Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Miek De Kepper"Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
De voorstelling en becommentariëring van de criteria voor de selectie van projecten die in aanmerking zouden komen voor ondersteuning via het SIF vormde de hoofdmoot van de rondetafelconferentie van...Op de laatste studiedag, die veelbetekenend doorging in cultureel centrum De Warande, bleek duidelijk dat de FEVECC, de koepelorganisatie van de culturele centra, zijn schouders heeft gezet onder de...Twintig jaar na het ontstaan van de culturele centra moet er nagedacht worden over een aangepaste invulling van de taak 'cultuurspreiding', zei fevecc-stafmedewerker Miek De Kepper

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Er is enkel het onderzoek geweest van Jan Colpaert en Miek De Kepper en er is de indelingsgrond in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen...Bovendien is er een heel grote correlatie tussen de resultaten van Van Hecke en de analyse die Colpaert en De Kepper gemaakt hadden van het cultuurspreidend aanbod in Vlaanderen...Zij zouden in de hiërarchie van de steden uit de boot vallen, terwijl het al twintig jaar een optie geweest is om in de Vlaamse Rand rond Brussel de 'Gordel van Smaragd' uit te bouwen

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
De bouw van culturele centra aan het eind van de jaren 1960 is onlosmakelijk verbonden met de genese van de morfologische structuur van spreiding en de horizontale verstedelijking van...de kleinste inwoner uit de kleinste onzer gemeenten evenveel recht [had] op de cultuurgoederen als de inwoner uit de hoofdstad'3 Culturele centra importeerden met andere woorden naar het buitengebied wat...niet langer vreemd voor de Kempenaar, het komt nog steeds ‘van elders’. Deze tekst verscheen eerder in Miek De Kepper e.a