Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


199 document(en) met "Lege Ruimte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het lege rollenspel van de therapie - deel II van het stuk heeft trouwens als titel Het Leven een Therapie - kan model staan voor dit inhoudloze en als dusdanig ook zinloze van de menselijke...Botho Strauss beperkt zich in Kalldewey, farce echter niet tot het louter invullen van het bekende schema van de absurdisten, maar voegt aan de lege beelden een belangrijke factor toe: hun...De taal als cliché aanwenden om de waarheid achter de lege schijn zichtbaar te maken, dient daarbij als het belangrijkste wapen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Aangespoeld op de lege ruimte van het toneel (het eiland in Defoes roman) begint hij aan zijn Wanderjahre: een woelige avonturenreeks die hem in alle delen van de wereld brengt

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Dat bleek ook niet de bedoeling te zijn, aangezien het geheel opgezet was als een experiment, waarbij de ruimte en wat er zich in bevindt, als speelruimte werd aangewend...grote lijnen werden vooraf bepaalde structuren gevolgd, maar er werd veel ruimte gelaten voor improvisatie, wat met mensen die geen ervaring hebben, noch met dans, noch met improvisatie, maar zelden...Rond de Lege Ruimte in Brugge werd Altar Danstheater opgericht en een eerste werk staat op til

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De dansers stappen dwars door de ruimte, blijven staan in het midden, verstoppen een dubbele kin of te brede heupen, neus of borsten...Een groep mensen in een gesloten ruimte en wat ze met elkaar/tegen elkaar doen...De lege ruimte heeft iets teneerdruk-kends, een elegante gevangenis, waarin de mensen aan zichzelf zijn overgeleverd en erg klein

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Deze ruimte staat meteen in een gespannen verhouding met een andere, onverwachte ruimte...De ruimte komt ook als abstract over, zodat die kwaliteit aanleiding geeft tot de oppositie abstract/concreet: de witte kamer zal telkens opnieuw geconfronteerd worden met citaten uit de gekleurde...Hier ervaart men zeer duidelijk de kwaliteit van de lege ruimte

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Ik wilde weg van de witte ruimte en van een bepaalde monumentaliteit, ik wou kleuren en beelden die gelijkmatig aanwezig zijn...Controverse wordt een ruimte waarin vrije produkties kunnen voorbereid en voorgesteld worden...Het theater zelf is nog een lege stapelruimte

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Dat wordt dan een leeg theater en een lege esthetica...dat moment en in die ruimte - geen duidelijk standpunt tegenover het historisch referentiekader van het theater

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Een lege ruimte die verlicht werd door de weerkaatsing van een op het plafond gerichte, grote projector...die door rook benevelde ruimte, met de wat nasale stem van die man, werden urenlang problemen geanalyseerd...Men heeft die roofbouw op mezelf toegelaten, geen ruimte willen maken voor de noodzakelijke ontwikkeling van mezelf als kunstenaar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Een openingsscène die de hand van Decorte verraadt: hier wordt gespeeld met ruimte en tijd, en de eenvoudige handelingen leggen een dwingend traag ritme op...De tekst wordt onduidelijk en op de scène blijft lege drukte achter...Decorte heeft een acrobatisch stukje bedacht: daar er veel scènewisselingen zijn, heeft hij de scenische ruimte verkleind

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Een openingsscène die de hand van Decorte verraadt: hier wordt gespeeld met ruimte en tijd, en de eenvoudige handelingen leggen een dwingend traag ritme op...Er is nog wel geen ruimte voor improvisatie en toeval - in die zin blijft Anne Teresa De Keersmaekers werk eerder verbonden met de Europese traditie dan wel met het Amerikaanse postmodernisme - maar...Voor deze nieuwe vormen van arbeid moeten tijd, ruimte en middelen vrijgemaakt worden

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Er is een vrij beperkte speelruimte: een lege scène met alleen in de helft een groot wit filmscherm...Maar de voorstelling heeft nog andere verdiensten: de diverse personages die in de scenische ruimte evolueren behoren niet alleen meer tot de geschiedenis, de achtergrond blijft niet uitsluitend de

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
De 12 stoelen met daaronder een brandende kaars blijven 'tentoongesteld'. Het witte doek (de lege canvas) dat de scheidingslijn vormt tussen speelvlak en backstage wordt langs achter belicht...De acteurs lezen verder en steken de stekker wat later terug in. In een andere ruimte van het gebouw begint iemand luid piano te spelen; in de zaal liggen 4 of 5 mensen te slapen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fade out) (Als het weer licht wordt zitten we duidelijk in een andere ruimte...En hoe de lege flessen zich opstapelden...Fie verschijnt met een bijna lege fles) Fie Is dat alles wat er overblijft van die fles van eergisteren

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Teirlinck wou een klimaat: een geste in een lege ruimte moest iets oproepen...Ze ging uit van het organische, van de relatie tussen lichaam en ruimte...Ik ben gekomen tot de lege ruimte en de acteur

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Maar het gaat daar niet goed, directeur-regisseur Niels Peter Rudolph haalt eerder lege dan volle zalen...Een bal valt in een lege gang ; iemand zingt, iemand zegt op, iemand rent snel, iemand rent slow motion...Dat is pure choreografie : beweging in ruimte

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ook voor Hilde, die het verhaal vertélt, is een lichtbron voorzien voor als zij uit de toneelhandeling stapt (1 op bank en 1 in woonkamer) Indien de ruimte groot genoeg is, kan, achter de decorstukken...De lege cel (Het Nieuw Genker Toneel) Yusuf Handig

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
De ruimte De drie vertoningen onderscheiden zich het scherpst op het vlak van de organisatie en het gebruik van de ruimte...Keulen blijft men de ruimte van de grote kamer gebruiken, maar Glit-tenberg laat een scherm naar beneden : de kleine kamer is een immense ruimte, het wijdse landschap is een beperkt stukje voorplan...Na afloop kan men slechts besluiten dat de waanzinnige, hoge ruimte de verkeerde ruimte was

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De ruimte zelf wordt afgezoomd door 'ontelbare' deuren: de structuur van de verrassing en noodzakelijk voor het betrappen...Als ik binnenstap in de kleinere ruimte aan de Keizerstraat is het karton nog opgestapeld, maar hier staat het plots verrassend bol van grappige vondsten : men maakt zich ook klaar om uit te pakken...Ik schrijf 'bewogen' met een glimlach als ik terugdenk aan de (h)eerlijk naïeve manipulatie van tijd en ruimte, aan schildknaap en ridder b.v

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
wordt dit\niet onderstreept, precies wegens de historische referenties). Dat alles wordt door Herrmann in een scenische ruimte geplaatst die ook opgebouwd is uit tradities: beschilderde...Het is duidelijk een weigering om een hedendaagse ruimte te scheppen...Daarom is het dat een decor van Herrmann in de eerste plaats een lege ruimte is (denken we maar aan La Clemenza of aan Cosi Fan Tutte), die plots gereveleerd wordt door een klein, toegevoegd tafereel

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
De opstelling van de personages in de ruimte was op elk moment een esthetisch festijn...stil gevallen (de laatste noten van het jubelende koor zijn in de coulissen verstomd), en de personages verloren en ongemakkelijk op een lege scène achtergebleven zijn...Erger is het wanneer men Chéreau op een reeks dramaturgische fouten betrapt: de ruimte van de zaal (waarlangs sommige acteurs opkomen en afgaan) en de ruimte van het toneel krijgen geen duidelijke


Toon volgende resultaten