Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Luc Martens"Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Het seizoen daarvoor omvatte Links: Don Carlos (KVS, 1964) Rechts boven: De Kunst van de Komedie (NTG, 1984) - Foto Luc...Dat was het geval bij Gaston Martens zoveel jaren geleden...Pol Arias en Johan Thielemans De Kunst van de Komedie (NTG, 1984) - Foto Luc Monsaert

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Met zulke mensen wens ik niet te werken". Luc Perceval in interview met Dirk Van den Eeden, "De Blauwe Maandag Compagnie maakt van toneel weer een belevenis" in Intermediair 21/03/87...Marcel, Jet Naessens - Foto 's Bob Reusens Onder: KNS - Paradijsvogels - Luc Philips, Robert Marcel worven métier en op zijn enorme présence, heeft hij zich toch met een...de geschiedenis in als Bolle Verbuyck in Martens' Paradijsvogels en zeker als de hem op het lijf geschreven Slissen in Jeroom Ver-tens Slissen en Cesar (én in de vervolgen hierop), waarin Jos Gevers

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
Neerstraat 26, 1743 Sint-Martens-Bodegem Drukwerk Indruk, Kasteellaan 275, 9000 Gent Abonnementen kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr...BMC In eigen land bracht Blauwe Maandag Compagnie Strindbergs Voader in een regie van Luc Perceval

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Bij het aantreden van minister Luc Martens hebben we onze vraag herhaald om inzage te krijgen in de beleidsplannen, het activiteitenoverzicht en de begroting van het Ballet, zodat we tenminste een...Recente publieke verklaringen van minister Martens lijken hierin beterschap te beloven...Bruno Verbergt: Ik treed minister Martens bij als hij zegt tot één Raad voor Cultuur te willen komen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Het langverwachte antwoord van minister Luc Martens op de adviezen van de verschillende raden veroorzaakte veel beroering...Luc Martens: 'Ik denk dat het niet langer houdbaar is dat de vernieuwing alleen maar buiten de bestaande gezelschappen plaatsvindt...Een sterk staaltje van dit institutionaliserende beleid biedt het door Luc Martens gelanceerde concept van de 'samenwerkingsfondsen'. Door op coöperatie aan te dringen tussen de drie stadstheaters en

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten, Johan Wambacq • Redactioneel
Op het kabinet van minister Luc Martens werd ons verteld dat men voor 1997 hoopte een beleid uit te werken dat soelaas zou brengen voor literaire en kunstkritische tijdschriften, waaronder Etcetera

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...Dans in Kortrijk is de onstuimige flirt van Martens met zijn electorale thuisbasis...Minister Martens mag dan wel 213 miljoen extra uit de begroting hebben kunnen halen, blijkbaar stond snel vast dat die som zou geïnvesteerd worden in een verdere consolidering van de bestaande

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Hun voorstel bestond erin om beide bestaande gezelschappen op te heffen, zodat ze vanuit een grote open structuur konden vertrekken met Luc Perceval als artistiek leider...Etcetera: In opdracht van Minister Martens voerde het Vlaams Theater Instituut een studie uit met als vraagstelling waarom het Vlaamse podiumkunstenlandschap vandaag minder toegankelijk is voor

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
zijn rede bij de opening van het Theaterfestival 1996 onderstreepte minister Luc Martens uitvoerig de noodzaak en de onmisbaar- heid van een instituut als het vti

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
gesproken; uitschuivers die overigens eerder op conto van de Vlaamse Regering dan van minister van Cultuur Luc Martens moeten geschreven worden

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Dat is ongetwijfeld de verdienste van Luc Martens

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Drie jaar geleden uitte toenmalig minister van Cultuur Luc Martens de wens tot meer samenwerking binnen het Vlaamse theaterveld

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Dat was het uitgangspunt van Monstertje Brussel Een Theaterbeleid in de Hoofdstad, een onderzoeksnota van Els Baeten en Klaas Tindemans in opdracht van de voormalige Vlaamse minister van Cultuur Luc...Martens (CVP). Er ontbreekt heel wat in het theateraanbod in Brussel, zo leert de nota...Calimero-strategie' noemt Luc Huyse dat afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid, naar het pruilende tekenfilmkuikentje

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
De tweede reden voor een herziening van het decreet was de in 1997 door toenmalig cultuurminister Luc Martens geïnstalleerde Raad voor Cultuur...zijn beleidsnota Werken aan Netwerken stelde Luc Martens indertijd dat de kunst 'als één van de zachte sectoren kordaat verdedigd moet worden'. Een nobele gedachte waar op het eerste gezicht niets op

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
1996 werden deze gezelschappen samen met De Stichting (dat geen nieuw dossier indiende) en De Verrukking op het laatste nippertje door toenmalig minister van Cultuur Luc Martens geschrapt, hoewel de


Development and design by LETTERWERK