Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Los Angeles and London"Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
laat hem nooit meer los...En in de grote Cour d'Honneur komt een reuzescherm, toeschouwers zullen dan naast en achter mekaar, maar dus samen, naar satellietbeelden kijken van de Olympische Spelen van Los Angeles...Methuen, London 1983, 91 p., 12ill

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ze komen uit Seattle, Atlanta, Philadel-phia, Chicago, Boston, Richmond, Austin, Cincinnati, Washington, Miami, New Orleans, San Francis-co, Boulder, Los Angeles, Minnea-polis, New York, San Diego, Co...Neil Wallace van Chapter uit Cardiff toont efficiënt aan dat de Amerikanen op hun volgende trip niet in London mogen blijven maar naar Wales moeten afzakken om hoogte te krijgen van de Britse avant

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
He had been summoned back to Los Angeles by the police to be questioned as a possible suspect in the murder...Hij verhuist naar Californië, studeert daar aan de filmschool maar kiest uiteindelijk voor het theater, eerst in Los Angeles, dan in New York, vervolgens verovert hij de Europese podia...Dar A Luz zet op het podium wat Peter Sellars bedoelt wanneer hij stelt dat "Nairobi is in London, Bogota is in New York", de derde wereld is hier, in de schoot van wat zélfs Willem Vermandere al de

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Susan Leigh Foster, (Bloomington and Indiana, Indiana University Press, 1995), p. 200-210 Sayre, Henry M., The Object of Performance, (Chicago and London, The University of Chicago...Michal Kobialka, (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1993), p.142-144 Clément, Catherine, Syncope...Philosophy of Rapture, Minneapolis and London, University of Minnesota Press, 1994), p. 302 Franko, Mark, Mimique, Bodies of the Text

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
Mathis der Maler - Royal Opera House Covent Garden, London / Catherine Ashmore Mathis der Maler - Royal Opera Covent Garden, London / Catherine Ashmore Beleefd...1991 leidde zijn controversiële situering van Mozarts Die Zauberflöte op een 'highway' in Los Angeles tot het ontslag van Sir Peter Hall, een plaatselijk theatermonument, als directeur van het...Het enige permanente forum waarover hij in de VS beschikte, het driejaarlijkse Los Angeles Festival waarvan hij artistiek directeur was, is op sterven na dood wegens een gebrek aan financiële middelen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
De interculturele dimensie in de Podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal...Norman Frisch, medewerker van Sellars specificeert de opdracht verder: Los Angeles heeft geen behoefte aan een kroniek van Europese of Newyorkse avant-garde, maar aan een festival waarin de stad...De interculturele dimensie in de podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal, Brussel, Vlaams Theater Instituut, 1995, 104p

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
57 p 45 Mathis der Mahler - Royal Opera House Covent Garden London, nr 54 p 29 Moses und Aron - De Nederlandse Opera, nr 54 P 33 Nobody's Theatre of Nobodies - Dito'Dito en...57 p 53 Rien ne va plus - Maten, nr 58 p 16 Schandalig korte stukjes - Los Cojones del Toro, nr 56-57 p 65 Schuldig zonder schuld - Pjotr Fomenko, nr 56-57 p 21 Slangekop - Los Cojones del...De interculturele dimensie in de podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal, Brussel, Geert Opsomer (red

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Los Angeles vonden twee verschillende festivals plaats...Maar de realiteit van Los Angeles kwam hard aan; ze keken rond, luisterden en bleven zoeken...Dit festival van Los Angeles was vooral ook uniek omdat er nooit een kopie van gemaakt kan worden

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
University of Minnesota Press, Minneapolis and London,1996 • Ginsburg, Faye, Abu-Lughod, Lila and Larkin Brian: Media Worlds...Anthropology on New Terrain, University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London, 2002 • Goodman, Nelson and Elgin, Catherine, Reconceptions in Philosophy and Other Arts...London, 1988 • MacDougall, David, Transcultural Cinema, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1998 ■ Nichols, Bill, Blurred Boundaries

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
London/Thousand Oaks/New Delhi: sage Publications Inc...Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press...London: British Film Institute

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Bungaloïd Term van de Gay Eclectic Designers in Los Angeles...Eisenman, Peter ‘Unfolding events: Frankfurt Rebstock and the possibility of a new urbanism’ in Re:working Eisenman, Academy, London, 1993...language of PostModernism, Yale University Press, New Haven en London, 2002

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
het nieuwe volume staan de gevel en de afwerking en inrichting van interieur los van elkaar: de gordijngevel omwikkelt de structuur en vormt een vlies tussen gebouw en stad...Robert Smithson: Collected Writings, Los Angeles and London, University of California Press, Berkeley, 1996, p. 7. 6 http://www.warande.be/info_2dezaal.asp