Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Marx Vervreemding"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Er is de zeer strakke scheiding tussen het tonen van de acteurs en het kijken van het publiek; de fysische echtheid en theatrale vervreemding...De moderne mens was een humanist, zoals Marx, Brecht of The Mother of Pondicherry, die geloofden in de overwinning van het bewustzijn op de menselijke situatie

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Zeker wanneer Sigmund Freud en Karl Marx elkaar als twee exhibitionisten ontmoeten in een park waar zowel jonge meisjes als agenten van de staatsveiligheid rondjoggen...Ook hier wordt de vervreemding getoond

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Naar aanleiding van de voorstelling schreef Freddy Decreus een uitgebreid artikel: 'Deconstructivisme als remedie tegen vervreemding en waanzin...Toch kan deze vervreemding opgeheven worden in een nieuw soort authenticiteit, "gefundeerd in de mysterieuze kracht en diepte van het oer-menselijke vooraleer dit ten prooi viel aan de Scheiding...Kristine symbolisch een nieuw leven en Martin is zich door zijn confrontatie met Kristine bewust geworden van zijn eigen vervreemding

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
Het gaat hier in feite om dat oude gekende proces dat door Marx Vervreemding' werd genoemd: essentieel hierin is het loslaten van een werkelijkheid, het loslaten van het beleven van een praktijk hier

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
ideeën, wordt elke dag duidelijker; - en dan spreken we nog niet van het begrip vervreemding, een vervreemding waartegen we in het werk en in de wereld die ons omgeeft dagelijks moeten vechten...van dat andere gevecht tegen sociale onrechtvaardigheid, dat vandaag nog even geldig is, als ten tijde van Marx zelf; - of van de utopische kracht van de marxistische ideeën, van het verlangen

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Al belette dat de Marx Brothers niet om met het procédé de draak te steken...Vervreemding en klassenverdeling mogen dan nog troef zijn in onze maatschappij, de symboliek van het stuk is te expliciet, de toon te boodschapperig, de centrale idee te vaak herhaald

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
van haar vervreemding van de natuur en van de nationale Pruisische traditie...de voorhoede van de Nicolaikirche en de massademonstraties op de Karl-Marx-Platz in Leipzig, die een revolutie op gang trokken die er precies op uit was de vragen naar de Duitse eenheid zo omzichtig

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Er is een probleem met dit bewustzijn: Hegel noemt het ongelukkig bewustzijn, het is de oorsprong van wat bij Marx vervreemding heet en bij Nietzsche ronduit (eigenlijk Wagner parafraserend) de ziekte

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Vervreemding mag wel, maar herkenning toch niet...Maar hoe kun je in godsnaam over vervreemding spreken als de tegenpool niet mag werken...De schrijfopdracht bestond erin een stuk te schrijven over Kafka, maar dan op een manier van de Marx Brothers

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Marx, Darwin en later Freud introduceerden een ideeëngoed dat het nieuwe theater van de laatste decennia van de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw in hoge mate zou voeden en...verschillende geschriften heeft Brecht de uitgangspunten van zijn episch theater of het theater van de vervreemding getheoretiseerd, zowel op het vlak van de dramaturgie als op dat van de

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
het decor van De Hamletmachine hangen grote portretten van Marx, Lenin en Mao, maar de Sovjetcensuur zou deze voorstelling ongetwijfeld verboden hebben...Vervreemding all the way, maar géén socialistisch perspectief