Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Le Global"Nr. 91, April 2004 • Tom Janssens • Claustrofobische allures van een merknaam: Robert Wilsons...
Zijn theaterwerk schuurt dan ook dicht aan bij de global village-idee...Robert Wilson, in: Holmberg, A.: The Tlieatre o/Robert Wilson, Cambridge, 1996, pp.2-3. 3 Aragon, L.: Lettre ouverte a André Breton sur 'le Regard du Sourd', l'art, la science et la liberté

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
1979; zie ook Negris'essay in Des entreprises pas comme les autres: Benetton en Italie, Le Sentier à Paris, Publisud, 1993...Saskia Sassen, The Global City, Princeton University Press, 1991; over de kenniseconomie, cf...10 A. Corsani, M. Lazzarato, R. Negri, Le Bassin du travail immatériel (BTI) dans le métropole parisien, L'Harmattan, Paris, 1996; Maurizio Lazarrato, Immaterial Labor, in M. Hardt, P. Virno (eds

Nr. 100, Februari 2006 • Jason Farman • De virtuele Artaud: het computervirus als performance...
Met de globale verspreiding en tracking van het virus, plaveit de performance de weg voor een nieuwe kritiek op de globaliseringstheorieën en de consequenties van Marshall Mc Luhan’s ‘global village...Hoewel ik beweer dat de ‘global village’ een illusie is, worden sommige grenzen inderdaad wel opgeheven in deze performance, zoals de grens tussen het publieke en het private en ook tussen de...Nergens is de ‘global village’-metafoor angstwekkender geïllustreerd dan door de snelheid waarmee aids onze planeet is rondgereisd

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
mediawetenschappers begrijpen onder global youth culture (zie Kahn en Kellner). Hiphopcultuur wordt niet langer beleefd door een hiphopgemeenschap, maar door een wijdvertakt en heterogeen netwerk dat bestaat uit...Derrida, Jacques, Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation, 1966, Seuil, Parijs...Kahn, Richard en Douglas Kellner, Global Youth Culture, 2003, http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/globyouthcult.pdf

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
De creatieve klasse wordt in de eerste plaats gelanceerd als de meest essentiële randvoorwaarde voor een bruisende ‘stedelijke cultuur’. Vaak genoemd in dit verband zijn haar onconventionele gedrag...dat haar succes niettemin bijzonder onzeker is. Een beslissing aan de overkant van de oceaan kan Rotterdam in geen tijd onderdompelen in een financiële crisis, waarvan de schokgolven zich over het ganse...15 http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/info/leidraad 16 Harvey, David, Spaces of global capitalism, Verso, London 2006, p. 102 e.v

Nr. 105, Februari 2007 • Saskia Sassen • Publieke interventies in hedendaagse grote steden.
Het best gekende fenomeen is misschien dat van de impact van de residentiële en commerciële verbetering van open ruimten door hogere inkomsten...De nood van de globale financiële markten aan een aantal materiële condities in fysieke financiele centra heeft nog een ander type van complexe overlapping ten gevolg, die toont dat het net de meest...Democracy in a Global Era, 2002; Drainville, Andre, Contesting Globalization: Space and Place in the World Economy, Routledge, London, 2005; Krause, Linda en Patrice Petro (eds), Global Cities: Cinema, Architecture

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Les histoires de cinema, Vivre sa vie, Eloge d’amour... Godard (en Pierrot Le Fou) heeft niets met vrije liefde, toont vooral de nachtmerrie, de tragische en soms zelf sublieme slapstick, maar hij...Getaffel op de klapdeur kondigt de deurenkomedie aan waar Global Anatomy anderhalf uur lang mee zal flirten...En Global Anatomy was één van die vijf keren

Nr. 111, April 2008 • (Advertentie) • (Advertentie)
Granata, Orquesta Patagon, Le Global, Helmut Eisel, Klaus Paier Trio, Otros Aires WWW.AIRBAGFESTIVAL.BE Cultuurcentrum Brugge T 050/44 30 40 (info) & 050/44 30 60 (tickets) E cultuurcentrum

Nr. 114, December 2008 • Marc Holthof, Herman Asselberghs, Elke Decoker • Film, TV, Dvd
feite ging het van meet af aan om onvervalste managers-tv geschoeid op global neoliberale leest...Terwijl de broers Dardenne, Lanner, Lafosse en co het leven zoals het is in kaart proberen te brengen, timmert Van Looy aan een artificiële werkelijkheid...De betrachting van Le silence de Lorna, Eldorado, Nue propriété,... is op zijn minst om de wereld van vandaag te tonen, als het kan ook om hem te begrijpen, en misschien zelfs om erin tussen te komen

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
te vinden zijn in het ‘kritische’ denken: ‘The contemporary Left has reacted in a wide spectrum of modes to the full hegemony of global capitalism and its political supplement, liberal democracy...De analyse van Van Rompay maakt duidelijk dat het ‘financiële’ discours van de States nooit zomaar een metakwestie is. Dat zijn vragen nog steeds aan de orde zijn, bewijst ook dat de apolitieke...De ‘negen geloften’ van Wayn Traub (2004) zijn de merkwaardigste en meest programmatische, zoals blijkt uit gelofte 5: ‘Ik zal geen enkele artistieke daad verrichten uit materiële, promotionele