Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


565 document(en) met "Man Nu" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Van januari 1984 af worden de drie groepen die nu de zaal Théâtre Varia bespelen één gezelschap, dat Théâtre Varia zal gaan heten...Dat kan nu niet, zelfs de jongste Beckettproduktie in het Théâtre Varia, een produktie die heel goed liep, haalde slechts 3.000 mensen...Zoals Antoine Vitez nu doet in Chaillot in Parijs

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Ik denk dat die blackface-humor een manier van overleven was voor de zwarten zelf en dat het nobel en mooi is. Maar het is moeilijk om zoiets nu in Amerika te zeggen...hebben we nu versterkt...Nochtans suggereert hij dat performance kennis bij gebrek aan dramatische teksten, van man tot man overgedragen zou worden, zoals in het Aziatisch theater

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Wie is nu de man voor ons eenigst kind...Weg nu...Belleken (gedempt): Zou ze nu nooit meer wakker worden, Lamme?... Lamme 'k Weet niet, Belleken... 't Kan lang duren; misschien nog honderd jaar

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Keulen heeft Christof Nel Mauser ook zo geënsceneerd: als een gevecht tussen een man en een vrouw en dat klopte...Maar kunst is nu eenmaal een risico, zeker theater

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Het geluk dat één van hen aan het slot zegt te hebben gevonden, slaat op de beslissing haar man te verlaten; vreselijk aan dit geluk is de onzekere toekomst, want wat staat haar te wachten...Binnen de beslotenheid van het isolement woekert hij met zijn talenten en tot nu toe met succes

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Goede voorstellingen zijn tot nu toe nog schaars...Eveneens Virginia Woolf opzienbarend is Ionesco, inmiddels De 70 voorbij, een seniele oude man in De rol van een andere seniele oude man (Lord Tennyson). De avant...Wat toen gewoon een vertelsel was, is nu een schuine mop

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Hij is de integere man die de moord op zijn vader erger vindt dan het verlies van zijn erfrecht...Wat het NTG nu brengt is een vrij heldere voorstelling waarin de mechanistische toepassing van zowel Corso's realistische enscenering als Claus' plat-Freudiaanse thematiek werd weggezuiverd...De eenzaamheid van een Einzelgänger En dan is er Arne Sierens die nu wel voorgoed van zijn Jan Decorte-syndroom genezen lijkt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Maar voor deze man is het operagenre iets wat hij slechts passief kent...Nu is dit niet het eerste zwakke libretto uit de operageschiedenis, maar de aanpak van de componist heeft er de tekortkomingen niet uit kunnen wegwerken...Het is allemaal 'gedaan alsof'. Nu ik het geschreven heb, is het al niet meer van mij

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
De muziek die tijdens andere voorstellingen wordt gebruikt, wordt ook nu op dezelfde tijdsmomenten gebruikt...Het publiek ziet de acteurs nu...Een man bekijkt me, wijst me een minuut lang aan en loopt dan met veel lawaai over de tribune recht op mij toe

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Nu is men er stilaan op uitgekeken en komt het facet verveling vlug om de hoek kijken...Het was niet nodig om het programma te lezen om te begrijpen dat het over de traditionele man-vrouwrelatie ging, dat de vrouwen de dagelijkse huishoudelijke karweien opknapten en dat ze daar op de...Op zich een goed gegeven, maar uitgewerkt met een eentonigheid en een langdradigheid dat je als toeschouwer echt denkt "ja, ja ik weet het nu al wel". Bij het begin van het tweede werk laaide

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
En ben ik, laat die revolver nu even liggen, luister Vera, luister, ben ik de enige man die zijn uurtjes klopt om aan de kost te komen, maar opgaat in een andere wereld, die van buiten de uurtjes...Juul Hoe is dat nu mogelijk, als ge nu toch weet dat die kerel smokkelt, en haar wijsmaakt dat hij potten en pannen aan de man brengt, dan doet ge toch iets...dit voor... Juul Luister nu eens hier, mijnheer, ik weet niet of gij kinderen hebt, ik hoop van niet, en als ge er hebt, dan nooit zo een kinderen als ons Vera, en nu moogt gij nog duizend keren

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Ik kan niet zo'n duidelijke verklaring geven waarom we hem nu wel spelen...hebben nu de idee dat Europa definitief is ondergegaan...Hoelang moeten we daar nu op wachten, 10.000 jaar, tot het allemaal weer goed is? Tot de ozonlaag zich weer verschoond heeft

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Van een afgeronde pro-duktie is dus zeker geen sprake, ook ben ik geen profeet, misschien wel een gelovige, niettemin volgt nu een poging tot exegese...Radeis is wat de maatschappij is: een permanent conflict dat onderhuids woekert en zo nu en dan uit-ettert...Hooguit schikken zij een en ander zo dat de wanorde duidelijker beschrijfbaar zou zijn en dat is wat Radeis op zijn bescheiden niveau tot nu heeft gedaan

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De reeks in haar geheel, afgesloten door The Wo-man (1978), bundelt 'geschiedenis'-stukken: ze spelen zich af in periodes waarin de geschiedenis een belangrijke wending nam, rond het einde van...Ten tweede begint Bond nu zelf de eerste produktie van zijn stukken te regisseren wat wijst op een toenemende drang om zijn werk te verklaren...De 'Bildung' van zijn hoofdpersonages, de rode draad van zijn oeuvre, is nu meer expliciet bedoeld voor de toeschouwers

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Minimale stukjes tekst, brokjes bewegingen, flarden muziek creëren obsederende en bedreigende patronen die elke individuele actie doen oplossen in de omgeving, of die nu het decor, een steeds...Macht van de man over de vrouw, van de vrouw over de man, van het paar over het individu, van de gasten over de gastheer, van de fotograaf over het gefotografeerde, van de televisie over de kijker

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Man is Man, Purper Stof, Maria vecht met de Engelen, Moeder Courage, De Huisbewaarder, De Speler e.a...Hij is geen gemakkelijk man; gelukkig maar...die botten met cothurnen uit Man is Man 's nachts in een galvanisatiefabriekje; dan moesten we Walter buitenzetten, die het anders wou en het allemaal beter wist

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Man is Man (KNS) Vrijdag (KVS) - Foto Anton Wilsens Worden acteurs hier te lande goed gebruikt...Maar nu moest ik terug naar de KNS...Was er in De Minerva geen invloed van Kleine man wat nu

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Wij zijn een open gezelschap, een andere optie dan het Ballet van de XXste Eeuw, dat sterk gekonce ntreerd is op één man: Béjart Maar wij hebben wel dansers, professioneel gevormd, en die willen...Wanneer het teater van een betere artistieke kwaliteit zou zijn dan het nu maar al te dikwijls is - hoeveel echt teater valt er in een stad lijk Gent te beleven

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Als we in dat nu stuurloos geworden zoeken al een lijn kunnen trekken, dan is het die van een experiment op twee niveaus, nl...En hoe klein de vondsten hier ook zijn, telkens rinkelt de bel 'actueel' en 'van nu en straks'. Lanoye beweegt zich als een coole disco-knaap...Daarom stond ook Marijnen voor de keuze of hij, nu er o.a

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Maar daar wil ik nu niet op ingaan...Vaak zijn die van het intellectualistische type: de man die zijn eigen beleving miskent wanneer hij een oordeel over een theatervoorstelling moet formuleren...Nu is er een andere generatie aangetreden


Toon volgende resultaten