Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Media Space" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Liefst een gezellige mix van al deze media en zonder elke afzonderlijke produktie perse onder één label te willen vangen...Niet voor niets wordt het lichtjes gevaarlijkere werk van Rosas, Michel Clark of Eiko & Koma weggemoffeld in de Lepercq Space, zeg maar een in alle dimensies uitgerokken versie van ons eigenste Stuc

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
single gesture, executed in one specific niche of the space-time continuüm, has been left to fossilize on paper as its original meaning evaporated with time...Meer en meer lijken op de Mickeryfoto's verschillende kunstvormen samen te komen en worden andere media in het beeld betrokken...media-events kunnen behoren

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
de dansers, drie stukken bij zijn gezelschap Cie ZOO: Cows in Space (1998), Pop-Up Songbook (1999) en Jetzt (2001) OVER BEWEGING, SENSUALITEIT, HET LEVENDIGE LICHAAM EN DE TEGENWOORDIGE TIJD...Het is de eerste keer dat ik een tentoonstelling ruimtelijk kan invullen met verschillende media

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
De middelen, de media (van auto tot gsm, van magnetron tot CNN, van chipkaart tot cyberspace, van biotechnologie tot intelligente wapens) zijn het ‘milieu’ geworden waarin we bestaan: ‘Als het medium...gedachtegang waarin spektakel, sentiment, opwinding (de kick), schuld, medelijden en empathie een keten van substituties vormen, die onze dagelijkse media-ervaring (maar is er een andere dan een gemediatiseerde...wereld schatplichtig is aan een beeld en aan media die Latijns en katholiek zijn, of aan een democratische structuur die zich ontwikkelt in dezelfde beweging als deze mondialatinisering, bestaat er dan

Nr. 89, December 2003 • Lars Kwakkenbos • Concepten mogen leuk zijn: De elfde editie...
Kijken en bekeken worden, protheses waarmee het lichaam de wereld verkent, de media als nieuw panopticum dat zelfs het lichaam begint te doorzien: we weten het, we kennen het en onze podia zijn er al...De logica leunt dicht aan bij die van de media die onze huiskamer mee bepalen: in dingen die je enkel aan- en uitzet, en met een afstandsbediening de juiste kant opstuurt...Vergelijken we het stuk met A Space Odyssey (2002) van Cuqui 6O • •• etcetera 89 Jerez

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
Ook dat is werkmateriaal: aangezien de media onze belangrijkste informatiebron zijn voor wat er in de wereld gebeurt, dringen nadere analyse en kritiek van hun methodes en representatieprincipes zich...hl de media verdwijnt niet enkel de waarheid, ook degenen die daar baat bij hebben zijn opvallend afwezig.6 De fysieke afwezigheid van de verteller, die we enkel leren kennen via een scherm, doet ons...60-65) stil bij dit moderne concept van een mathematische, lichaamsioze ruimte:'Tliat niodernity brouglit upon a new conception of space and of the hitman body in it is not soinething that eau

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Asked for the exact rules that prevented people from lying down in a public space, they reacted with an angry demand for passports and ID...State of the Arts' behaves as if it would be the location of the film 'Independence Day'. Where are the space ships...She is vaguely described as a woman around her 30s, is involved in music and theory, has published several articles in high quality media, and is the owner of two dogs

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Media Initiatives and Relations, Digital Design Consultant, Branding & Communications, New Media Agent, Bio-Entrepreneur (!), enz.20 Dit officiële document staaft de bewering van Felix Guattari over de...Eén voorbeeld is het project Nike Ground - Rethinking Space, door 0100101110101101.org...20 Department for Culture, Media and Sport, Creative Industries Mapping Document, op: wvw.culture.gov.uk/global/publications/archi-ve_2001/ci_mapping_doc_2001.htm; cf

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Ik wil hier de notie introduceren van de beha-vioral space, die de ruimte en de leefomgeving een nieuwe betekenis verleent...ontwikkelde Krueger een complex systeem van sensorische vloeren en videocamera's, waar het hele lichaam reactief werd aangewend zonder bijkomende toestellen in media-environments...chitectuur herbekeken moeten worden in het licht van het onderzoek naar behavioral space

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Ander werk daarentegen is opgevat als een constructie die geen waarheid verkoopt, maar representatieve strategieën −zowel van het theater als van andere media− zichtbaar maakt in al hun (ideologische...Film, TV en zeker alle nieuwe media hebben het theater bovendien gereduceerd tot een marginaal medium en lijken ook een veel overtuigender beeld te leveren van de werkelijkheid...De constructie van een interieur suggereert altijd persoonlijkheid, iets eigens, unieks, en volgt daarin dezelfde beeldstrategie als die waarmee elektronische media suggereren dat er iets te zien

Nr. 99, December 2005 • Fin Novembre • Journal: A l'œil nu #4 Leuven
Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou Peter Greenaway, S 1/2 Women 66 900 etcetera 99 Space 1999 «Le seul moyen d'envisager un nouveau cinéma...KIAROSTAMI, Extrait d'une conversation avec Jean-Luc Nancy, septembre 2000 John Ford INTERVIEW PIETER-PAUL MORTIER, Stuk, New Media Programming - À quelle scène de cinéma

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
openbare ruimte en door de toeëigening van procedures en protocollen door bedrijven en media...Marina Grzinic en Walter Seidl: 'Re-Framing Space in Photography: The Other Space, Parallel Histories', in: Double Check, Re-Framing Space in Photography: The Other Space, Parallel Histories...Henri Lefebvre: The Production of the Space, Blackwell, Oxford 1996

Nr. 100, Februari 2006 • Erwin Jans • Who’s afraid of representation?
De lezing eindigt met een expliciete verwijzing naar de relatie tussen geweld, politiek en media: ‘Under such conditions of non-space one would have the illusion of well-being until some tremendous...Ook in het afstudeerproject van een andere Libanese studente op DasArts, Rima Kadissi, implodeert het medium van de documentaire onder druk van het monsterverbond tussen politiek, media, geweld en...Mroué beschrijft the war imprinted body als een alternatief voor het lichaam zoals ons dat door de media wordt voorgehouden

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
seems to be that it’s not just a memory space, sound is also an intrusion of an alien that is off stage: audible but not visible, whereas the body is visible, not audible...Het erkent dat het niet volmaakt en niet volledig aanwezig is zoals de tijdloze, normatieve lichaamsbeelden in de media het willen

Nr. 103, September 2006 • Philippe Meste • Sperma is/spermcube is
voor Mannelijkheid voor Macht voor Dominantie Goedele Liekens, het Vlaamse media-icoon met Een of andere graad in seksuologie Zei ooit in Een slecht weekblad of op Een fout tv-programma Dat sperma naar...Spermcube is Te koop Deels Wie niet geeft, die geeft Afstaan of afgeven Spermcube is dus Van ons allemaal The capitalist market space in Eén kubieke meter Spermcube staat voor Honderdduizend

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
De vraag ‘wat zou er moeten gebeuren opdat de wereldmet-media zich kan openen in een betekenisvolle ervaring’ staat centraal in de werking...zijn van plan om van tani een ruimte te maken waar nieuwe media of aan nieuwe media gerelateerde performances georganiseerd kunnen worden, of waar artiesten voor een bepaald project high tech...Laurence Rassel – Constant) cargo heeft naast de virtuele ruimte die als platform dient, tevens een fysieke Media Space gecreëerd, die voortdurend verder uitgebouwd wordt voor realisaties en

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
zijn er misschien betere ruimtes mogelijk om nieuwe media of beeldende kunst te ervaren dan de wandelgangen van het theater of het berghok van het kunstencentrum...huizen in de stad – wordt er nog veel te vaak gekozen voor een alles-in-één-formule: performance, beeldende kunst, nieuwe media onder één dak, één concept, en vaak (voor de ‘surplus’-artiesten...Een voorbeeld van een zaal die gebouwd is vanuit de artistieke noodzaak van een artiest is de rps (Rosas Performance Space), waar de architectuur is afgestemd op de specifieke verlangens naar

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Zijn idee is dat de opvoering van snelheid en de algemene penetratie van elektronische media verantwoordelijk zijn voor een verschuiving van de betekenis van de stad...Industrieel ontwerper en theoreticus Anthony Dunne benoemde deze elektromagnetische golven als hertzian space: een fysieke en non-virtuele ruimte, een onzichtbare en steeds aanwezige architectuur...New American City and the End of Public Space, negende druk

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
Dus, vanuit de geschiedenis die het concept ‘ruimte’ heeft doorgemaakt in Gaston Bachelards Poetics of Space, in de ‘détournement’ van de situationisten, in Henri Lefebvres Production of Space en...Immanuel Wallerstein: And if it’s waiting, it will be self-organized, Raqs Media Collective

Nr. 105, Februari 2007 • Saskia Sassen • Publieke interventies in hedendaagse grote steden.
Digitale media en het scheppen van tegenwoordigheid Kunstenaars in nieuwe media die gebruik maken van de computergestuurde netwerktechnologieën, voeren politieke en artistieke projecten uit...Behalve het werk ter plaatse, zijn de kunstenaars die met nieuwe media werken en de activisten (die vaak ook kunstenaars zijn) sleutelfiguren geweest in deze ontwikkeling, of het nu gaat om tactische...Graafland, Arie, The Socius of Architecture, 2000; Beckmann, John, The Virtual Dimension: Architecture, Representation, and Crash Culture, 1998; Rattenbury, Kester, This is not Architecture: Media


Toon volgende resultaten