Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "MET SCHWUNG"Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Ik werk zowat als Peter Brook (hij wijst naar Etcetera 12, die voor hem op de tafel ligt), samen met de acteurs zoeken we hoe we een stuk ensceneren, niet volgens een vast programma of volgens een...Er zijn twee gebieden: een zuivere stad, met een fascistoïde regering, die alle besmetten en subversieven eruit werpt en een onbewoonbare wereld, waar al deze bannelingen zich dan treffen...hebben er door de samenwerking met de acteurs een persoonlijke lezing van gemaakt, met de klemtoon op het individuele, op het erotische

Nr. 19, September 1987 • (advertentie)
PALEIS vzw MET ONDERMEER: LUNCHVOORSTELLINGEN OP HET MIDDAGUUR...SCHITTEREND TOTAALSPEKTAKEL DOOR DE POOLSE THEATERGROEP WCPOLCZESNY VAN WROCLAW (23/1) LETTER & TETTER (17/4) ZOWAAR EEN ZONDAGSE MANIFESTATIE MET SCHWUNG...MET TENTOONSTELLINGEN, DEBATTEN, PUBLIKATIES, FILM EN VIDEO, MUZIEK, THEATER,... MET DE MEDEWERKING VAN EEN 20-TAL ANDERE VERENIGINGEN

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het festival introduceert wat dans betreft de groep Mudances (met Kolbebasa) en de sinds kort in Barcelona werkende, Franse choreografe Karine Saporta (met Les Tau-reaux de Chimène). Ook het...Wij hebben met interesse het dossier Brussel in de reeks "Stad en Theater" gelezen en hopen samen met u dat in de toekomst het theaterbeleid voor deze stad duidelijker en meer gecoördineerd kan aangepakt...Daar is niets mystieks aan, het heeft te maken met een ritme van bewegen, met ademhalen of iemand zuinig met zijn woorden omspringt of juist barok

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Waar vind je dat het met Kameropera Transparant naartoe moet ? " Ik geloof dat we moeten evolueren naar een gezelschap met een kleine vaste kern, ook voor het orkest, die je aanpast naargelang...Een tweede ding is dat je regelmatig met jonge mensen werkt, maar ook met enkele ervaren krachten...Onze produkties zouden meer moeten renderen in België; dat moet kunnen in samenwerking met Fevecc, met de culturele centra

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
het begin vergeleek zij hem liever met Antony Tudor, die in veel kringen beschouwd werd als een verouderde balletchoreograaf, dan met experimentalisten als Twyla Tharp en Eliot Feld, die op het einde...Ik zou echter met nadruk willen suggereren dat dit niet-westerse element in Kylians choreografie opnieuw in beschouwing zou kunnen worden genomen als men er vanuit een heel ander perspectief naar keek...die tijd sympathiseerden vele New Yorkse critici met de postmoderne dans zoals die door Yvonne Rainer, Steve Paxton en Trisha Brown werd beoefend, met als gevolg dat ze scherpe randen en

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
1980 gaat zijn naam met de snelheid van een nieuw virus door het wereldje: hij heeft Cymbeline van Shakespeare geënsceneerd met studenten van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar hij op dat...Twee jaar later zal hij breken met deze manier van theater maken en met zichzelf en wordt een andere Decorte geboren...een decortje bij Herman Sorgeloos of Johan Daenen, beiden vertrouwd met zijn esthetica; hij repeteert niet; met de enkele acteurs met wie hij nog wil werken - en vice versa - maakt hij in de kroeg of op

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
het jaar van de Kristallnacht in nazi-Duitsland en de Anschluss met Oostenrijk, zocht hij in Galileï een theatraal 'model' om zowel zijn woede over intellectuelen die compromissen zoeken met het...Dat beeld klopt aardig met de historische Galileï (1564-1642), een driftig onderzoeker die zich als hoogleraar wiskunde in Padua bezighoudt met de bewegingen van vallende lichamen...Ger Thijs besloot de rol toen zelf te spelen, en hij doet dat met een aanstekelijke schwung en plezier, vol prettwinkelingen in zijn ogen iedere keer als hij een nieuwe gedachte (of een oude wijn

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
Het is belangrijk dat we de culturele actoren in het gebied dat aan Anno'02 deelnam, kennis hebben kunnen laten maken met methodes, met zienswijzen, met een manier waarop je de dingen kan aanpakken...ETCETERA: Nochtans zijn jullie vanaf 1998 naar buiten gekomen met een aantal projecten, maar dan werd jullie weer verweten dat die voor een selecte doelgroep waren...Flanders Fields Museum leper 2 Kunststo(f)f: tentoonstelling met een selectie van designers die experimenteren met nieuwe materialen, vormen en productietechnieken Curator: Hilde

Nr. 88, September 2003 • Patrick Jordens • 'Autobiografische fictie,: ja, dat vind ik een...
Soms indringend statisch en sober-cabaretesk (Gezegend zij), soms met veel schwung en speldynamiek (Ola Pola Potloodgat). Altijd kom je terecht in het onmiskenbare Platel-universum: een concrete...Wat ik het liefste wil, is schrijven over 'niets'. Ik zou graag eens iets heel sobers maken, met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk zeggen...Niet dat ik zo ongelukkig was, maar ik kon heel moeilijk omgaan met hoe het leven in mekaar zat

Nr. 92, Juni 2004 • Loek Zonneveld • Een realist die het onmogelijke zoekt: Mathijs...
Artemis reisde in het seizoen 2001-2002 bijvoorbeeld rond met De Theater-keuken: het gezelschap 'veroverde' steeds een weekend lang een schouwburg met een keten van voorstellingen voor alle leeftijden...Met uiterlijk vertoon zonder bodem val je als theatermaker snel door de mand...Dit najaar begint Rümke aan het tweede deel van zijn afscheid: Theater Artemis heeft het initiatief genomen voor een samenwerking met vijf andere toneelgezelschappen, die allemaal twee voorstellingen