Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


85 document(en) met "Maria Mag-dalena" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Twee markante feiten: er wordt voor het eerst dans geprogrammeerd (Bremer Tanztheater - D, Min Tanaka - J) en de eigen produktie wordt een Vlaamse produktie: Maria Magdalena in een regie van Jan...Als we daar nog het ondertussen internationaal geroemde Radeis aan toevoegen - een groep die eveneens met hart en ziel aan dit festival verbonden is - dan mag dit als een eerste onloochenbare...Ministers Geens en Poma, of liever: alle Vlaamse ministers, mag ik even

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Twee markante feiten: er wordt voor het eerst dans geprogrammeerd (Bremer Tanztheater - D, Min Tanaka - J) en de eigen produktie wordt een Vlaamse produktie: Maria Magdalena in een regie van Jan...Als we daar nog het ondertussen internationaal geroemde Radeis aan toevoegen - een groep die eveneens met hart en ziel aan dit festival verbonden is - dan mag dit als een eerste onloochenbare...Zoals Stuart Sherman (USA) en Bob Wilson/Christopher Knowles (USA) in 1979; Mike Figgis (GB), II Carrozzone / Magazzini Criminali (I) en Maria Magdalena (B) in 1981 ; HTP (B), Jan Fabre (B), Steve

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Als alles erg strak wordt gehouden, mag men in de redenering geen gaten vinden...Lamberechts wijst op de alibifunctie die klassiek geworden kunst vandaag vervult: het gewicht van het culturele erfgoed (aan Goethe mag je niet raken...Tourcoing bevindt zich net over de grens: voor geen Vlaamse theaterliefhebber mag dit te ver zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Friedrich Hebbel bij Maria Magdalena). De hausse van het Duitse theater in de jaren '70 b.v...Het relatieve artistieke succes van Vera van Luk Van Brussel mag dus niet met overdreven gejuich onthaald worden...Klaas Tindemans VERA auteur: Luk Van Brussel; groep: Nieuw Vlaams Theater; regie: Wil Beckers; decor: Jan Verstraeten; spelers: Kristin Arras, Roger De Paepe, Luk D'Heu, Maria

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Man is Man, Purper Stof, Maria vecht met de Engelen, Moeder Courage, De Huisbewaarder, De Speler e.a...Als hij mij nodig heeft, mag hij altijd bellen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het werd dus vlug een school, zoals het Ritcs, met een directeur, die dan zo een beetje een dictator mag zijn...Een acteur mag niet door één man beoordeeld worden, want antipathieën of sympathieën mogen niet meespelen...Wat weerhoudt Peter Stein ervan om Maria vecht met de Engelen te doen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De produktie gaat net iets te ver als een meisje uit een boekje mag voorlezen: dat is niet alleen een ander taai cliché van de nieuwe beweging, maar een wat te veel toegeven aan het manifest-achtige...Barba-rina, een kleine rol, mag de akte met een gevoelige aria openen, maar vooraleer die zich echt kan ontwikkelen wordt Barbarina bruusk onderbroken door Figaro: de actie krijgt hier voorrang op de...Isaak Babel, Maria, vertaling Marko Fondse

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Je mag niet vergeten dat daar mensen uit de stad en van het platteland samenkwamen...Op een dag zei Vic de Ruyter, kijk, er mag van de British Council een van de jonge acteurs naar Engeland...Waren Maria Magdalena, Lear, Tasso klassiek

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Men kan zeggen dat Bochum --het mag ijdel klinken, maar het is niet ijdel -- in deze regio het Uraufführungstheater is." "Wij gaan met deze stukken zeer graag naar Mülheim...Zo staat hij in de orthodox-kristelijke iconografie symbool voor Maria, en meer bepaald voor de onbevlekte ontvangenis -- een blasfemische zijsprong die Kemp, in het verlengde van Notre-Dame des...Mag ik u erop wijzen dat de meeste van de volgens u ontbrekende sectoren rechtstreeks of onrechtstreeks zeer expliciet in deze Raad vertegenwoordigd zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
eens wat harder Sakko Uw wens is mijn bevel Oi Naar ik hopen mag Rijden wc al Sakko Al lang DE TIJDRUIMTE ACTEUR DIE SAKKO SPEELT Er is tijd Vrije tijd Overal in de lucht gonst...En wat is mijn leven anders geweest dan de firma, als ik het ook eens zo mag formuleren, We hebben haar samen door moeilijke tijden geloodst en zij heeft ons in de goede tijden het leven veraangenaamd...Zulke klootzakken ken ik toch Voor het leven benoemd en maar kankeren Lijken uit onderzeeërs en Mercedes verdient eraan Maria's Genade of weetikveel Oi Wat sta je daar nou te schreeuwen man

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
hierin gelijk geven dat mag U van mij geloven een groot man een uitstekend turner maar U Mijnheer de President U doet zijn naam geen eer aan 2. (Professor Flechsig treedt op...het algemeen denken wat U wil maar dit mag ik van mezelf zeggen dat ik een mens met een ongewoon scherpe zin voor de realiteit ben daarenboven bewijzen de burgerlijke posten die ik ooit bekleedde mijn...Daniël Paul we wandelen verder Het meisje je hebt zo veel geheimen waarom zeg je me niet wat je doet als je je in je kamer opsluit en niemand je mag storen Daniël Paul je mag me geen pijn doen Het

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Het mag geen elitair theater zijn...bewuste poging tot vernieuwing van het repertoiretoneel én tot het fusioneren van acteerstijlen en -generaties springt de historische betekenis van een voorstelling als Maria Magdale-na van Jan Decorte nog

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Maria Stuart, de eerste produktie van het NTG Het Nederlands Toneel Gent bestaat 20 jaar, een nog jonge leeftijd voor een repertoiregezelschap...Gedurende vijftien jaar was hij de actieve leider van dit kamergezelschap, waarvan het belang voor Gent als theaterstad tijdens de beroepstheater-loze periode 1945-1965 niet mag worden onderschat

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De teksten zijn mooi, en worden met zeer veel zuiverheid gezegd door Maria Natale...Cassiers; acteurs: Marc Lemmens, Maria Natale, André Simon, Willy Thomas; assistentie: Mina Cassiers; realisatie decor en techniek: Dirk Van Reusel...niet de reputatie weten op te bouwen dat van een rijkgesubsidieerd B-gezelschap verwacht mag worden, het heeft (mede dank zij slechte infrastructuren, een extra-artistiek beleid van zelfbescherming en

Nr. 13, April 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
heet dat) iets krijgt van een ondergeschoven strijkje dat begeleiden mag; - of je kan de handeling en zijn protagonisten als het ware laten propulseren, aanvuren en voortstuwen door een orkest dat zich...doorzichtigheid zeker niet ontzegd mag worden; de tweede benadering wordt vertegenwoordigd door de anders zo zachtaardige Karl Böhm die uitgerekend in Bayreuth, met zijn oorbeschermende orkestombouw, de muzikanten...Veeleer gaat het om iets immaterieels, iets dat inzet heet en niet verward mag worden met wat daar in muzikale gelijkspeeltermen gemeenlijk onder verstaan wordt

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Staande in wat eens het Romeinse theater was in Orange, verzucht Rainer Maria Rilke, nooit eerder geconfronteerd met een dergelijk monument, eigenlijk alleen bekend met het theater van het "slappe...Een toneelschrijver mag ook echt jong zijn vind ik, en ook vind ik dat een toneelspeler van jongsafaan au sérieux moet genomen worden

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Verpleegster Dat mag niet...En als zij zegt dat jij niet in de keuken mag roken - dan rook jij niet in de keuken...Moeder Mag ik gaan zitten

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Een hele uitdaging blijft het in ieder geval: Kantor mag dan ondertussen wel al 71 jaar oud geworden zijn, het blijft een eigenzinnig, onberekenbaar en vaak moeilijk karakter...auteur-regisseur-dirigent, decors en kostuums: Tadeusz Kantor; acteurs: Leslaw & Waclaw Janicki, Maria Kantor, Maria Krasicka, Mira Rychlika, Zbigniew Bednarc-zyck, e.v.a...Dat mag er ons niet van weerhouden, zo luidt de stelling, onze oplossingen voor bepaalde problemen te gaan vergelijken met de praktijk in andere landen (het probleem van de evaluatie, van de

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Het theatergebeuren moet steeds voortgaan, en de conventie van de muziek, met haar zware nadruk op het beleven van één emotie, mag de handeling niet stilleggen...Werk voor de boeg, dus, tenminste als Brussel Brussel mag blijven, en de Munt zijn munten aan zoveel waardevols mag blijven besteden...Johan Thielemans LA TRAVIATA muziek: Giuseppe Verdi; libretto: Francesco Maria Pia-ve; dirigent: Sylvain Cambre-ling; regie: Karl-Ernst en Ursel Herrmann; medewerking aan de regie: Geoffrey

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
samenstelling van het team; een en ander diende zeker te vlug te gebeuren, toch werd deze Strindberg-avond een boeiende gebeurtenis, die in de annalen van de Korrekelder als een hoopvolle wending mag worden...Met grote Swa swingde hij langs Vlaandrens wegen, kwam zijn Maria tegen en woodpeckte "con brio" zijn signatuur in elke plankenvloer


Toon volgende resultaten