Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Merleau-Ponty.(5"Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
theoretisch in de fenomenologie van Merleau-Ponty...Meer nog, de steeds al werkzame relatie tussen kunst(enaar) en toeschouwer wordt verinnigd tot een in elkaar verstrengeld just-the-two-of-us. En met Merleau-Ponty in de arm laat zij niet na te wijzen...Daarin stelt Merleau-Ponty dat er geen grens is tussen het lichaam en de wereld: 'Where are we to put the limit between the body and the world, since the world is flesh

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
de tekst die Merleau-Ponty, net voor zijn dood, over schilderkunst heeft geschreven, argumenteert hij nog eens uitgebreid tegen het Cartesiaanse denkbeeld dat uitgaat van een tastende blik gestuurd...Voor Merleau-Ponty voegt de blik zich in in een relationeel complex waarin het waarnemende lichaam, de beweging en de dingen rondom met elkaar zijn verbonden...Wij bekijken niet alleen de dingen, de dingen kijken ook naar ons, parafraseert Merleau-Ponty schilders als Paul Klee en André Marchand

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
wereld' (Merleau-Ponty) zich op een telkens unieke, telkens weer verbijsterende manier toont

Nr. 82, Juni 2002 • (Personalia) • (Personalia)
Judith Wambacq, assistent filosofie aan de KU Brussel, werkt aan een doctoraat omtrent de lichamelijke ‘reflexiviteit’, met als belangrijkste auteurs Merleau-Ponty, Deleuze en Guattari

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Vision and Touch in Irigaray, Levinas and Merleau-Ponty, Routledge, London and New York, 1998 - Gibson, James, The Senses Considered as Perceptual Systems, George Allen and Unwin Ltd

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Het is een scheiding die Maurice Merleau-Ponty in de 20ste eeuw in zijn feno- 21 menologie aan de kaak zal stellen: 'La science manipule les choses, mais...Maurice Merleau-Ponty, Phénomemologie de la perception, Paris, Gallimard, 1994 Michel Onfray, Cynismen, Portret van de hondse filosoof Baarn, Ambo, 1990

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Maurice Merleau-Ponty stelt in Fenomenologie van de waarneming (1945) dat de synesthetische waarneming - het horen van kleuren en zien van tonen - eerder regel dan uitzondering is. Je ziet de

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De ander is geen soi-même (Baudrillard)30 en dat wat ik in hem niet kan aanraken ‘kan hij op zijn beurt niet aanraken’ (Merleau-Ponty)31...31 M. Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, p. 307...Hetgeen volgt over het sterven als een niet-kunnen-verdwijnen is schatplichtig aan de subjectopvatting van de latere Merleau-Ponty

Nr. 107, Juni 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Aan de Vakgroep Filosofie van de Universiteit Antwerpen (UA) bereidt ze een doctoraat voor over het Geheugen van het lichaam bij Maurice Merleau-Ponty en Henri Bergson

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
zijn Phenomenologie de la perception (1945) omschrijft Merleau-Ponty zijn ervaring van een muziekconcert zo: ‘Tussen de muzikale essentie van het stuk zoals die in de partituur wordt aangegeven en de...Ach, Merleau-Ponty weet ook dat ‘het lichaam op ieder moment de modaliteiten van de existentie uitdrukt’ (1945). Zonder hier en nu geen eeuwigheid

Nr. 114, December 2008 • Martin Nachbar • Doe mij na
Dat is wat Merleau-Ponty chair noemt – vlees, de verstrengeling van percepties, gevoelens, sensaties, gedachten en acties in de wereld