Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


565 document(en) met "Man Nu" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
onpersoonlijk als K, M, VROUW, MAN, MAN II, KELNER, CHEF onderscheiden worden...Man Zoveel wat ik je nog wilde zeggen Vrouw We zijn bang voor wie het laatste woord heeft Man Ik wil het niet zijn Vrouw Ik ook niet (pauze) Vrouw...Kijk me aan Man Ik dank je Vrouw Het ga je goed Man Nu nog sta je voor me Je zult gaan en plotseling zal alles wat is/geweest zijn Vrouw Ik zal niets vergeten, niets Man Door deze wond wordt alles

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Romeo en Juliette (De Witte Kraai) Foto Luc Peeters "De meeste Shakespeare-commentatoren en -exegeten breken zich het hoofd over de vraag, wat Shakespeare nu eigenlijk bedoeld heeft met zijn...Hij is een man met kennis en wijsheid

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Er is iets met dat stuk: met de datum (wanneer schreef Shakespeare het, als puber of als oude man...Goed en niet goed, want in Globes opvatting is zoveel familiegeluk teveel voor één man: Pericles sterft aan een beroerte...Nu, in die zoektocht naar het geluk is Globes Pericles niet bijster actief; daarmee verschilt hij van de hierboven aangehaalde literaire voorbeelden, Robinson Crusoë en Wilhelm Meister, die tenminste

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Het eerste stuk prijst gedachtenloos het onvoorwaardelijk gezag van de man over de vrouw aan, en het anti-semitisme is al even onkritisch de motor van het tweede...Waar Shakespeare duidelijk aan de kant van de christenen stond (ondanks één humanistische monoloog), buigt men zich nu met sympathie over het lot van de joden: Olivier zorgde voor een...Hij vervangt hem door een lange stille scène, waarin hij de verhoudingen tussen Bassanio, de jonge man, Portia, zijn jonge bruid, en Antonio, de oude vriend, duidelijk maakt: een homo-sexuele liefde

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
het nu gaat om letterlijke vertalingen, bewerkingen of transformaties, in elk geval moet rekening gehouden worden met de speelbaarheid en theatraliteit van de tekst...Er is nog steeds de idylle tussen Miranda en Ferdinand, en Ariël wordt nu een gracieuze elfenkoningin...Hij stelde Prospero's wraak en de goede afloop voor als de wensdroom van de nu stervende man

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Hier nu moet alles uit de fantasie voortkomen, zonder het uitdagende doch ook behulpzame contact met een fabel en zijn personages...Vanaf 1973-74 staat ze aan het hoofd van het Wuppertaler Tanztheater met choreografie-en die nog 'klassiek' te noemen zijn met als hoogtepunt Le sacre du printemps van Strawinsky (1975) dat nu nog...Werd ze in de behoudsgezinde ballet wereld ooit nog geprezen, vanaf nu wordt ze genegeerd, in tegenstelling tot de theaterwereld die in haar een belangrijke vernieuwer ziet

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
En als mijn geest zich daar te snel verhief En in mijn borst te snel ik lucht liet Aan de vlam die helemaal me nu verteert, Het kan me niet berouwen, zelfs al was...Hij is mijn ergste vijand, ik zou ontroostbaar zijn als ik nu milder over hem moest denken...Van nu af moet ik die man houden als voorwerp van mijn diepste haat

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Nu raapt Vitellia ze op en steekt ze op haar corsage: nu het veel te laat is, aanvaardt ze het teken van liefde van de arme Sextus...Uit de zoldering is een rond paneel verdwenen : hieruit zal later enige asse naar beneden dwarrelen (althans in de tweede versie van Titó). Alle personages zijn nu op de scène...Natuurlijk krijg ik nu veel aanbiedingen vanwege Duitse theaters om nog opera's te regisseren, Maar ik zal een opdracht slechts aanvaarden als de werkomstandigheden de juiste zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hyperrealisme dat nu ook in het theater toegepast werd...Nu kan het zijn dat hij dat door de ingrepen van Van Hove geworden is, maar Laenens originele tekst laat het tegendeel vermoeden...Die man raakt bij het zien van dat meisje in de war en gaat evenals dat meisje verschillende rollen spelen

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Na een boel ellende die nu eenmaal bij iedere fusie hoort, is dat zich in een positieve richting gaan ontwikkelen...Er is een documentatiecentrum en een audiovisuele afdeling waar nu ook meer en meer met video wordt gewerkt...totaal zijn er aan het NThl 52 werknemers verbonden, een vaste kern van zo'n 35 man en een aantal part-timers en mensen in kortdienstverband zoals gewetensbezwaarden en werklozen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De opwinding en verlorenheid van Tasso wordt door Willy Thomas afstandelijk getoond, terwijl in de Gentse produktie Jef Demedts met veel inleving als een zwakke, oude man aan de executiepaal sterft...Het uiterste interesseert hen hier en nu...Het waagstuk is dan groter, want deze nieuwe conventie, aanvankelijk gegroeid uit een weigering, moet nu voor zichzelf spreken

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Kijk er niet naar, Sasportas, één man kunnen we niet helpen...Met een afgrijzen, dat tot in mijn haarwortels grijpt, zie ik de wijzers op mijn uurwerk, waar ik de blik nu niet meer kan van afhouden, met toenemende snelheid rond de wijzerplaat cirkelen, zo dat er...Denk daar eerst eens over na, Sasportas, voor je je hals riskeert voor de bevrijding van de slaven, in een afgrond die geen bodem meer heeft sinds dit bericht, dat ik nu zal

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Nu maakt iedere poging van terugkeer tot de Grieken deze onderneming gewaagder en futieler...En dit als morele overwinning van de man (de dichter en de staatsman) die zopas de dienst terug heeft opgenomen: Antonio's stem

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Misschien waren de onredelijke eisen van de arbeiders toen wel oorzaak van de crisis nu?!) De kloof tussen de cultuur van de arbei-ders en het theatermilieu is weer onoverbrugbaar groot...Samen met de huisregisseurs Jan Joris Lamers en Matthias de Koning stond er dus vijf man aan de andere kant...heb ik nu toch wel het ergste meegemaakt; Het blauwe gevaar van Victor Lanoux gespeeld door het Westvïaams Teater Antigone Kortrijk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
dat ook zo in de context waarin je nu werkt...Nederland maken we nu dingen mee die nog alleen in Duitse provincietheaters te zien zijn...Ik krijg nu vrije tijd en zou dus erg graag opera's aanpakken

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Er is inmiddels zoveel veranderd". Als ik met mijn kinderen over theater spreek, nu ze zonder blijvend letsel het middelbaar onderwijs hebben overleefd - Oh, wat heb ik daarover gewaakt...En als me duidelijk wordt dat de drie zusjes verliefd zijn op dezelfde man, verdwijnt de scène en gaat met het doek ook het levenslicht op...Een man en een vrouw

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate...Nu vond ik haar Deelden wel een beetje cliché, maar ik begrijp haar houding: het Canadese publiek is zo conservatief en zelfgenoegzaam dat het nodig is het te choqueren...Chouinard gaat nu een tijdje in Europa werken, dat zal haar werk ten goede komen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Als een gearriveerde burgerman heeft hij alles geregeld: een oude vervelende man die niet meer wil denken en alleen nog wat praktische regelingen moet treffen om dan rustig te kunnen uithollen...Wat ik nu - vier weken later - aan King Lear overhoudt is: een agressief melancholisch gevoel...De wereld is nu eenmaal niet zo eenvoudig dat alles draait rondom een koning, zelfs al heet het stuk Koning Lear

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Er wordt dan afgetast wat blinde normaliteit en helderziende waanzin is (een gedachte die we nu bij psychologen als Laing terugvinden). Alleen als alle elementen heel voorzichtig tegenover elkaar...En als me duidelijk wordt dat de drie zusjes verliefd zijn op dezelfde man, verdwijnt de scène en gaat met het doek ook het levenslicht op...Nu is het voorbij, en terwijl we door het nachtelijke Brussel, onder M.'s paraplu, naar Karel Buis rennen, hebben we het over Flanders' Technology, en hoe goed we dit initiatief vinden en ook over

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Katia wendt zich dan tot een jonge man, die toevallig op het landgoed verblijft...Nu, Munch is een beroemd man en de tijd is goed voor de mensachter-de-schilder...Hugo de Greef (10 x) Nu we drie nummers van ETC achter de rug hebben moet het mij van het hart hoe opgetogen ik ben over het totaal


Toon volgende resultaten