Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Met de elektronica"Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Hij was in 1968 verantwoordelijk voor de opvoering van Reconstructie (muziek : L. Andriessen, R. de Leeuw, P. Schat, M. Mengelberg en J. Van Vlijmen; tekst : H. Mulisch en H. Claus). Dit werk brak met...Otto Klemperer en in de vijftiger en zestiger jaren de Komische Oper in Oost-Ber-lijn met als intendant en regisseur Wal-ter Felsenstein...Dat was muzikaal zeker een verlies, daar de taal zeer eng verbonden is met de ritmiek van de muziek

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Wegwerpkunst De toegenomen beheersing van de klassieke ballettechniek lijkt gelijk op te gaan met de voortgang der techniek in het algemeen...met hulp van computerprogramma's, anderzijds wordt het toeval via de associatie & improvisatietechnieken van de dansers 'live' toegepast om de alles overheersende onvoorspelbaarheid van de natuur te...hoeveel dansvoorstellingen is het toneel niet de cyberspace-magic black box, waarin de dansers als androïden on line staan met de werkelijkheid en de als het ware digitaal in hun danslichaam

Nr. 62, December 1997 • Personalia
Peter De Jonge is van opleiding burgerlijk ingenieur elektronica en kaderlid bij Interbrew...De Witte Raaf, AS/Andere Sinema (waarvan hij sinds de oprichting in 1979 redactielid is) en De Financieel Economische Tijd...Wouter Van Looy werkt op de internationale dienst van het Vlaams Theater Instituut, met het jeugdtheater als specifieke focus

Nr. 64, Juni 1998 • Personalia
Peter De Jonge is van opleiding burgerlijk ingenieur elektronica en kaderlid bij Interbrew...Hans Op De Beeck is als beeldend kunstenaar werkzaam aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam...Ludo Verbeeck is Hoogleraar Emeritus aan de KU Leuven, waar hij Duitse Letterkunde doceerde en tot 1990 aan het hoofd stond van de opleiding theaterwetenschap

Nr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
Tijdens van seksualiteit doorspekte songs rollebolt de geilzieke met een schone op een bed, voor een ballade stijgt een piano als een coup de théâtre uit de grond op, terwijl hij tijdens een...De opstelling was volgens een perfecte symmetrie gedisciplineerd: links een man die met de rechterhand op een trom slaat, rechts een man die dat met de linkerhand doet...Prodigy is de reïncarnatie van de Sex Pistols, terwijl Laurent Garnier met opblaasbare poppen en lasereffecten Pink Floyd evoceert

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
De kinderen zijn reeds op jonge leeftijd gecorrumpeerd en dragen de bloedschuld van vroeger generaties, in casu van hun vader de houthakker, met zich mee...De manier waarop Brians Lion-King-anecdote met een pluchen dier in de verf wordt gezet, wijst veeleer op de sprookjespiste...Op dezelfde manier gaat hij de vergelijking met Peter Stein, van 1970 tot 1984 zijn voorganger bij de Schaubühne, niet uit de weg

Nr. 72, Juni 2000 • Helmut Ploebst • Beweging in een spookhuis
Ten laatste met de uitvinding van de film en de draadloze zender begon het tijdperk van de media en van de creatie van virtuele ruimtes, waarin nieuwe spoken wonen...Stuart en Damaged Goods sloegen tijdens de eerste fase van het werk aan Highway 101 in Brussel een bres in de mediale zone aan de grens met cyberspace...De ruimtes van de Kaaitheaterstudio's boden de mogelijkheid meerdere niveaus te construeren: ten eerste die van de analoge scheiding van publiek en acteurs (de 'spoken in de zone van de performance

Nr. 78, Januari 2001 • Jean-Luc Plouvier • Hedendaagse muziek en theatertechniek: Een poëtische kwestie
Nicolas met de volgende woorden: 'Ik stel dat het muziekwerk de roeping heeft in verbinding te treden met andere werken, en niet zich op te sluiten in zijn eindigheid...Na dat medium gedurende enkele jaren te hebben verwaarloosd, zijn we stilletjes begonnen met de titels van de gespeelde stukken (of van de bewegingen in de stukken) te projecteren, vervolgens de...Jonathan Harvey, een van de meest getalenteerde componisten van vandaag, spreekt erover in poëtische termen: 'Met de elektronica is het makkelijk om klanken te produceren die geen enkel spoor meer

Nr. 80, Februari 2002 • Miel Vanattenhoven, Marianne Van Kerkhoven • Wat denkt een vrouw die beneveld voor...
ETCETERA: Heeft de keuze van het boek, met dit soort onderwerp, te maken met de muzikale kwaliteit die je in de taal aanwezig voelde...Zelfs op de emotionele momenten heb je nog het gevoel dat de muziek ingehouden is. Zoniet zou je snel 'over de grens zitten'. Je zet minder een dramatische opera neer dan een vertelling met sferen en...Ik heb heel veel gewerkt aan het materiaal van de ouverture en de epiloog; daarna begon ik met de eerste gezongen scènes: 'I swooned', 'We made love' en de scène in de school

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Ten laatste sinds de aanslag op de Twin Towers zijn we vertrouwd geraakt met de visuele orkestratie van destructie (de historische voorloper hiervan was in velerlei opzicht de Golfoorlog en de...Walter Benjamin, met het futurisme voor ogen, al vastgesteld dat de mens in staat bleek de 'eigen vernietiging als esthetisch genot van de eerste orde te ervaren'. De realtime gemediatiseerde...De invaliden, de gehandicapten, de cyborgs, de mutanten... Zij zijn immers bij voorbaat geïnfecteerd, geïmpregneerd met apparaten, ziektes, chips en de verkeerde genen, geheel doortrokken van de

Nr. 94, December 2004 • Tom Janssens • Not so damned human(istic): Muziektheater volgens vier...
Dat ook in onze contreien de eis tot theatraliteit met eigenzinnige ripostes beantwoord wordt, bewijzen Peter Vermeersch, Eric Sleichim, Thierry De Mey en Walter Hus: vier erfgenamen van de vroegere...Niet alleen verzorgde hij de muziek voor tal van dansvoorstellingen van Rosas, de filmmaker in hem blikte deze ook met veel verve in. Die fascinatie voor dans is geen toeval, want De Mey's muziekstijl...Want dat ritme iets met beweging heeft, bewijst De Mey met zijn wellicht bekendste compositie, Musiqtie de tables uit 1987

Nr. 95, Februari 2005 • 
Het is een beleving die vooral vanbinnen leeft, en minder exuberant zichtbaar is.' (Eric Joris) 'Wie zijn per slot van rekening het meest vertrouwd met de technologische wereld beheerst door...De invaliden, de gehandicapten, de cyborgs, de mutanten... Zij zijn immers bij voorbaat geïnfecteerd, geïmpregneerd met apparaten, ziektes, chips en de verkeerde genen, geheel doortrokken van de...noodzaak om op natuurlijke wijze met techniek om te gaan en gereed om het machtsvacuüm te vullen dat achtergelaten wordt door de huidige heersers

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
De behavioral space verandert dynamisch doorheen de tijd door de interactie van de bewoners met hun omgeving of met elkaar, en zoekt onafhankelijk van de menselijke activiteit zijn eigen staat op...De bewoners kunnen experimenteren met de auditieve aspecten van de ervaring van de stad...De twee essentiële onderdelen van de behavioral space, met name de ruimte en het geconstrueerde environment, werden door de eeuwen heen bestudeerd in het veld van de architectuur en het is een

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
De analyse die zij maken van de rol van de werknemer binnen de hedendaagse bedrijfscultuur loopt ongeveer gelijk met de rooskleurige invulling die in het Performance Management aan de economische...De artistieke kritiek van '68 heeft er met andere woorden toe geleid dat het idee van gemeenschappelijke solidariteit van de agenda is verdwenen, en dat de bedrijfskaders in de universiteiten...dat wat de Italiaanse politieke filosoof Paolo Virno bedoelt met 'virtuositeit'? Virno situeert de nieuwe virtuositeit namelijk in het hart van de post-Fordistische economie: in de

Nr. 104, December 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Hij promoveer- de in 2006 aan de Universiteit Antwer- pen op een proefschrift met als titel Het antitheater van Antonin Artaud...Liv Laveyne studeerde kunstweten- schappen (theater en plastische kunst) aan de Universiteit Gent en schrijft over theater in De Morgen en De Knack...Eric Ouvrard volgde de opleiding elektronica/ingenieur

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters, Christophe Van Gerrewey, Anoek Nuyens,... • Kroniek
te kunnen beginnen, maar eigenlijk wachten ze met de acteurs die hen vertolken op het einde van het stuk, en wachten ze samen met het publiek op een uitgang voor de kunstvorm die theater heet, en een weg...Gillis Biesheuvel speelt een slanke, toch wel vastberaden Hans Castorp; Sara de Roo vertolkt een eigenwijze, met deuren slaande en aandacht opeisende Claudia Cauchat; Damiaan de Schrijver is de dikke...het nu gaat over de Nederlandse premier Balkenende, de Postbankreclame met Jan Mulder of de verhouding tussen de VS en Nederland: als een opgejaagd dier springt van Dolron van de ene in de andere