Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


116 document(en) met "Met Gerardjan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...Jo Coppens heeft de basisanekdote van Het Schroot verweven met een aantal melodramatische uitwijdingen waarmee hij overigens binnen de volkstheatertraditie blijft...De unanieme lof heeft echter niets met deze petite histoire en alles met de zuiverheid van het bereikte resultaat te maken

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
vindt het beremooi, Gerardjan Rijnders, wat je met Toneelgroep Globe hebt gedaan...Tweemaal zit ik een uur lang met uitgestrekte arm, smekend om enig contact met wat er op de scène aan het gebeuren is. Waar Steve Paxton mee bezig is, bij God, ik kan er maar niet achterkomen...Na vier eeuwen bezetting, zelfs autobezetting, zullen we de wederopstanding vieren in 1985: met Flanders' Technology, met Kaai 85... eigenlijk met Flanders' Creativity

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Gerardjan Rijnders' regie-opvattingen (Globe, De Drie Zusters) liggen hem niet zo...Waar ze naar kijken met hun gevoel en niet met hun kop...Zoiets als, dat ze met hun handen afblijven van die goeie ouwe dingen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
hem voorgijgegaan, of heeft hij te veel tijd in interne ruzies met zijn gezelschap gestoken, of heeft hij zijn repetitietijd niet met de elementaire vakkundige planning kunnen ordenen...vindt het beremooi, Gerardjan Rijnders, wat je met Toneelgroep Globe hebt gedaan...Na vier eeuwen bezetting, zelfs autobezetting, zullen we de wederopstanding vieren in 1985: met Flanders' Technology, met Kaai 85... eigenlijk met Flanders' Creativity

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Als we daar nog het ondertussen internationaal geroemde Radeis aan toevoegen - een groep die eveneens met hart en ziel aan dit festival verbonden is - dan mag dit als een eerste onloochenbare...Kaaitheater is hier, samen met enkele receptieve instellingen, duidelijk smaakmaker geweest...Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Ik ben altijd met dat probleem bezig geweest, maar door de confrontatie met de Woostergroup, die dat veel radicaler doet en niet gehinderd wordt door wat dan ook, heb ik mezelf kunnen verscherpen...Terwijl we nog met de Woostergroup repeteerden hadden een paar mensen al iets van 'we hebben geen zin meer om gewoon maar uit principe die voorstelling te gaan herhalen...Dat betekent dat je eigenlijk geen repertoiregezelschap meer kan zijn, maar een groep met een eigen zaal, onafhankelijk van het hele circuit, met geld om per seizoen een paar dingen te doen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
sprak met regisseur Elizabeth LeCompte en met Gerardjan Rijnders, artistiek leider van Globe...Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat je met theater bezig bent: als ik met film bezig zou zijn, zou ik films citeren...Marianne Van Kerkhoven North Atlantic (Globe/Wooster) - Foto Patrick Meis Gerardjan Rijnders: Ik denk dat iedere serieuze toneelmaker in een kontinu realisme-debat met

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
sprak met regisseur Elizabeth LeCompte en met Gerardjan Rijnders, artistiek leider van Globe...Maar ook de Europese houding is dubbelzinnig: het verslinden van de VS-cultuur-produktie gaat gepaard met een wantrouwen en een verwijt van cultuurimperialisme (na het militaire imperialisme...Het gedrag van de personages is rechtstreeks verbonden met het spel-met-clichés van de musical en met de negatie van deze clichés

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
hebben die twee stukken met elkaar vergeleken, eigenlijk onvergelijkbaar maar toch twee uitgangspunten van één auteur met 16 jaar ertussen, en mét onze problemen of de zaak niet te dicht bij de...Ik ben niet geneigd om zoals Franz Marijnen te denken dat het met mist gaat, of met draaiende podia...Titus Muizelaar, Marianne Boyer, Gerardjan Rijnders, Matthias De Koning, René Eljon, Gerrit Bons, PUBLIKUMSBESCHIMPFUNG auteur: Peter Handke; groep: Maatschappij Discordia; regie, toneelbeleid

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
het tuinhuis Over moeders, dochters, spiegels, eenzaamheid en pijn Toen ik Jane Bowles* In het Tuinhuis zag, gespeeld door Globe in een regie van Gerardjan Rijnders, leek het...zonder meer als autobiografisch te duiden - verhalen met een ongemene luchtigheid en humor kan relativeren...Het is, wat Rijnders zelf betreft, een verderdrijven van zijn realisme-onderzoek zoals hij dat in Drie Zusters aanpakte, bevrucht met de 'Amerikaanse' ervaring van North Atlantic

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Het is niet opzettelijk, maar wel heel opmerkelijk dat deze voorstelling begint met twee meisjesvoeten, wat voor mij te maken heeft met een vrouwelijke Oidipous...Met smartlappen, met poepen, met vreten, met lachen...Gerardjan Rijnders' stukken zijn gebundeld in Gerardjan Rijnders, Verzameld Werk; deel 1: Komedies, Amsterdam, 1983

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven...Acteurs óverwegen met wie en wat ze willen spelen...Wie is zij, een mijlpaal of een mythe ? Jeanne Brabants had een uitvoerig gesprek met Lea Daan en Etcetera was er bij

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
realisme als geschematiseerde herkenbaarheid (zoals in De Collega's), dat als dusdanig weinig te maken heeft met werkelijkheid, laat staan met een bewegende werkelijkheid, waarin maatschappelijke en...Het geheugen is immers kort, alleen wordt het iets gemakkelijker opgefrist met beelden over een gifgasaanval, dan met de bekentenissen van een inquisiteur...Ver achteraan eindigt de loods in een poëtisch beeld: opnieuw een theatertje (met gordijn en voetlampjes), waarvan vloer en wand in elkaar overlopen in een hallucinant landschap met twee piramides

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Brialmont speelt Schrebers Moestuin
heeft zijn bevindingen over zijn waanbeelden, zijn internering en behandeling met grote luciditeit beschreven in Denkwürdigkei-ten eines Nervenkranken...Dezelfde stof werd al gebruikt door Gerardjan Rijnders en Mia Meyer voor Schreber (1976). Fact gasteerde met deze produktie zo'n acht jaar geleden in de KNS, met Rijnders in de hoofdrol...Ikzelf had wel graag een agressiever, geladener vertoning gezien, maar al bij al bewijst het verjongde Brialmonttheater met deze tweede produktie over een grote lef te beschikken wat betreft de

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
79 ben ik gaan onderhandelen met Peter Stein; toen hebben we wel Franz Marijnen gehad, met het Ro Theater...Maar hoe doe jij dat dan, kap je je in twee en zeg je, met mijn linkse hand werk ik voor Schaamte en met mijn rechtse voor het Kaaitheater...Ik werd daar gevraagd te spreken als jong manager van een bedrijf, vzw Schaamte, met een omzet van 25 miljoen, met vooral inkomsten uit het buitenland en met een overheidsinbreng in 84 van slechts 11

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Dat is met Jan Fabre zo gegaan, maar je mag niet vergeten dat er tussen de opzet en het hopelijk toekomstige succes maanden liggen van hard werken in absolute onzekerheid, met mensen die vrijgesteld...Terzijde De overlapping van beroepsbezigheden met het lidmaatschap van de Raad van Advies voor Toneel (de raad die de minister adviseert in verband met theaterzaken) geeft aanleiding tot...Eddy Vereycken Met "net afspringen van het pro-ject met Eddy Vereycken" werd in Etcetera 10 niet Musk bedoeld, maar het plan om het seizoen 1985-86 volledig in handen van Eddy Vereycken te

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een materie dus die we met grote omzichtigheid en met een uiterste relativering tegemoet moeten treden...Een acteur moet op dezelfde manier weten wat hij met een tekst, met een rol, met de hele infrastructuur kan doen, om dat aan een publiek mee te delen wat hij wil meedelen...Door het plezier van de acteur, of het nu dramatisch of komisch is." Volkstheater We lezen een stukje voor, uit het interview met Gerardjan Rijnders, verschenen in Etcetera 7, waarin

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
Hij vermant zich en steekt over, maar hij verknoeit de ontmoeting met de prostituee omdat hij er niet aan kan ontkomen de coitus te zien als een interactie van zijn hart- en vaatstelsel met haar...Simultaan hiermee worden brokstukken van andere, gelijkaardige episodes getoond (een ontmoeting met zijn reeds lang van z'n moeder gescheiden vader; een gesprek met twee Italiaanse bouwvakkers met wie...Er is tot dan toe geen enkel element in de voorstelling dat aanleiding zou kunnen geven tot een nieuwe ontwikkeling, tot een evenement dat niet isomorf is met de ontmoeting met de hoer of de pijnlijke

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Maar met al die onderdelen maak je natuurlijk nog geen goeie assemblage, laat staan dat er een toneelbeweging of een stijl uit te monteren valt...Gilis met Door de liefde verrast van Marivaux, Dehert met Müller en Ibsen...Het meest gelachen heb ik met La Cité Radieuse van François Sikivie, het meest gelachen en geweend met Adio van het Werkteater

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Over dit alles, over zijn theateropvattingen en zijn plannen met Globe hadden wij een gesprek-vooraf met Paul De Bruyne...Het heeft veel te maken met een intimiteit van verhoudingen, zowel op de scène als met het publiek...Wij willen naar een organisatiestructuur toe waarin we geen bepaald aantal produkties meer beloven, waarin we maken wat we moeten maken met de belofte om ernstig te werken, om niet lichtzinnig (!) met


Toon volgende resultaten