Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Lerarenopleiding en "Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Onze gidsen moeten leren dat er diverse benaderingswijzen van kunst zijn -bijvoorbeeld kunst en politiek, kunst en wetenschappen- en dat je voor elke benaderingswijze wel sterke voorbeelden kan vinden...de vorming van de stu-diogidsen en leerkrachten heb ik veel aandacht voor hoe je iemand leert om 'fris' en nieuwsgierig te blijven, door zichzelf uit te dagen en routine tegen te gaan...Kennis is belangrijk in een lerarenopleiding, maar er moet veel harder gewerkt worden aan de persoonlijke ontwikkeling van de toekomstige leerkrachten en aan een steviger artistieke benadering van het

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
het ontplooien van de individuele competentie en persoonsvorming • het openen van de wereld van kunst en cultuur voor het onderwijs en omgekeerd • kunst en cultuur blijvend te integreren...vormgevingsmogelijkheden en beperkingen van materialen en beelden, instrumenten en klanken, bewegingen en lichaamstaal, woorden en stem onderzoekend verwerken (experimenteren); • het verwerven van bepaalde...werk van anderen, kijken en luisteren naar het werk van vormgevers en kunstenaars en van daaruit hun voorkeur laten blijken voor bepaalde middelen en technieken in hun eigen muzisch handelen (evalueren

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Arteveldehogeschool, Opleiding Sociaal Werk, Gent), Jos Pauwels (lector Hogeschool Antwerpen, departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en Sociaal Werk), Dominique Nuyttens (lector KATHO, departement IPSOC, Kortrijk) en...Studenten uit de lerarenopleiding en de opleiding sociaal werk die al eens samengewerkt hebben, zullen later misschien ook gemakkelijker een netwerk uitbouwen om via de school ook de ouders te...pauwels In onze hogeschool is er een voortgezette lerarenopleiding muzische vorming, gericht op afgestudeerde leerkrachten en opgenomen in het decreet lerarenopleiding, en daarnaast een voortgezette

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Klimaat Exploratie en communicatie 'Hoe kan je kunst en cultuur, een wereld die geënt is op verbeelding en vragen stellen, laten binnendringen in een autoritair en frontaal...Tussenin raakten we elementen aan van de lerarenopleiding en -navorming, het schoolklimaat, kunsteducatieve publicaties en materialen, muzische vorming en opbouw van een referentiekader, vormen van...van ontwikkelingsdoelen en eindtermen muzische vorming in het leerplichtonderwijs, via de Departementen Lerarenopleiding

Nr. 90, Februari 2004 • Marc Van Mechelen • Te heet? Te koud? Te groot?: Lezersbrief...
Ze noemt kunsteducatie een maatschappelijk project, met als partners kunst en cultuur, onderwijs, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk en media...Ook Theaterstorm steunt op de samenwerking tussen het cultuurcentrum, de gespecialiseerde vormingsinstellingen Kunst in Zicht en Mooss, de gezelschappen en de scholen...En kan misschien beter vragen stellen over de stuur- en adviesgroepen die nauwelijks iets afgeleverd hebben, niet reageren op advies en niet antwoorden op de vraag van culturele actoren om in dit

Nr. 91, April 2004 • Leen Thielemans • Kunsteducatie, een nieuw Babel?: Een lezersbrief in...
Kunsteducatie erkent duidelijk de diversiteit van het publiek door bewust en gedifferentieerd om te gaan met leerstijlen, leerprocessen en leeftijdsgebonden ontwikkelingen...Tijdens een initiatief als Ho'-Bo, van 1997 tot 2000 georganiseerd door Bronks en Kunst in Zicht, bleek duidelijk dat er vraag was naar extra vorming voor lectoren van de lerarenopleiding op...Sectoren die zichzelf au sérieux nemen zouden, met respect voor eigenheid en diversiteit, kunnen komen tot een gezamenlijke en onderbouwde visieontwikkeling, kwaliteitsbewaking en opbouwend kritische