Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Lerarenopleiding+en+"Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Het betekent dat je moet werken aan de lerarenopleiding én aan de onderwijsstructuren...Kennis is belangrijk in een lerarenopleiding, maar er moet veel harder gewerkt worden aan de persoonlijke ontwikkeling van de toekomstige leerkrachten en aan een steviger artistieke benadering van het

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Maar dan moeten zowel de lerarenopleiding als de navorming hierop afgestemd worden en ruimte maken voor zowel didactische als inhoudelijke hervormingen...Naast een grondige bezinning over de lerarenopleiding zouden ook de eindtermen zelf - en de erbij horende uitgangspunten - mogen herschreven worden

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
pau we ls In de lerarenopleiding heb je inderdaad een vakkenpakket muzische vorming, dat - als het goed zit - breed gericht is. Alles hangt af van de betrokken lectoren...Studenten uit de lerarenopleiding en de opleiding sociaal werk die al eens samengewerkt hebben, zullen later misschien ook gemakkelijker een netwerk uitbouwen om via de school ook de ouders te...pauwels In onze hogeschool is er een voortgezette lerarenopleiding muzische vorming, gericht op afgestudeerde leerkrachten en opgenomen in het decreet lerarenopleiding, en daarnaast een voortgezette

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Tussenin raakten we elementen aan van de lerarenopleiding en -navorming, het schoolklimaat, kunsteducatieve publicaties en materialen, muzische vorming en opbouw van een referentiekader, vormen van...van ontwikkelingsdoelen en eindtermen muzische vorming in het leerplichtonderwijs, via de Departementen Lerarenopleiding

Nr. 90, Februari 2004 • Marc Van Mechelen • Te heet? Te koud? Te groot?: Lezersbrief...
Marleen Baeten schrijft terecht dat het uiterst moeilijk is om kunsteducatie een plaats te geven in de lerarenopleiding

Nr. 91, April 2004 • Leen Thielemans • Kunsteducatie, een nieuw Babel?: Een lezersbrief in...
Tijdens een initiatief als Ho'-Bo, van 1997 tot 2000 georganiseerd door Bronks en Kunst in Zicht, bleek duidelijk dat er vraag was naar extra vorming voor lectoren van de lerarenopleiding op


Development and design by LETTERWERK