera- en De Morgen-collega Clara Van den

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Culturele centra Het ontwerp van decreet betreffende de culturele centra (in de versie van 1.12.2000, memorie van toelichting van 18.12.2000) lijkt op het eerste gezicht vooral de...telkens in functie van de categorie waarin een CC erkend wordt). Elk CC moet een beleidsplan opstellen waarin het beleid van de gemeente (eventueel ook van naburige gemeentes) en dat van het...Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem Papierberg Beide ontwerpen van decreet van de minister van Cultuur gaan uit van de autonomie van de gemeenten en proberen de uitbouw van een


Toon volgende resultaten