Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Menselijke Intelligentie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Alleen al omdat je voelt dat zoiets écht niet kan, wordt, zonder dat de tegenspelers verschijnen, een dramaturgische basistegenstelling geopenbaard: domheid versus intelligentie, pose tegenover...Menselijke logica en herkenbaar realisme in het tijdsverloop ontbreken volkomen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Het is wanhoop die zich ketent aan cynisme en aldus belangrijke menselijke dimensies weigert...De bereidheid om niets op voorhand te aanvaarden, en elk vooroordeel te laten vallen, is een appèl aan de intelligentie en de intellectuele weerbaarheid van het publiek...Het hele eerste deel verloopt in stilte: de muziek is die van het menselijke lichaam: het hijgen, het tikken van armen tegen de vloer...; in die hele eerste beweging ook, worden zinnen op de grond

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Dit spel-in-het-spel heeft niet de intelligentie van de rest van het stuk...Alles draait rond 'macht' in zijn maatschappelijke betekenis en als determinerende factor bij menselijke interactie

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Warmere menselijke relaties zijn er uit die daad van opoffering niet ontstaan: wanneer de professor wat achteloos het landgoed verkopen wil, begrijpt hij niet dat Oom Wanja op dat ogenblik over stang...Waarom begrijp ik wel die sterk verlangde maar afwezige sensualiteit in Decortes Scènes/Sprookjes ? Waarom beweegt mij de ontluikende en met intelligentie geladen sensualiteit van Isabelle Pousseurs

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Ondanks die onherroepelijke zekerheid dat het menselijke leven nooit had mogen ontstaan' (Wolfson). 'Quelle chose terrible et effrayante que l'absence' (Elena). Decorte (om zijn diepgang en...intelligentie) en Fabre (om de kracht van zijn beeld- en tijdsgebruik), Rijnders en De Keersmaeker: hun werk blijft boeien

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Statige giraffen, venijnige poezen en andere beestjes krijgen stilaan menselijke trekken, beginnen zelfs te praten ("attaqueer direct je tekst" luidt het) en treden tenslotte in dialoog...Dat brengt mensen tot een grotere openheid en intelligentie". De niet-normatieve aanpak van de opleiding waarin plaats is voor tegenspraak, geeft soms aanleiding tot discussies en onzekerheid

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Hoe veelzijdig zijn creatieve arbeid ook was, voor velen zal hij de geschiedenis ingaan in de gedaante van Het Manneke... Met ernst, fijngevoeligheid en intelligentie heeft hij zich gedurende een...groot deel van zijn leven beziggehouden met die wellicht meest menselijke der menselijke eigenschappen: de lach...De taal van zijn stukken is direct, zonder franjes; de structuur niet traditioneel, de situaties niet realistisch en de personages niet psychologisch getekend, soms zelfs tot een niet-meer-menselijke

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Medea bij het NTG kan een belangrijke opvoering wórden, als we daar zijn worsteling met de hele Euripides meemaken, en als we graafwerk zien naar de diepe scheuren in de menselijke ziel...zeldzaam poëtisch moment --, mag men hopen dat hij die weg naar de diepere menselijke lagen zal vinden...enig besef krijgen van wat kunst en zo hooggeroemde menselijke waardigheid en vrijheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Heel deze overdenking rond de inhoud van het stuk brengt dus een vertalend mechanisme op gang, dat vooral op de intelligentie van de regisseur wijst, maar die het menselijk probleem tussen twee...Ondertussen is er veel menselijke spanning verloren gegaan

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
sauvage' dat te voorschijn kwam na 16 jaar in een hok gewoond te hebben, geen enkele menselijke code kende, dus ook de taal niet). Dit voorbereidende werk mondde uit in een schrijfopdracht aan Willy Thomas...En hier zijn we bij de acteurs : in hoeverre zijn zij zich bewust van de begrippen intelligentie en humor, wanneer zij aan de slag willen gaan met een tekst die een belediging is voor intelligentie en...Mijn hoop is dat zij in andere produkties aan de slag kunnen gaan waar intelligentie en humor wel gerespecteerd worden en waar 'talent' niet misbruikt wordt

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Goed theater moet in de smaak vallen en tegelijk ook de intelligentie, de emotie en het lichaam aanspreken...intelligentie...Wat ik in dat boek heb gevonden is tegelijk het oeverloze mysterie van de binnenkant van de menselijke hersenen en van de menselijke geest, maar dan wel in een nieuwe beeldentaal

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
Langs de duistere wegen des Machtswellusts, gekruid met een overdosis ontoelaatbare Sex, getooid met de wulpse gewaden der Hypocrisie, doorheen het geparfumeerde moeras der Menselijke Intelligentie

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
een theater waar de toeschouwer met gerust hart naartoe kan om een degelijke leervolle en menselijke voorstelling te zien...Een groot gezelschap moet staan voor 'het theater', voor continuïteit, beroepsernst, intelligentie en bundeling van talent...Er moet een standaard van spelniveau, intelligentie en gevoeligheid zijn

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
Van even grote intelligentie getuigt Post-Scriptum, een trilogie van korte acties: Io comme Dio, A Ida en Toscan-ah...Schoonheid, zonder meer, heldere intelligentie en eruditie, verbeeldingskracht, sensualiteit met een biezondere, erotische lading...Een menselijke 'paint-box' ook

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Dat geldt a fortiori voor die kunstvorm, die zich tot een te activeren intelligent publiek richt, waarbij die twee termen (activisme en intelligentie) elkaar niet hoeven uit te sluiten, integendeel...besef van de menselijke gelijkwaardigheid langzamerhand vorm gekregen heeft

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Vervolgens streeft Klimenko's theater, net zoals Malevitsj' schilderkunst, naar een zo zuiver mogelijke beleving van universele gevoelens, naar de suprematie van de beleving, naar een diep menselijke...Als het veel gemeen heeft met liefde, kan de factor intelligentie geen enkele rol spelen...Normen zijn precies de ordening, de synthese van intelligentie, terwijl emotie ontsporing van intelligentie betekent

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Je kan de tijd die eraan besteed is, de toewijding, de intelligentie en de goede smaak waarmee ze gemaakt zijn er zo van aflezen...Hij weet op een praktisch absolute manier vorm te geven aan alles wat menselijke ervaring is, dat is van zo' n transcendente kracht...Het is zalvende muziek, de menselijke conditie krijgt er een soevereine gelatenheid bij

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Er was daar, zo lees ik, in Rotterdam te zien: Ton Lutz, die bleek gewerkt te hebben met grote gevoeligheid en scherpe intelligentie, en zijn vertolking was ontroerend...Dit stuk, over de misère van katholiek, burgerijk Vlaanderen, werd ervaren als iets totaal vreemds, ja, in zijn beschrijving van menselijke reacties en relaties wellicht onbegrijpelijk, vooral bij

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
hier vervangen is, of liever gezegd wordt aangevuld door een seksuele metaforiek die als consequentie de totale verwording van menselijke en intieme relaties in zich heeft opgenomen...Zijn intelligentie en eruditie wortelen stevig in een Europese culturele traditie

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Al decennia lang verschijnt de flik in een gedaante die varieert van mens tot held met als meest populaire variant de menselijke held...De intelligentie zit bij de acteurs, niet bij de personages bij wie woorden vaak tot holle retoriek verworden, een retoriek die ons verbijsterend vertrouwd in de oren klinkt


Toon volgende resultaten