Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


223 document(en) met "Met de term" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
1932 behaalde Kurt Jooss te Parijs de eerste prijs voor choreografie van de Archives Internationales de la Danse met zijn choreografie De Groene Tafel...Dat niet hetzelfde gebeurde met de 'Duitse' school en meer in het bijzonder met de Laban-stijl, zou inderdaad kunnen te wijten zijn aan politieke gebeurtenissen (1). In landen daarentegen met...De prijs van het publiek gaat alvast naar de Compagnie Maguy Marin, het vroegere Ballet-théâtre de l'Arche, dat reeds te zien was op het Klapstuk 83 met de produktie May B. De choreografe Maguy Marin

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Deze titel roept onstuimigheid, geweld op en de voorstelling valt direct met de deur in huis: de drie acteurs 'komen op' met twee snelle wagens en een zware motor, wild rijdend in de immense...Ja, denk je dan, en je hebt echt ruim de tijd om van alles te denken, The Kitchen is natuurlijk de plaats waar de vriendelijke oplichter Nam June Paik de wereld belazert met zijn gestoorde...Tegen de middag gaat Hij dan met een enorme tas de stad in om boodschappen te doen: "uit de gevangenis van het huis / stappe hij nu / in de gevangenis van de straat

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Het is de term waarmee schouwburgdirekteuren in de zeventiende eeuw -- want daar zijn we op onze wandeling door de tijd nu beland -- het gespuis aanduidden dat hun instellingen bezocht...Teaterdirekteurs menen dat zij het moeten doen met buitenlands werk, terwijl iedereen weet dat eigen werk de commerciële toekomst uitmaakt, kijk maar naar het sukses van Vlaamse series op de televisie...Ik wens door te gaan met een teater dat met de akteur, met de toeschouwer en met mij, hier en nu te maken heeft

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Anne helemaal op de participatie was gericht: een kleine draaischijf met het keukentje van de vrouw maakte, quasi binnen handbereik van de toeschouwers die er in een cirkel omheen zaten, langzaam een...volle toer precies samenvallend met de duur van de voorstelling...Daar zouden met name de woordloze scènes de mist zijn ingegaan, als je ze van te ver moest bekijken

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
de repertoriële fase en de fase van de 'poëtisering van de actie', is dat er niet meer als zodanig gewerkt wordt vanuit een betrokkenheid met een tekst of een thema, maar op een stijl...De grap vertoont in dit opzicht de meeste gelijkenis met de droom, doordat deze de logica van het bewustzijn vervangt door de logica van de lust, die de remmingen opheft en zich ontlaadt in het lachen...Een ander, regelmatig terugkerend voorbeeld van dit 'naïef omspringen met de komedietechniek, is de wijze waarop de schilder (Jan Decorte) reageert op de versprekingen van het buurmeisje

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
zijn Wijding voor een Derde Geboorte drukte Teirlinck de hoop uit op een heropbloei van een monumentale gemeenschapskunst met daarin, na de Griekse en de Middeleeuwse periode, een derde wedergeboorte...Met de beste wil ter wereld kunnen we de voorstellen van de ondervoorzitter van de RAT, Hugo Meert, gepubliceerd in Liberaal Reflex, het tijdschrift van het coördinatiecentrum voor liberaal socio...aan de kunstenaar, stelt hij voor; de toeschouwer zal zich naar postkantoor of bank moeten begeven met het "toelagestrookje" bevestigd aan zijn theaterticket, om er een deel van zijn ticketprijs terug

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
12 schreef: "De overheid heeft maar zoveel geld als zij heeft". Een dit tijdschrift gunstig gezinde collega in Nederland had moeite met mijn redenering (Toneel Teatraal, januari 1986). Hij dacht dat...De Socialistische Partij bood op een avond in een Brussels hotel de Belgische artistieke wereld de kans te luisteren naar de inspiratie van Jack Lang, toen die nog Minister van Cultuur in Frankrijk...Zijn voorgangers hebben het veelal moeten stellen met klachten uit de theatersector over gebrek aan subsidies

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
De term "Vlaamse Dramaturgie" hangt nog steeds vast aan het beeld van de door het literaire establishment erkende auteur, die vanop zijn schrijfkamer het scenische gebeuren vastlegt en met een...Deze gekte overvalt alle figuren van De overtocht: de scheeparts is verslaafd, de dichter schrijft niet meer, de actrice van de stomme film staat voor de klankfilm, de wreker heeft TBC,... Zij kunnen...De overtocht vaart een boot naar de Nieuwe Wereld met mensen die een nieuw leven willen beginnen en mensen die ten dode opgeschreven zijn

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
het nieuwe theater ontworpen door Buontalenti in de Uffizigebou-wen; (3) het cortile van de nieuwe Medici-residentie Palazzo Pitti aan de overkant van de Arno, met het oude paleis verbonden door de...De scène, de achtergrond van de scène (met meestal de voorstelling van de ideale stad, de ideale hofwereld), de zaal van het paleis, het paleis zelf, tenslotte de stad: op het moment van de...Eén voorbeeld: het Parijse hof in de 17e eeuw: Palais-Royal, Petit-Bour-bon, Hotel de Bourgogne... (en misschien de organisatie Muntschouw-burg-Koninklijk Circus-Parktheater met de verschillende

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Maar de drie situaties roepen wel fundamentele vragen op over de inhoud van de term 'artistiek directeur' en over de rechten en plichten van beheersstructuren in het theater...het NTG stippelde directeur Jef Demedts reeds sedert jaren zijn artistieke werking uit in nauwe samenspraak met een beleidsgroep waarin de belangrijkste huisregisseurs en de dramaturg zetelden...de drie geciteerde gevallen werd de voor het creatieve proces zo levensnoodzakelijke autonomie van de artistieke leider of leiding met de voeten getreden

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
galg, de oplichter-pooier met zijn cafétafeltje, de voetwasser met zijn ijzeren teil, de hoer met haar zwarte lingerie, de kwezel met haar bid-stoel en paternoster, de meid met haar wasbak). De "dode...Ik gebruik met opzet de term "instrument", omdat de tekst van Miller functioneert in een ander discours, in een ander verhaal dan waarvoor het bedoeld is of zou zijn door de auteur...De dansers knipten eens met de vingers, zetten de handen op de heupen, gebruikten de typische flamenco arm- en handgestiek en stampten eens met de voeten in een overwegend op klassieke leest

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Het heeft alles te maken met het verschil tussen klassieke en hedendaagse kunst, met de graad van organisatie, met de politieke context (Kirov was het eerste gezelschap dat de USA aandeed na de...De Amerikaanse showbiz-vakbonden zijn beste maatjes met de douanevakbonden en dat deed alles zo stroef verlopen: de werkvergunningen voor de technici van Rosas werden geweigerd...De problemen die men ervaart, klinken vertrouwd in de oren: moeilijkheden met de eigenaars van de gebouwen, gebrek aan ondersteuning in de pers, een vaak gespannen verhouding met de plaatselijke

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het komt er dus op aan de mensen eerst in contact te brengen met het eigen specifieke wrijfpunt met de wereld: hoe doen de dingen zich aan mij en slechts aan mij voor en wat roept dat als impulsen...Belangrijk is dat de oefeningenreeks wel eindig is, maar de manier waarop ieder met de oefeningen omgaat is even verschillend als de manier waarop twintig pianisten met dezelfde partituur omgaan...De open functionaliteit zoals die in de speltraining tot uiting komt, blijkt ook uit de gesprekken met de deelnemers, negen meisjes en één jongen

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
tijd tot tijd, en vrijwel altijd uit pure balorigheid en onvrede, een hoopgevende produktie geboren, die echter nooit een echte golfbeweging doet ontstaan (de term "Vlaamse Golf" is dan ook een sick joke...met eenzijdigheid of eenlijnigheid, maar, integendeel tot de totale èn beheerste complexiteit) en koortsachtig op zoek gaat naar externe en steeds sterker verhevigder, kunstmatiger "manieren" om de...De muil van het theater blijft nochtans wijd opengesperd, maar bijt in de eigen staart, terwijl de hagedis zich rustig koestert in de zon

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Wat fantastisch geweest is toen, is dat ik geleerd heb dat in de clinch gaan met mensen -- ik heb dat nogal vaak dat ik op de repetities zelfs de spelregels niet meer hanteer omdat er...Wil probeerde daar iets aan te doen: met de schrijvers naar Duitsland gaan, met de acteurs ook...Met de RVA lig ik nog steeds in proces over de lengte van opeenvolgende contracten van korte duur, een vervelende zaak

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Sihanouk was in de eerste plaats het verhaal van een historisch personage met daarbij vanzelfsprekend de geschiedenis van zijn land...Indiade ou l'Inde de leurs Rêves beperkt zich daarentegen niet tot bijvoorbeeld een figuur als Gandhi, het verhaalt eerder de geboorte van een staat met de geschiedenis van een heel volk...Die term "organisch" omschrijft inderdaad zeer goed wat er gebeurt, de vorm komt voort uit de kern -- bij dit spektakel zelfs meer dan bij om het even welk ander

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
De "Ariane Mnouchkine van het Vlaamse kindertheater" spreekt zich in dit gesprek met Karel Van Keymeulen uit over wat haar bezighoudt in het theater: bij haar produkties, in haar werk met kinderen op...één ruk ging de subsidie van 10 miljoen naar 16,5 miljoen frank omhoog en tevens werd het gezelschap gelauwerd met de Signaal-prijs, een initiatief van de Federatie van Erkende Vlaamse Culturele...De wisselwerking met de acteurs die bereid zijn op basis van een redelijke abstractie te werken maakt het spannend

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De term die daar enkele jaren later voor gebruikt werd, was dat mannetjes en wijfies op de scène werden gezet; die stonden dus met elkaar samen in een ruimte en probeerden in de goede oude en vooral...Dat gebeurt met vallen en opstaan, en met vele teleurstellende avonden, maar de strekking daarin zal op de artistieke weegschaal uiteindelijk meer doorwegen dan de kosten-ba-tenanalyse...Al ging het een andere richting uit dan in 1968 kon worden voorzien: T 68 bedoelde niet meteen zich te gaan bemoeien met de opvatting noch met de praktijk van de samenleving, terwijl het politieke

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Zij vullen de rest van de voorstelling met een serie duo's in de resterende pluimen en op en rond een zetel...De tweede dag opende dezelfde Eric Raeves met Amper zonder, weer zeer origineel, zowel in de podiumopstelling als in de bewegingen...De laatste avond werd geopend door de "laureaat" van de eerste week, Eric Raeves met Amper zonder; zonder twijfel, zou ik zeggen

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De klank, met zijn ruimtelijke en historische dimensie, paste perfect op het spel met ruimtelijke diepte in de eindeloze smalle gangen van de Dailly-kazerne...Over al de opgesomde tekortkomingen heen, niettegenstaande mijn onvermogen de brute zin te doorgronden, klikte het ergens, had ik voeling met de emotie op de scène...de tekst, de positie van het theater in de samenleving, het werk met de acteurs, enz


Toon volgende resultaten