Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Meyerhold over Brecht en Artaud"Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
De invloed van de Russische futuristen, Meyerhold en Tairov, op het Vlaamsch Volkstoneel van Johan De Meester in de jaren '20 is het meest bekende fenomeen...zie Knack, 13 oktober 1983) voor "het gewone en degelijke theater dat op een breder publiek mikt" en dit tegenover de commerciële sector en "een totaal geïsoleerd avant-garde circuit...Maar dat voor een Brecht-ensce-nering (Moeder Courage, twee jaar terug) wordt teruggegrepen naar de Berliner Ensemble-canon, dat Genets De Meiden wordt gelardeerd met crucifixen en andere flauwe

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Bij Bataille heeft het denken over de grenzen van de mens en over de dood van het goddelijke geresulteerd in een herbepaling van de sacraliteit in onze cultuur...Peter Brook onderkent zeer scherp het territorium van het Westerse acteren en de noodzaak om het in een ontmoeting met andere culturen te deterritorialiseren wanneer hij over zijn mise-en-scène van La...De geschiedenis van de moderne theatervernieuwing van Meyerhold over Brecht en Artaud tot Grotowski, The Living Theatre, Barba, Mnouchkine en Brook kan beschreven worden als een lange reeks van

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Emotionele kluistering, we zouden bijna over katatonie kunnen spreken, verloopt, via beelden, over verstandelijke vermogens naar herkenning en inzicht...Brecht en Artaud Waar Woudstra dan het historische machtsdrama infiltreert met een tweede laag, die van het onderdrukte lichaam, actualiseert hij niet zozeer de historische situatie zelf maar...Brecht en Artaud

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Zij leerden hem het Russische theater van Meyerhold en Tairov kennen, en ook dat van Brecht en Piscator...Over Artaud schreef hij reeds artikelen in Jan Walravens' tijdschrift Tijd en Mens...Tussen zijn aanvankelijke belangstelling voor het theater van Meyerhold of Brecht en zijn latere interesse voor Artaud of Grotowski ziet hij geen tegenspraak

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
gebruiken). De geschriften van Artaud en Brecht draaien als concentrische cirkels rond twee noties, respectievelijk 'de hiëroglief' en 'de gestus'.5 De gestus en de hiëroglief representeren de twee fundamentele...Met andere woorden: in plaats van de traditionele noties van het westerse theater te overschrijden, zetten Artaud en Brecht ze verder (evenwel niet zonder ze tot aan hun metafysische en politieke...Erwin Jans, 'Over Bernadetje, Gestus en Hiërogliefen', in: Geert Opsomer en Marianne Van Kerkhoven, Van Brecht tot Bernadetje

Nr. 92, Juni 2004 • Luk Van den Dries • Val in de leegte
Brook keert het conservatieve publiek de rug toe, laat de tekst links liggen, zuigt ideeën van Artaud en Grotowski op en richt zich voortaan meer op het lichaam van de speler...Dit boek vormt een uitzondering op de reeds lang geldende regel dat de interessantste boeken steeds door theatermensen worden geschreven (Brook, Brecht, Artaud, Meyerhold en vele anderen). Lehmann...Hij heeft het over de 'Materialität der Kommunikation' en omschrijft de theaterruimte als een echt ontmoetingspunt {'reale Versammlung'). Zijn postdramatische essentie zoals die zich in de eerste

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Brecht bijvoorbeeld, rechtstreekse erfgenaam van Diderot, wilde de toeschouwer bewust maken van maatschappelijke tegenstellingen en leugens door te werken op het artificiële karakter van het...Een voor de hand liggende reden is dat toeschouwers zo op de meest directe manier gedwongen worden hun passieve rol te verlaten en na te denken over wat getoond wordt...Vooreerst is er het ‘Sherlock Holmes’-moment: wat kan je te weten komen over iemand die Bachelards Poétique de l’espace in bed leest en Antonin Artaud op de salontafel heeft liggen

Nr. 109, December 2007 • Maarten Soete • Profeet of paljas
NEEN aan het spektakel – neen aan de virtuositeit – neen aan transformaties en magie en doen alsof – neen aan de glamour en het voorbijgaan van het sterrendom – neen aan het heroïsche – neen aan het...Als de kunst van vandaag houdt van machines, technologie en organisatie, als ze precisie nastreeft en alles wat vaag en dromerig is verwerpt, dan impliceert dit een instinctieve afwijzing van chaos en...Opdat de mens ‘totaal’ zou worden, moet hij afstand nemen van kunst – aangezien zij enkel appelleert aan oog en oor – en zichzelf inbedden in de totaliteit van de hele wereld