Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Leysen en Ritsema"Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Je vraagt je af of Johan Leysen ook in een monoloog kan overtuigen, en of Jan Ritsema er met zijn regie in zal slagen de tekst/taal tot leven/theater te brengen...Leysen (zwart pak en wit t-shirt bij de try-outs, een hemd met das bij de 'echte' voorstellingen) komt rustig op, en beschrijft de kamer waarin hij zich bevindt...Bij een latere voorstelling hing er iets 'hebberigs' over Leysen, en ook iets van paniek: hij leek kost wat kost de tekst te willen grijpen en vatten

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
de Wittgenstein Inc-produktie van Verburgt/Ritsema/Leysen typerend is: theater voor intellectuelen, als bewuste keuze...Zo zorgt de hardnekkige en politiek vaak doelbewuste -- lees daarvoor af en toe de 'glossae' van 'MvN' op p.6 in De Standaard -- begrispverwarring van kunst en cultuur (dit laatste in de betekenis van...Het Brusselse theater, en de publiek malaise die er (b)lijkt te heersen is haast een metafoor voor de cultuurpolitieke zorgen van 'nieuw België' en daarbuiten

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
definieert als 'eigenzinnige stijfheid'. Wilde er iemand het afgelopen seizoen en zijn daders in een tekening afbeelden, dan liefst als kip zonder kop : blind en dood en hulpeloos rondscharrelend in een wereld...Kaaitheaterproduktie, gespeeld door Johan Leysen in een regie van Jan Ritsema op een tekst van Peter Verburgt...Als we dan Parade aftrekken, dat tot het jeugdtheater behoort en een geïsoleerde lucky strike lijkt, en de geformuleerde reserves in acht nemen voor De Tijd en NTG (maar alweer in een regie van

Nr. 26, Juni 1989 • Lukas Vandervost • Waarover men niet spreken kan...
Het werd me pas achteraf duidelijk dat deze twee denkende toneelmakers, Leysen en Ritsema, zich (onbewust hadden afgezet tegen de ziekte van de theaterwereld van vandaag...Johan Leysen en Jan Ritsema gingen samen op zoek, in het werkproces, naar de basis van het spelen, hoewel in ons gesprek een juiste definitie van die basis niet werd gevonden...En toch is die verbondenheid tussen maker en voyeur voor mij het doel, waar terecht een gezonde basis voor nodig is. Eén van respect

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Auteur Peter Verburgt, regisseur Jan Ritsema en acteur Johan Leysen zijn erin geslaagd die uitdaging voortreffelijk te beantwoorden...De manier waarop Peter Verburgt Wittgenstein en zijn denken ten tonele voert, getuigt van een zeldzaam begrip, ook en vooral van de 'machinerie' van Wittgensteins denkdrift, en van de eerlijkheid en...De atmosfeer is geladen, 'erotisch' geladen, zoals ze ook moet zijn geweest bij Socrates en zijn gehoor, en bij Spinoza en zijn kring

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Zoals Jan Ritsema het uitdrukte, gaat deze voorstelling over 'gesteldheid en afwikkeling'. Het accent wordt gelegd op de situatie/de gesteldheid die Wittgenstein voor zichzelf creëerde om zijn...zijn spel zoekt Johan Leysen tegelijkertijd naar het denken achter de filosofie en naar het spelen achter het acteren als systeem...Johan Leysen speelt voortdurend de twee elkaar versterkende zijden van eenzelfde identiteit: die van Wittgenstein en van zijn observerend alter ego, die van de filosoof en van de acteur, die van de

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
Het leeuwenaandeel van Etcetera 26 draait rond vier voorstellingen: Wittgenstein Incorporated (Peter Verburgt, Jan Ritsema, Johan Leysen) enerzijds, en drie jongerenvoorstellingen die gemaakt werden...Johan Leysen; acteur-regisseur Lukas Vandervost brengt verslag uit van zijn gesprek met Johan Leysen en brengt hulde aan de dienstbare opstelling van acteur en regisseur tegenover de tekst van Peter...Spreekt hij zijn woorden, toont hij zijn gebaren ? U zag het al: het is meer dan dat; Leysen zegt tekst en neventekst, en toont daarbij nog iets anders

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
om met Johan Leysen Wittgenstein Incorporated te maken binnen het Kaaitheater, Brussel en met jongeren Het heengaan te maken, een coproduktie van Stichting Cervelaat, Utrecht en De Krakeling...Bij Wittgenstein word je met die fictie geholpen; je weet dat het over een ander gaat en je weet dat je je die andere ook zal kunnen voorstellen omdat Johan Leysen een beetje - ik zeg wel een beetje...Dan zie je de paarden en de jockey's kriskras door elkaar lopen, op zichzelf en geconcentreerd en met de honderd meter voor zich

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Vincent en Char-treux werken sinds jaar en dag samen en doen ook nu weer een beroep op plastisch kunstenaar Jean-Paul Chambas als scenograaf...Zeker in vergelijking met de dramaturgische strooptocht van de Dis-cordiamarathon, ook met de beeldende kwaliteit van de produkties Het heengaan (Ritsema, bespreking in vorig nummer) en On Wings...Tobback en Leysen hebben, zo verklaarden ze gisteren, geen poging ondernomen om Mortier van gedacht te doen veranderen

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
Moge het nieuwejaar voor uw vereniging voorspoedig en succesvol zijn en U de gelegenheid bieden opnieuw werken van Vlaamse toneelauteurs te creëren...02/230 26 60 Drie van RITSEMA Dito Dito speelt "Van Wagner" regie Jan Ritsema van 10 tot 20 januari 90, telkens om 20u30 (niet op zon- en maandag...Shaffy Theater Amsterdam Johan Leysen speelt "Wittgenstein Incorporated" van Peter Verburgt, regie Jan Ritsema van 24 tot 27 januari 90, telkens om 20u30 produktie

Nr. 28, December 1989 • An-Marie Lambrechts • Het kunstwerk als schiereiland
Uiteenlopend en toch fundamenteel gelijkend op dat éne vlak: dat van de uiterst lucide en welbewuste omgang van deze dansers/choreografen met hun dansmateriaal zelf...Tegelijk bespelen we daarmee de grens tussen wat normaal is en wat niet normaal is. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat onze maatschappij zeer 'oordelend' is. Als je iets wil bereiken en het...Niets over de ernstig-laconieke gedachtenwisseling tusen Johan Leysen, Jan Ritsema en Ariejan Korteweg

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Ondanks misgrepen en de (toen) klaarblijkelijke onmacht om, buiten een geweldig beeldend vermogen en dwarse lezingen om, ook nog een (grote) acteursbezetting homogeen en/of prangend te regisseren...Een ragfijne novelle met zo mogelijk nog grotere verfijning, respect en discretie geënsceneerd en gespeeld door Mia Grijp en Dirk Buyse...februari 1989 : Jan Ritsema regisseert Johan Leysen in Wittgenstein incorporated, een Kaaitheaterproduktie

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
MI-BEMOL Eric Rohmer regie : Jan Ritsema WITTGENSTEIN INCORPORATED Peter Verburgt Franse versie regie : Jan Ritsema door: Johan Leysen vertaling : Frans De Haes STELLA...Rosas choreografie : Anne Teresa De Keersmaeker NOVEMBER 1990 (werktitel) Rosas choreografie : Anne Teresa De Keersmaeker met muziek van Eugène Isaye en György Ligeti DRIE...02/514.17.70 Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Nationale Loterij

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Wittgenstein Incorporated, de solo-voorstelling met Johan Leysen, handelde inderdaad over een geïn-corps-oreerde Wittgenstein - over een man die met huid-en-haar dacht en wiens geschriften daarom...Waar personage en personificatie eindigden en persoonlijke lichamelijkheid begon -individuele tics, Leysen's karakteristieke weemoedige blik - viel onmogelijk met enige zekerheid uit te maken...De meest beklijvende spanning tussen tekst en personage enerzijds en acteurslichaam anderzijds creëerde Ritsema misschien wel in zijn regie van Müller's De Opdracht, overigens ook een afscheids

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
zijn Pamflet over de leugen verschenen in 1995 in Etcetera/Toneel Theatraal(2) stelt Jan Ritsema zich op tegen een toneel van schijn en poppenkast, tegen gezeur en zelfbeklag op de scène, tegen een...zichzelf als acteur én als mens wil ook zeggen dat Jan Ritsema telkens weer in de clinch gaat met de ijdelheid en het zelfmedelijden van de acteur, met al die houdingen en trucjes waarachter...Jan Ritsema tast met overtuiging de tussengebieden af waar de scheiding tussen waarheid en leugen, geest en lichaam, innerlijkheid en uiterlijkheid, theater en leven, leven en dood... opgeheven worden

Nr. 74, December 2000 • Inhoudstafel
Bewegingen in de ziel van de toeschouwer Dirk Opstaele 6 De kunst van het kijken Toeschouwers met en zonder dagtaak in de podiumkunsten aan het woord: Rud Vanden Nest, Griet Vandeplas en...De Ro, Lotte De Vuyst, Flo Flamme, Margaux Herman en Paul Pourveur 57 Gedemilitariseerde zone Loek Zonneveld over Toneelgroep Amsterdam en Het Zuidelijk Toneel 64 Het theater...Beider over de Parijse etappe van Highway 101 van Meg Stuart/Damaged Goods Dries Moreels over de opera Meneer de zot & tkint van Walter Hus en Jan Ritsema

Nr. 111, April 2008 • Johan Leysen • Johan Leysen: ‘Ik wil vermijden dat ik...
Etcetera sprak met Johan Leysen over acteren vroeger en vandaag, in het Frans en in het Nederlands, voor het toneel en voor de film...de plaats van afspraak met Johan leysen is Thionville, een slaperig stadje tussen luxemburg en metz...het weekend is leysen in Parijs, waar hij woont – net als de meeste andere leden van de cast en de productieploeg die aan het stuk werken