Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "mallarmé"Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Stéphane Mallarmé). Mallarmé stipt hier een belangrijk inzicht over dans aan: ze houdt voortdurend de belofte in van een ontstijging aan het dwingende talige systeem waarin de mens willens nillens

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
Vanuit die optiek rekent hij ook modernen als Michaux en Mallarmé tot de barok

Nr. 66, December 1998 • Lieven De Cauter • Glossen over messianistische muziek
Uiteindelijk doet Benjamin weinig anders dan het opspannen van een gemeenplaats, een topos, die reikt van Verlaine tot Mallarmé, op een messianistisch canvas: poëzie is volgens Verlaines bekende

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
wilden Mallarmé en andere modernistische dichters demonstreren; het staat bijvoorbeeld ook centraal in de invloedrijke poëtica van Maurice Blanchot). Toch had McLuhan wel degelijk een belangrijk punt te

Nr. 74, December 2000 • Bernard Dort • Het boek in het theater
Men weet dat Mallarmé ervan droomde daarvan het principe van een voorstelling van een superieure essentie te maken...wordt gelezen en becommentarieerd door Mallarmé voor een bepaald publiek, volgens een ingewikkeld ceremonieel, en een onderwijs of een overtuiging uitstralend met een metafysisch karakter, voorbestemd om de...bestaande religies te vervangen'. Zeker, Mallarmé is er niet in geslaagd dat Boek-Theater te realiseren, waaraan hij vele jaren heeft gewerkt: de dood of, meer nog, een radicale onmogelijkheid heeft het hem

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
had bij de Franse dichter Mallarmé, aan wiens gedicht L’Enfant hij is ontleend

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
huis-, tuin- en keukenromantiek, milde ironie,... Daartegenover verdedigt hij een poëzie die zich bewust is van haar modernistische erfenis (sinds Baudelaire, Mallarmé, Lautréamont,...) en dia-logeert met de

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Sinds de tijd van Mallarmé betekent het een specifieke manier van heterogene elementen samen te brengen...het geval van Mallarmé bijvoorbeeld, zijn dat de gedachte van de dichter, de passen van een danser, het ontvouwen van een waaier, of de rook van een sigaret

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
Badiou bevestigt Mallarmé’s definitie van dans: poëzie die zich bevrijd heeft van de pen

Nr. 101, April 2006 • 
14) Geïnspireerd door Paul Carter formuleert Lepecki zijn politiek van de grond, waarin het lege blad van Feuillets choreografische handboek, de planken waarop Mallarmé's danseres op spitzen

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Blue in the face
Hommage is een gedicht van Stéphane Mallarmé, een ode aan de sigaar, een ode tegelijk aan de poëzie zelf: “Toute l’âme résumée / Quand lente nous l’expirons / Dans plusieurs ronds de fumée / Aboli