Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "Mimesis" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
artistiek gezien de wereld van de veilige mimesis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Maar de mimesis wordt net wat geweld aangedaan, zodat het realistische gebaar uitvergroot wordt en betekenisdragend wordt

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
bewust blijven van de theatersituatie, wat dan synoniem is voor het verwerpen van de nabootsing en van de mimesis, met het overstijgen van realisme en naturalisme, en met het doorbreken van de vierde wand

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
het theater betekende dit voor de acteur mimesis, doen alsof; voor de toeschouwer betekende dit inleving, geloven in dit doen alsof

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Wat tweeduizend jaar realisme was geweest voor de cultuur deed het plots niet meer: iets afbeelden naar de natuur, de mimesis, bleek vals te zijn

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Negatie en terreur In de Vlaamse kunstkrant De Witte Raaf van mei '95 verschijnt rond de premièredatum een artikel van filosoof Marc De Kesel over mimesis, misdaad en kunst

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Het is een archeologische zoektocht waarvan het succes slechts wordt verzekerd door mimesis...Als je het zo bekijkt is schrijven een in beweging zetten - een vreemdsoortige mimesis van de dans, een herhaling, een heropvoering ervan...Het is eerder zo dat die beweging in zeer sterke mate wordt aangevuld door het geheugen, mimesis en projectie

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Door de individuele improvisaties (?) op - of, in de groepsdansen, de mimesis van - analoge bewegingen, wordt het particuliere van elke danser benadrukt

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Zoals: narrativiteit of het vertellen van verhalen, elke vorm van symboliek, en natuurlijk ook ieder spoor van figurativiteit of representatie (van mimesis of nabootsing van een niet-schilderkunstige...Vooreerst een schilderkunstige esthetiek (de theorie in Alberti's tractaat Over de schilderkunst van 1435), begaan met de eenvoud van de feitelijke mimesis of nabootsing, de getrouwe voorstelling van

Nr. 71, Maart 2000 • André Lepecki • Wakker worden!
Daarom lost het gebruik van die zwarte spiegel/het scherm de mimesis op: die krankzinnige parodie maakt de mimesis op een verpletterende manier expliciet...Deze spelletjes met identiteit zijn telkens een kritiek van de mimesis als representatiemachine, ze problematiseren de implicatie van mimesis in de constructie van subjectiviteit, identiteit, en in de...Last Performance staat echter een andere functie van mimesis op het spel

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Verflensend rood
de gespeelde mimesis van een zekere performancekunst à la Gilbert & George nu eens voor hilariteit, dan weer voor de verveling der herkenning, en hoe dan ook voor een hoog pastichegehalte

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Overal liggen scherven’. De structuur als mimesis van een versplinterde inhoud: ‘De scherven

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
Het zou kunnen suggereren dat er onder of achter de illusie een ware werkelijkheid zou kunnen verschijnen zonder enige vorm van mimesis...Ongetwijfeld kunnen sommige illusies ontmaskerd worden, maar niet door achter de mimesis een oorspronkelijke, eigenlijke en echte werkelijkheid te ontdekken...JAN RITSEMA, exposé tijdens de persvoorstelling van het boek Schimmenspel van Rudi Laermans (onuitgegeven tekst) 6 IJSSELING, S., Mimesis

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Vertrekkende van de eeuwenoude observatie dat de mens leert door middel van mimesis (imitatie), suggereert hij naar analogie van het woor-denpaar gen/genen, een nieuwe terminologie en spreekt van mem

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
De waarheid omtrent de gebeurtenissen - al dan niet gejuridiseerd - berustte bij een goddelijk geheugen: het is dus begrijpelijk dat Plato de mimesis van deze waarheid afwijst

Nr. 81, Februari 2002 • Anthony Coleman • Reflections in J
toegevoegd, en...? Wel, wat mij betreft is er heel wat geweest van hetgeen de Frankfurter School-jongens 'vulgaire mimesis' noemden: blinde reproductie van muzikale beelden uit het zogenaamde Teven', met

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Verhelst speelt met de clichés, reproduceert ze, om ze dan in kleine variaties te ondermijnen (Irigaray's productieve mimesis). In de opvoeringen van zijn teksten duiken die clichés dan weer

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
Shock is geen metafoor, maar een echte mimesis, en weekt naderhand heel wat discussies los


Toon volgende resultaten