Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Met de Bijbel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Loopt de bar in en komt aanstonds terug met drie zilveren bekers (pour les habitués) whisky en de roulette, III In den tijd dat de beesten spraken, riepen de apen: zelfbeschikking...Nele Met de pappot... ja... Er was geen weelde,,. Daar de bedstee... II Primitief... Daar de waschkuip...De cacaphonie verstilt... De Neger van zooeven, met kleurige lappen omhangen, stormt op, 'n vel papier in de eene hand, 'n ontzettende koloniale ruiker in de andere

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Met zo een punkerke met een mauve broekske aan, enfin 'aan', 't is te zeggen, toen lag het op de grond, en zij daarbij; en heel het kot onder de stank, ... juul En wie was dat met zijn mauve...Jeronimus Denk je, dat ik een bokaal, met een vis er in, tegen de grond zou durven gooien, en me dan met de scherven de ogen uitkrabben...Ik zeg altijd, als ik ga spreken voor jonge mensen, "Wij zijn de loodgieters van de communicatiestoornissen, de depanneurs van de rioolgeest". En dan kijken die jonge mensen mij aan, met hun nog niet

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Fassbinder) heeft te maken met enerzijds een gelijklopende inspiratie door klassieke literaire grootheden (de antieken, de Bijbel, Shakespeare) en anderzijds met een...De kwellingen van Jeronimus, in de hele trilogie, hebben bovendien veel te maken met het grensgebied tussen realiteit en fictie, en met de subjectieve realiteitswaarde die aan 'reële' of imaginaire...Deze terugkeer naar de mythe, deze verbinding van diepte-psychologische motieven met de waarneming van de actualiteit (niet als politiek, vooral als individueel gebeuren) kenmerkt Luk Van Brussels

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Waar ze vroeger zei: "Je trouwt niet alleen met een meisje, maar ook met haar familie", keerde ze dit nu probleemloos om en beweerde: "Tenslotte trouw je met het meisje, en niet met de familie...Maar ik heb ze gezien, de vrouwen, die onmiddellijk reageerden als de man met zijn vingers knipte, die zich uitsloofden op de akker met een kind op de rug ... Jonge meisjes waren drie jaar later oude...En alles wat je vandaag om je heen ziet, zul je dan ook zien: de groenteboer, die met zijn wagen over de tuinwijk rijdt, de kinderen die naar school gaan, een zweefvliegtuig, hoog in de lucht

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
De tweede bewoner komt aan met de ladder, hij plaatst ze tegen de gevel, de eerste bewoner beklimt de ladder en kruipt op het dak...pleinen, na de gevechten met de blanke bajonet, met het blote mes, tot de laatste kogel, tot de laatste penseeltrek, meesterlijk, heroïsch...De opstand is de zee en de lucht, de ontelbare verzamelplaats van heilbot tot wulk, met de mooie meisjes, de robaard, de zonnevis, de grieten en uilen en alle andere vissen en alle andere dieren

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Echte cultuur zou betekenen dat men volledig in harmonie leeft met zichzelf, met de wereld, met het milieu, met het bestaan...Ze maakt integrerend deel uit van de Egyptische mysteries, van de mysteries van Eleusis en van de Iraanse mysteries... De mythe ligt aan de oorsprong van de dans en de dans keert op natuurlijke wijze...autre chant de la danse (Flammarion, 1974) lezen we: "Als de mens in de spiegel van zijn hart kon kijken, zegt de engel Seraphiel in de Bijbel, zou hij een tuin vol rozen zien

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
De Mahabharata is een immens omvangrijk werk: 12.000 bladzijden of ongeveer 15 maal de bijbel...Waar die twee vertalingen contradicties vertoonden hebben we - met de hulp van een professor - naar de Sanskriet-versie teruggegrepen...Een volgende stap was zeer belangrijk: de gezamenlijke lezing van Peter Brook en mezelf, met de hulp van Marie-Hélène Estienne

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Met name de wijze waarop Brook met zijn acteurs omgaat maakt de effectiviteit van dit tekstmateriaal in de voorstelling uit...oorlogsscènes, en het gebruik van de bonte sari's - hoewel de kleuren zacht blijven, nooit schreeuwerig worden - is voorbehouden voor de plechtiger momenten, de hofscènes met name, en dan nog vooral voor de vrouwen...Het is niet zonder reden dat de Mahabharata bij Carrière - anders dan in de sanskriettekst - eindigt met de dood van Krishna, enkel nog gevolgd door het afscheid van Dhritarash-tra en de zijnen, en de

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Dries Wieme, directeur van de jonge Beursschouwburg, Herman Verbeeck en Wim Meuwissen koesteren nobele idealen als zij in de lente van 1968 de Werkgemeenschap oprichten: zij dromen ervan om met een...oktober 1970 spelen ze, samen met enkele anderen, Het Trojaanse Paard of de stuitbare opkomst van Viktor de Brusseleire, een 'fresco van de actuele Belgische politiek met VDB in de hoofdrol'. (Het...met een decor van een 'versteend publiek' in basreliëf) en zwaar beladen met holle symboliek (goocheltruuks verwijzen naar het bloed van Christus, of naar de Heilige Geest, enz

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Ze draaien van hem weg, nog met de handen op de eigen schouders en de armen voor de borst gekruist, alsof ze zichzelf vasthouden, bij elkaar houden...dynamische speelstijl waarin heel wat elementen uit de comedia dell'arte traditie verwerkt zaten (onder andere het spel met maskers, het akteren op de rand van de cabotinage) ; er was de noodzakelijke...Met zijn intuïtieve aanpak, door vooral het werken met de acteurs en via de acteurs aan zijn enscenering, bereikt Savary een speelstijl die gekoppeld blijft aan de individuele capaciteiten en

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Johan De Boose zag het werk van de Russische theater maker Vladimir Klimenko (De Revisor en een Vinter-trilogie) en vergelijkt het met de schilderijen van diens landgenoot Malevitsj: het theater van...Noodzakelijk om ze te smaken is de attitude, de openheid om bepaalde prikkels, stralen te ontvangen, die de toeschouwer eerst losrukken uit de dagelijkse banaliteit en vervolgens confronteren met de...Een laatste aspect is de rust, die een dergelijke poëzie uitstraalt en die in schril contrast staat met de snelheid van de moderne realiteit

Nr. 39, December 1992 • Bruno Koninckx • Waar je bent, kan je niet meer...
Het is dan zogezegd nacht, en de vrouw en de man kleden zich uit om een bad te gaan nemen in de 'rivier', een klein reservoir met ongeveer vijf centimeter water...Zo begint bijvoorbeeld de touroperator te zingen voor een eigenaardige lampenconstructie, als aanbad hij een god, waarna die lampen beginnen te branden (Micha is trouwens in de bijbel een figuur die...Dit gaat gepaard met de bij die gelegenheden gebruikelijke, misschien wat clichématige maar toch amusante emoties en processen: de reizigers zijn uitgelaten, opgewonden en nieuwsgierig

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Het Hooglied als verzachter
Hij leerde tijdens de jaren van Mortier dat opera onvermoede mogelijkheden bood, en dat in de afgestofte versies die de Munt met de regelmaat van een klok presenteerde een grote actuele relevantie...Bondy vertelt dat hij met zijn tekstprobleem bij Peter Handke te rade is gegaan, en dat deze gesuggereerd heeft om een van de teksten uit de literaire canon van onze cultuur te gebruiken: het sensuele...Ook met deze keuze was Boesmans meer dan tevreden, want componisten hebben iets met teksten die tot de overlevering behoren: die schijnen hen Vanzelf te inspireren

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Tijdens de eerste wereldoorlog vluchtte hij als overtuigd antimilitarist en pacifist naar Zwitserland, onder de naziperiode werd hij als Jood en als marxist met de dood bedreigd, en na jaren de...Als marxist was hij een internationalist, als Jood voelde hij zich verbonden met de eeuwenoude profetische traditie van de Bijbel tot de ketterse sektes van de zestiende eeuw...Naast dit bekende autisme dat zijn stellingen van de daken schreeuwt, is er echter nog een andere, stillere vorm van autisme, die erin bestaat dat men de confrontatie met de omgeving uit de weg gaat, dat

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Evenmin als het cirkelmotief was het aantal toevallig, gezien het belang van de getallensymboliek in de Bijbel, alchemie en astrologie (de 7 hoofdzonden, de 7 beweegbare sferen, 4 elementen, enz...De toewijzing van de dubbelrollen aan slechts twee spelers onderstreepte de manicheïstische polariteit van de moraliteit en de verborgen ruimte achter de dubbele deur was vergelijkbaar met de centrale...De commedia dell'arte invloed in het gedol met de paus herinnerde aan de grote populariteit die de Faust-legende genoot tijdens de zeventiende eeuw

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
De twee flierefluiters worden de laan uitgestuurd, en het zoontje van de familie besluit met de zin: 'Wat zijn dat, moderne mensen...systematisch het nummer 13 vermeed). In 1932 schreef hij de laatste noten van het tweede bedrijf, de aangrijpende akkoorden onder de tekst 'O Wort das mir fehlt'. Hij ging verder met de tekst voor het derde...Wat de librettist voorschrijft getuigt van weinig smaak, maar de componist beantwoordt dat met één van de meeslependste orkestrale bladzijdes uit de hele operaliteratuur

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
Onverschilligheid is het pantser van de vreemdeling: koel en afstandelijk lijkt hij in zijn diepste wezen onbereikbaar te zijn voor de aanvallen en de afwijzingen die hij niettemin voelt met de...Een tekst doorspekt met herinneringen aan de bijbel, poëzie, porno, scheldtirades...Als haar relatie met de kunstenares Thelma Wood na jaren breekt, sluit ze zich voorgoed af voor de liefde van een ander

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Maar laten we de metaforische titel voor wat hij is; heel wat belangrijker is de vaststelling dat het mislukken alles had te maken met de verschuiving van de beoogde dialoog met 'the sixties' in de...De transformatie van een visueel veld in een beeld heeft kortom te maken met de relaties tussen elementen en indrukken, met de eenheid die in het visuele veld...Spreken is hier in de eerste plaats synoniem met het beschikken over welbepaalde lichaamsdelen, zoals de stembanden en - vooral - de longen

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Het naturalisme (met name bij de Shakespeare-producties van de hertog van Meiningen, eind vorige eeuw) werd ook beschouwd als een aanslag op de zuiverheid van de canonieke tekst...Branagh gaat er van uit dat de meerwaarde van film erin bestaat de vermoedens achter de letter van de tekst op te helderen, in het beste geval de auditieve suggestie met een visuele prikkel te...Potter is de soepele en beredeneerde vermenging van vloeiende vertelling - de feuilletonstijl van Shakespeare - met momenten van reflectie, waarin het geluid de betekenis bepaalt, vooral de eenzaamheid van

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
Het is de hele beweging (Schirren maakt met zijn hand en arm een boogvormige beweging in de lucht) die de 'Eeh' is. De 'Eeh' is wat ik doe, dat is mijn leven...Door de logica van de specialisatie riskeert elke 'moderne' kunst of avant-garde de vitale band met de realiteit te verliezen...De Cauter: We sluiten de cirkel, want we zijn dit gesprek begonnen met het verschil tussen de tijd van de wijze en die van de kunstenaar; de kunstenaar heeft een bepaalde angst voor de dood die hem


Toon volgende resultaten