Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


143 document(en) met "Meisje wordt Vrouw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Alles wat deze sfeer kan breken wordt weggegomd: als Lorenzo en Jessica zich eindelijk op het landhuis van Portia beginnen thuis te voelen, geeft Shakespeare hen een badinerende dialoog...wordt ingeruild tegen de liefde voor een rijke vrouw...De mensenhaat is dan niet iets dat gewonnen wordt uit de tekst, maar er op wordt geplakt

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Deze gaat zover dat de lange tekst, vrij onderkoeld, volledig wordt gespeeld (onder het mom van een vreemdsoortig respect voor de auteur, die verder niet gediend wordt), wat een ellenlang zes uur...Die man raakt bij het zien van dat meisje in de war en gaat evenals dat meisje verschillende rollen spelen...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Dat ik zou trouwen met een zwarte vrouw...Het eeuwige lijden moet je verbinden met het sociale lijden van de mens, het lijden door klasseverschillen, doordat je onderdrukt wordt door iemand die rrieer geld heeft dan jij...Dat meisje heeft in zich de morele en de fysieke kracht om echt te werken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
het vijfde deel wordt niet meer 'gedanst': er wordt nog wat nerveus aan kleren getrokken, er is een hand die naast een stoel glijdt... In stilte: 4 dansers aan het einde van een voorstelling...Door het dagelijkse leven van de kunstenaar (vrouw, danser, choreograaf) als referentiekader in de voorstelling in te voeren, wordt Rosas danst Rosas een produktie over wat kunst met het dagelijkse...Deze gedichten formuleren trouwens volgens Blau de tot nu toe volledigste theatertheorie en benaderen nog het meest de arche-tekst die steeds opnieuw op de scène vertolkt wordt, ook al wordt er geen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Die wordt het duidelijkst bij de laatste beelden van de lange avond: elk personage versteent na zijn monoloog en wordt met een laken bedekt...Het wordt een conflict tussen verlangen en regels, tussen vrijheid en macht...En door te trachten de soap-ingrediënten te parodiëren, zodat de toeschouwer zich bewust wordt van zijn consumptief gedrag

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Quiehotte merkt de vrouw op: Haha...Lamme Die keukenmeid wordt suf, mamzel...En de klokbel bomt, bomt, bomt... 't Wordt 'n razend tempo

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ze ontsnapt aan de arbeidersklasse en wordt een verleidelijke vrouw bij de bourgeoisie...Wanneer televisie goed gemaakt wordt, en daar twijfelt Faivre d'Arcier niet aan, dan wordt theater marginaal, elitair of verrassend goed...Dat Victoria door een mannelijk acteur (Jean-Paul Aron) gespeeld wordt is overigens geen toevallige keuze: uitgerekend in een tijd waarin de vrouw het enorm zwaar te verduren had door een repressieve

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
De muziek die tijdens andere voorstellingen wordt gebruikt, wordt ook nu op dezelfde tijdsmomenten gebruikt...De spot wordt gedoofd en er wordt een staanlamp aangeknipt...Het zaallicht wordt aangestoken

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het Koninklijk Landjuweel werd overbeschermd, vertroeteld... Het wordt hoog tijd dat het wicht stevig door elkaar wordt geschud...onverstaanbaar . Met wat men overhoudt wordt niets begonnen, wordt niet opnieuw gestructureerd tot iets wat meer betekenis heeft dan wat acteurs daar aan subjectieve beleving mee verbinden...De weg wordt langer, het zicht wijdser, en het wordt winter

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
de regie wordt dit nogal overduidelijk geïllustreerd door Ingel bij het begin van de voorstelling uit de kast te laten kruipen...Hij gooit zichzelf tussen Starkadd en de aanvallende Saemund in. De getoonde lijdensweg van Ingel wordt aangevuld door een gesuggereerd innerlijk proces bij Hilde, zijn gemalin...Bij Hegen-scheidt wordt de heropstanding van Starkadd gemotiveerd door het nieuws van de moord op Froth

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Tegen Johan) Ik heb er niks op tegen dat ge met een meisje wilt gaan...Waar ze vroeger zei: "Je trouwt niet alleen met een meisje, maar ook met haar familie", keerde ze dit nu probleemloos om en beweerde: "Tenslotte trouw je met het meisje, en niet met de familie...Nu wordt er op de deur gebonsd

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beide verhalen, dat van Prometheus en dat van Alceste (de vrouw die door Hercules uit de onderwereld wordt gehaald), tonen aan dat de goden niet alleen overboord moeten worden gezet, maar dat ze ook...Een eventuele overdreven inleving wordt bij het slot afgebouwd: het masker wordt (letterlijk) afgenomen, Warre Borgmans laat zijn acteursintonatie vallen en relativeert de zin van de voorstelling...Junie wordt dan ook ten tonele gevoerd als een kindvrouwtje, als de Onschuld die niet op haar plaats is in het hof van Nero, waar men niet zegt wat men denkt, niemand wordt vertrouwd en waar de muren

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Het stuk raakt niet aan de essentie van het vrouw-zijn, wel aan de essentie van de moeder-dochterverhouding in de westerse samenleving...En dat wordt nu wel geaccepteerd ? "Niet eens door allemaal...Wolfson, nog iemand die, door een merkwaardig ziektebeeld, wijst op de relatie tussen psychose en samenleving, wordt volgend seizoen bij Globe opgevoerd in Louis Wolfson -- De schizo en de talen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
optie' zijn, een drijfveer, een motivering van waaruit een terechte strijd tegen de "bestaande verkalkte opleidingen" wordt aangebonden ; maar deze 'politieke optie' alléén volstaat niet...Slechts weinigen wagen zich in de arena, bespelen de hele ruimte: vooral dan Iwanows vrouw als ze danst...de scène waar Iwanows vrouw haar zakdoek vol bloed hoest, iemand zegt: "Jawel

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
De tweede bewoner wordt gepijnigd door het nijdige opwinden van het uurwerk...Verbeterend esperanto, horizontaal in tien letters ? (De tweede herhaalt het) Gemene vrouw in vier letters: wijf...Tegenwoordig wordt liefdadigheid op een vreemde manier bewezen of misschien is het ook altijd wel zo geweest, wie weet

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Wanneer een wolk de ingang van de grot verduistert wordt alles donker, alsof er een gazen gordijn over het voortoneel in een schouwburg wordt gedrapeerd...Mijn lichaam wordt fijner, wordt op zijn beurt luchtvormig en vermengt zich als een onbeweegbaar stofje met de ontzettende dampen die hun vlammende baan in het oneindige beschrijven ! IV.20...De vrouw, een prostituee, tilde haar rok op tot boven haar middel en schreeuwde: "Lafaards, durf eens te schieten op de buik van een vrouw

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Bij Bondy worden twee fel contrasterende vrouwen uitgetekend: Fiordiligi (Barbara Madra) is blond en in het blauw: zij is het deugdzame meisje -- meer geremd, meer hypocriet : als zij ten slotte...Zo ziet het verbond der vrouwen eruit: het brave en het stoute meisje...Het eerste bedrijf wordt op deze manier een wedstrijd, waarbij de meisjes alle punten scoren: in de finale jagen ze hun belagers zelfs van de scène

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Hij straalt de zekerheid uit dat deze vrouw naar hem toekomt, zonder dat hij een vinger uitsteekt: de meester-verleider...De psychologisering van het personage wordt geminimaliseerd en het formele van een ander operagenre wordt beklemtoond...wordt dit\niet onderstreept, precies wegens de historische referenties). Dat alles wordt door Herrmann in een scenische ruimte geplaatst die ook opgebouwd is uit tradities: beschilderde

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
zon zou verbleken Daniël Paul ik heb niet gezegd verbleekt maar wordt bleek zoals een meisje rood wordt en niet verroodt Sabine Paul...uitgevonden Daniël Paul ja Het meisje was je vader streng Daniël Paul ja Het meisje maar je mocht hem graag Daniël Paul heel graag Het meisje ik zie jou ook graag...Daniël Paul ja Het meisje omdat je zo lief bent voor mij Daniël Paul ja Het meisje moeder is veel strenger Daniël Paul ja Hei meisje mijn echte moeder was

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
het stuk wordt een extreem scherpe man-vrouw relatie getekend : twee fundamenteel verschillende wezens leveren een meedogenloze machtsstrijd op leven en dood...Maar de mimesis wordt net wat geweld aangedaan, zodat het realistische gebaar uitvergroot wordt en betekenisdragend wordt...Er wordt aangekondigd dat De Slaap der Liefde baart Monsters gespeeld wordt (het eerste bedrijf uit Kalldewey, farce). Aansluitend in dezelfde sfeer loopt het stuk door als 'rollplay-in-the-play


Toon volgende resultaten