Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


435 document(en) met "Lezen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Het gaat ons natuurlijk om het lezen van de Umwelt, om de politieke implicaties...Er zijn geen personen, alleen maar mensen die lezen, of spreken...De ene stroming, dat zijn mensen die een concept maken naar aanleiding van een theorie, veel Hinterliteratuur lezen en dat concept aanbieden aan een gezelschap, dat het waarmaakt

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Ik heb een bepaald gevoel bij het lezen van dat boek

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
de structuur van het produktieproces kon dat ook niet anders: er was geen tijd om 3-4 weken te lezen...lezen - vaststond

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Kohout vertelde me dat hij op dertienjarige leeftijd door het lezen van dat stuk door het theater gebeten werd...Ik keek daarvan op, en ben het stuk gaan lezen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
dat is bewust, lezen we in het editoriaal) en vallen op door hun formaat (1,5 X 2 m). De gezichten zijn vlak en expressieloos, ze ambiëren fysieke gelijkenis met de...Ook wil ik erop wijzen dat, na het lezen van diezelfde brief in Etcetera de benaming en hier-uitvolgend ook de bedoeling van de vzw, ons zeer onduidelijk zijn geworden

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
lezen zijn uit een drietal artikels van Vermeylen, Van Langendonck en Hegenscheidt zelf (2). Vermeylen schreef zelfs dat "geen enkel gewrocht zo klaar en volledig de geest van die Van-Nu-en-Straks-tijd

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Hilde stopt met lezen...Ik vraag me af hoe gij kunt lezen bij zo'n lawaai

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
moesten De Wijding tot de Derde Geboorte lezen...de verslagen van de vergaderingen met de acteurs kan je lezen dat we de jonge mensen waarschuwen dat er met de opvolging problemen zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
de inleiding van de programmabrochure lezen we dat in deze cursussen gewerkt wordt aan "een herdefiniëring van het acteren: de afbouw van de acteursmythe". Dit laatste kan inderdaad een 'politieke

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Moeder De krant aan het lezen, terwijl ik schuur of de potten en pannen reinig als een sloor

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Het gebeurt telkens als we lezen: we creëren onze eigen betekenis

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik laat 't ook altijd aan mijn eigen zoon lezen om te zien wat die er van Verne Ik stel me veel voor van dc kritiek van de jonge heer Hetzel ! Hetzel Er komen nogal wat gewelddadige scènes

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Toen het blad in 1980 zijn twintigste verjaardag vierde kon men daarover leuke titels lezen in de kranten

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Er schuilt in dit stuk zeker een nostalgie naar een vervlogen, onbekommerde tijd (het stuk laat zich zonder moeite Freudiaans lezen als het bezwijken van het Ich voor het Uber-Ich, maar bij Herrmann...dat dan overloopt van details en precisie (de groene doeken in Don Giovanni tegenover het geschilderd straatperspectief). De scenografie van Don Giovanni laat zich nog anders lezen: Herrmann...Stein en Herrmann willen allebei dringend even met zichzelf bezig zijn, boeken lezen, zeggen ze, en dan later weer terugkomen

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Kan ik niet lezen G... Geee Heel onduidelijk Oi Zelfmoord Sakko Maarerisniksvantezien Oi Misschien vergiftiging Dan zie je er niks van Sakko Moeten we aangeven

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
De barrière wordt enkel doorbroken om teksten te lezen, of ook een enkele maal tijdens de cirkelbeweging...Ik voel me gegeneerd, maar deze gêne wordt onmiddellijk gekoppeld aan fascinatie, want zonder dat iets gezegd wordt kan ik toch veel lezen

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
De directe realiteit van de moeite die ze had om die tekst te lezen vond ik zo aangrijpend, in combinatie met de inhoud van wat ze las

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Wie de Concise Oxford Dictionary of Ballet (edities 1977 en 1981) openslaat op het trefwoord Frankrijk, krijgt te lezen dat "France now has a multitude of dance companies of all sizes and types

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Er zijn ook weinig theatermakers die zoveel lezen of gelezen hebben als hij...elke gelegenheid te baat om te lezen...autre chant de la danse (Flammarion, 1974) lezen we: "Als de mens in de spiegel van zijn hart kon kijken, zegt de engel Seraphiel in de Bijbel, zou hij een tuin vol rozen zien

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
schorpioenen in vurig gewaad op en in zijn schedel zetten dat ze daar ononderbroken de mis lezen dat ze zijn hoofd kapotsteken en samentrekken dat...ook niet lezen Daniël Paul dat mag je nooit zien hoor je me nooit Het meisje waarom Daniël Paul kijk naar de sneeuwklokjes mijn vader zei altijd het eerste groen


Toon volgende resultaten