Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Lijden en de Maagd"Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
niet kent met Hem als hoofdregisseur en mij als hoofdspeler als maagd en als zoon stopt U zich maar rustig dicht ik heb het gapen van de leegte in Zijn maskers herkend de gapende...die een wolvenvacht over de schouders geworpen heeft). De weerwolf het woord van de godsdienst moet niet alleen aan het oor en de mond blijven hangen maar in de mens binnendringen en met de...eens en voorgoed de gespleten God herkend ik heb de bloedige val in de hemel genoemd Ariman en Ormuzd voorste en achterste God en de ontzetting verloor haar gezicht Flechsig en zijn beulsknechten

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de- Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam...reeën en bij de hinden van het veld... zouden jullie de liefde wekken.. wek de liefde niet..zouden jullie de liefde wakker maken... maak de liefde niet wakker voordat het haar behaagt voordat zij het wil...Jerusalem bij de reeën en bij de hinden van het veld zouden jullie de liefde wekken wek de liefde niet zouden jullie de liefde wakker maken maak de liefde niet wakker voordat het haar behaagt voordat zij het

Nr. 35, September 1991 • Konrad Maquestieau • De theatraliteit van de cinematografie
Heel de filmgeschiedenis is de geschiedenis van de verdringing van die twee oer-principes in naam van de specificiteit van de filmkunst: : enerzijds het verisme bij Lumière en anderzijds 'Ie...die zin zijn de films van de Oliveira 'theatraal' te noemen: ze laten de afstand zien tussen de film (de opname) en hetgeen zich voor de camera heeft afgespeeld...het mysterie van de 'moedermaagd' in Benilde ou a virgem-mae (Benilde, maagd en moeder - 1975 naar een stuk van José Regio), het onmogelijke van de absolute liefde in Amor de perdiçao (Noodlottige

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
trouw en vrijheid, liefde en vriendschap, jaloezie en vertrouwen, lijden, overspel, perverse en wrede machtsspelletjes, vrijheid in de liefde, enz...door de 'sneeuwdoos' waar Josse in de openingsscène mee 'speelt' en die gedurende de eerste twee acts op de scène blijft staan). De verbeeldingswereld die zo wordt opgebouwd vervormt de realiteit, en ook...Beatrice Justice (de naam verklaart natuurlijk veel) prefereert de rol van ideale (intellectuele) 'maagd' en vertrouwelijke pennevriendin van Richard boven die van passionele geliefde

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Authentiek in de betekenis van 'persoonlijk, eigen', typisch Peter De Graef in tekst en spel, en ook in de betekenis van 'oorspronkelijk', een terug gaan naar de oorspronkelijke kracht van theater en...Volgens professor Freddy Decreus in de inleiding van Mythe en Epos in de beeldende kunst behandelen mythen 'de mens dus als deel en geheel, als fragment en geheel, met de moeilijke vraag: waar en...Hij is eigenlijk op zoek naar het wezen der dingen, en wil ook zo de legende rond de heilige maagd van Orléans tot haar juiste proporties terugbrengen

Nr. 53, December 1995 • Marleen Baeten • Purcell als een tango
samen één enkel lichaam vormden, één grote eet- en slaap-, schreeuw-, hol-, huil- en aanhankelijkheidsmachine, en er minder zeker van waren dat ze elkaar uit de buurt van de dood konden houden...De tien dansers en de twee kinderen zijn net zo anoniem als de tien muzikanten en de zangeres...Ook eventuele ideeën over 'hoge' en 'lage' cultuur, over racisme en nationalisme, over man en vrouw, over kind en volwassene, over groep en individu en over de opbouw van een identiteit

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
De tra- gedie als de ultieme veroordeling van een gedrag - de mateloosheid en de hybris van tirannen en helden - dat de polis in gevaar brengt en een bevestiging van de wetten van de stad...Een filosofische omweg via de maagd en de zuster Antigone om later opnieuw de moeder en de kindermoordenares Medea op het spoor te komen...Door zijn houding tegenover de vrouwen, en tegenover Antigone in het bijzonder, bespot Creon de oikos en de waarden waarvoor de oikos staat: het respect voor de familie, de bloedband, de doden, de

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Over de mensen. Over het publiek
wilden onder meer de receptie van de voorstelling registreren, de impact tonen van het project op de overlevenden van de genocide, een beeld geven van hoe zij die voorstelling zien en ervaren, hoe hun...Met de getuigenis van Yolande bevinden we ons op de grens van theater en werkelijkheid en wordt meteen -zoals in de evocaties- de grens van het Rwandese taboe overschreden: intieme verhalen en...Nog later in de voorstelling doet de dimensie van de droom haar intrede en daarop volgt dan weer de dimensie van de kritiek in de farce-achtige scènes, zoals die rond president Mitterrand

Nr. 100, Februari 2006 • Nezha Haffou • De onmogelijke rouw van Union Suspecte
Terwijl het verhaal van Fatima’s lijden nog een poging is om de zinloze stukjes en brokjes samen te voegen, ontzegt de choreografie haar elke verzoening met zin en betekenis: de dans is voor haar geen...Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen eigent zich inderdaad gedeeltelijk de christelijke symboliek van het Kruis, het Lijden en de Maagd toe, maar niet in de modus van spot, laat staan blasfemie...Daarom is er een afstand tussen haar en haar lijden, een afstand die samenvalt met die tussen de kruisiging in de evangelies en de kruisiging in de Koran