Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


621 document(en) met "Met Andere Woorden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een andere belangrijke overeenkomst met het theater van het absurde is het spel met de taal, als aanduiding van de onmogelijkheid tot échte communicatie en wederzijds menselijk contact...Er is met andere woorden geen einde, noch een begin: het geheel draait verder in een cyclische beweging...Edward van Heer (1) 'spreekopera': dit woord doet denken aan de spreekstukken uit de jaren 60 van die andere Oostenrijker, Peter Handkë, iemand die ook erg begaan was met taal en het

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Op andere plaatsen onderneemt de auteur mythische, socio-politieke, etymologische en psycho-analytische excursies om de densiteit van bepaalde beelden uiteen te rafelen...Dashs boek komt geenszins over als een feministisch pamflet maar vormt een evenwichtige studie geargumenteerd met citaten uit Shakespeare, Simone de Beauvoir, John Stuart Mill, Kate Millett en...Ofschoon Dash hoofdzakelijk de tekst analyseert, heeft ze soms oog voor de dramatische actie en context (die de woorden regelrecht kunnen tegenspreken). Dat ze comparatis-tisch te werk gaat, past bij

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Dan mocht er gebeuren wat wilde, vond men, men zat goed safe (zoals voor bijna alle andere afleveringen van deze onzalige reeks gebeurde er niets). Wat men thans met De Koopman kan aanvangen hebben...Marijnen onderstreept de toonaard van zijn interpretatie vanaf de eerste repliek van Antonio, die met veel nadruk meedeelt dat hij worstelt met een onverklarbare somberheid...Het vijfde bedrijf opent met een ode aan de liefdesnacht en vervolgt met een zeer pakkende monoloog over de macht van de muziek

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Dit creëert stiltes, pauzes die Richards woorden en het onstuitbare verloop van de geschiedenis extra doen resoneren...Ik vermoed dat de centrale constructie met aan de ene kant een hellend vlak en aan de andere een trap, verwijst naar de middeleeuwse metafoor voor de geschiedenis: een grote trap van dewelke...Het onderscheid met melodrama is dun . De Storm was trouwens één van de eerste produkties die opgevoerd zijn in de Globe èn in Blackfriars, een overdekt theater waar met kunstmatig licht en meer

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Aanvankelijk vind ik dit vreemd, doch dan wordt me duidelijk dat dit hier niets met onderdanigheid te maken heeft doch eerder met groepsbewustzijn: van beide kanten is er een sterke vertrouwensbasis...Zelfmoord met gelach Een andere vorm van partnercontact is het boogienummer, waarbij mannen en vrouwen aan weerskanten van de zaal opgesteld staan...Vanaf 1973-74 staat ze aan het hoofd van het Wuppertaler Tanztheater met choreografie-en die nog 'klassiek' te noemen zijn met als hoogtepunt Le sacre du printemps van Strawinsky (1975) dat nu nog

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Niet met woorden, met de daad wilde ik het zijn...Met die woorden houd je me niet tegen...Me nog op de laatste dag met gladde woorden mijn enig eigendom afgelokt, mijn gedicht, en het vastgehouden

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Hij heeft, met andere woorden, de finale geconcipieerd vanuit het perspectief van de toekomst van de personages...Deze ruimte staat meteen in een gespannen verhouding met een andere, onverwachte ruimte...Tussen die twee uitersten situeren zich de andere acteurs: Jules Bastin als Publius is sober, Christiane Eda-Pierre is retorisch met grootse gebaren, Stuart Burrows als Titus beweegt zich het meest

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Frans Verreyt raakte die vraag aan tot besluit van zijn overzicht van Europalia 82 - Griekenland in De Nieuwe (11.11.82): "Overigens kan men het met de regisseur van een of andere van de getoonde...Positief is zeker dat hij de hele problematiek in een Europees kader stelt en daardoor relativeert: Vlaanderen geeft helemaal niet zoveel aan zijn theater uit in vergelijking met andere landen...Met de registratie van gevoeligheden, tendensen en stromingen is er blijkbaar iets mis in dit Yangnummer en dat wordt bevestigd door andere artikels

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Maar het kan best zijn dat dit voor een buitenstaander niet zo duidelijk is, ook al omdat het hem nooit met zoveel woorden werd uitgelegd...Er is een bibliotheek en een museum met een eigen collectie waaruit af en toe iets wordt tentoongesteld, maar meestal worden er speciale tentoonstellingen over een bepaald thema georganiseerd...Presentatie Er is behoefte aan die exportactiviteit, ook omdat er in het buitenland vraag is naar Nederlands theater, dat er vaak met enthousiasme begroet wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De Grotowski-beweging zat al gauw met een torenhoog probleem: er waren weinig teksten die de opgewekte emotionele intensiteiten konden voeden...Wanneer in het tweede bedrijf de vrouw hysterisch gaat schreeuwen, dan staat Edith Clever op de scène met precies hetzelfde stemgebruik, met hetzelfde gebarenspel als bij de Oresteia...Als Decorte de strijd met de traditie rechtstreeeks aangaat, zoals dat het geval was bij de confrontatie met Senne Rouffaer in Maria Magdalena, levert de spanning tussen de wil van de regisseur en de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Dat geeft aanleiding tot literair-historische vergelijkingen met o.a, Artaud en Lautréamont en vormt tevens het overstapje naar poststructuralisten als Foucault en Deleuze...Bovendien probeert Wieghaus kost wat kost van Muller een dissident schrijver te maken, een reflex van vele Westduitse kritici: met die zin wil Muller 'eigenlijk' Stalin een trap na geven, die passage...Dat men het met mekaar grondig oneens is, kan niet verbazen: de Oostduitse kritici vinden het treffend hoe Müller: de 'Vorgeschichte' (d.i

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Het absoluut willen verduidelijken manifesteert zich ook op andere niveaus van de voorstelling: in de zeer gezochte gestiek van Debuisson bijvoorbeeld, die zelfs naar een cabotineren neigt dat de...HTP Een theatergroep vindt de opvoering van een stuk door een andere groep naast de kwestie, verraad aan de tekst...Sasportas bijvoorbeeld heeft het moeilijk met Müllers zinnen : hij begrijpt ze niet, leest ze verkeerd, herpakt zich voortdurend

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Er werd geen andere tijd, geen andere plaats, geen andere handeling gesuggereerd dan die van het ogenblik zelf...Met andere woorden, zelfs wanneer op het toneel een appel wordt gegeten is dit nog niet in werkelijkheid gebeurd...Hij deinst er niet voor terug woorden als 'Seele', 'Geist', 'Trost', 'die Götter' - woorden waarvan het gebruik op zich niet hoeft gepenali-seerd te worden, vind ik - ongereflecteerd en vanuit het

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
de opera van Brussel zou ik met dezelfde input natuurlijk grotere resultaten halen, maar ik ben best tevreden met wat ik doe...Het werd me meer en meer onmogelijk toneel te maken met andere mensen...Ik droom inderdaad van een religieus toneel, maar dan één met een duidelijke band met de maatschappij

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Krijtkringen In het tweede bedrijf, en zo hoort het in een 'pièce bien faite', de conflicten rond Tasso: met de vrouwen, met Antonio - de centrale tegenstelling - en met de hertog...Tegelijk wordt Tasso's evolutie naar wanhoop beter gemotiveerd: zijn relatie met de prinses vormt, zoals gemeld, steeds een aanleiding voor een bepaalde verhouding met Antonio...De essentie blijft echter dat Decortes Torquato Tasso finaal niets met theater als spektakel te maken heeft, enkel met gevisualiseerde hermeneutiek, objectief theater, dat echter zo indrukwekkend

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Met Torquato Tasso verschijnt Goethe meer dan in andere van zijn drama's als navolger en rivaal van de antieken: de klassieke Goethe wil hier een boog beschrijven die meer dan tweeduizend jaar omspant...Niet verenigbaar met het ontwikkelde concept lijkt mij verder het voorspel met het gedicht Pro-metheus (overigens een voor insiders onmiddellijk herkenbare 'verwijzing' naar Peymann in Bochum...Met een tekst die straks tweehonderd jaar oud is? Met een bestel dat zichzelf uitgehold heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...Samen met de huisregisseurs Jan Joris Lamers en Matthias de Koning stond er dus vijf man aan de andere kant...De unanieme lof heeft echter niets met deze petite histoire en alles met de zuiverheid van het bereikte resultaat te maken

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Met een spons veegt hij de woorden uit tot de overblijvende letters het woord 'creative' spellen...Dan vormt Fabre met de boeken en pagina's op de grond de woorden 'creative art'. Hij ontvangt het applaus van het publiek en antwoordt met geblaat...Het heeft al de waardering uitgelokt van andere kunstenaars en toeschouwers met een flair voor avant-garde

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Met Camera Obscura heb ik jarenlang die oefeningen gedaan, uitgebreid en aangepast aan andere noodzakelijkheden...Zadek is al lang weer met andere dingen bezig en hier zitten we nog met de epigonen van de Zadek-Shakespeare...Ze verklaren alles uit de ratio, slaan ons om de oren met woorden als dissociatie of idiosyncratisch

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Als ze tekort dreigen te schieten worden ze aangevuld met enkele woorden...Humphrey Bogart met bezopen smoel en sigaret, en Peter Lorre met op folteren beluste oogjes zijn dat ook...Avant-garde en traditie hebben elkaar nodig zoals het brood de honger, om het met de woorden van de dichter te zeggen


Toon volgende resultaten