Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Marc Van Runxt"Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
Het falen van de eerste editie van De Beweeging mag blijken uit het wedervaren van de anderhalve revelatie van twee jaar terug...Marc Van Runxt op zijn beurt lijkt het krediet dat hij bezat na Poging tot beweging weer verspeeld te hebben...Naast min of meer gevestigde namen als Van Runxt, Droulers en Moussoux (in België ben je al oud, ervaren na één of twee produkties: misschien is dat wel tekenend voor onze danssitua-tie), dreigen de

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
De jicht van de zonnekoning Interesting Bodies, de choreografie/installatie van choreograaf Marc Van Runxt in het MUseum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA), speelt op een interessante...Zo verdeelde Maurits van Oranje het hanteren van de musket in een serie van drieënveertig verschillende bewegingen, die van de hellebaard in drieëntwintig, die gecoördineerd werden binnen een formatie...Het gaat telkens om het disciplineren (dus uiteindelijk vernietigen, inpalmen, koloniseren) van het lichaam via het mechanisch herhalen van ingestudeerde sequenties van bewegingen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • (advertentie)
056) 23 98 55 Erratum In de kopregels bij Marc Holthofs bijdrage De Jicht van de zonnekoning (Etcetera 55, p.4) heeft een vermoeidheidsduiveltje voor verwarring gezorgd...Zoals het al duidelijk werd in de tekst is Interesting Bodies geen choreografie/installatie van Marc Van Runxt, maar van Eric Raeves...Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één