Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


713 document(en) met "Minder" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Minder beslommeringen met geld, meer mogelijkheden met geld, alles op 'n manier die tijd vrijmaakt, u grotere veiligheid geeft... en niet méér kost dan wanneer u zelf voor alles zou zorgen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De voorstelling baadde in dezelfde sfeer als Geruchten, maar had beduidend minder weerklank...Een repetitief beeldend muziektheater', noemen de Epigonen zich, waarmee ze herinneren aan Hauser Orkater zaliger, wat minder absurd, wat meer anarchistisch...Zijn twee tegenspelers - zijn vriendin-schrijfster (Judith Brokking) en een bezoeker (Jack Vecht) - zijn heel wat minder grappig

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Niemand vindt immers van zichzelf dat hij iets doet met minder dan goede bedoelingen...Jonge mensen worden door het onderwerp duidelijk minder aangesproken dan de oudere generaties, die zich de feiten herinneren en verbaasd staan van de fysieke gelijkenis die de acteurs in hun...De spanning is minder te snijden dan gisteren

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Het plezier van de bonte avond, de grappen en grollen, de goede en minder goede nummers; de carnavaleske troep waarmee ook De Hamletmachine werd versierd

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Volgens Ruby Cohn (in Modern Shakespeare Offshoots, 1976) willen de bewerkers soms minder goede stukken verbeteren, vooral diegene waarvan ze vermoeden dat ze niet volledig van de hand van Shakespeare...Zoals hijzelf ooit zei, voelt hij nog steeds geen nood om schuil te gaan achter de woorden van een auteur (Dramatisch Akkoord 1976-'77). Jo Gevers verkort de tekst en introduceert (trouwens minder...Dit is natuurlijk een vaststelling "post factum" maar ze is er niet minder markant om

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Communicatie verloopt minder via taal, dan wel via gestiek en beweging

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Maar dat is minder belangrijk dan het feit dat met name buitenlandse vorsers en universitaire medewerkers bij het Belgische Centrum terechtkomen hetzij met de vraag om studies te maken, hetzij om

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dergelijke kritiek beoordeelt dan ook minder, kent niet punten toe, distribueert geen willekeurige waarde

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Er is misschien iets minder gesproken over het Atelier Théâtral in zijn thuishaven, omdat we zoveel op toernee waren", meent hij...Wij zitten met een verschrikkelijk gecumuleerd passief en het jaar 1983 zal 40% minder activiteiten behelzen dan vorig jaar, omdat het ons niet mogelijk is zo door te gaan...Bovendien gaat het hier om een problematiek die bij de doorsnee-theater-geïnteresseerde minder gekend is. Verder nog in dit nummer: een herdenkingsartikel van Jaak Van Schoor over Fred

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Ook hier zijn de diverse centra in hun keuze minder gelijkgezind dan algemeen verondersteld wordt...1982 was de zeer minieme programmatie beleidsmatig niet te onderscheiden van pakweg De Spiegel of De Hoop, die toch minder ambitieuze opties geformuleerd hebben...De beveiliging van die functie stelt echter aanzienlijk minder eisen op het vlak van infrastructuur, subsidiëring en tewerkstelling

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Sinds het laatste jaar houdt de afdeling Internationale Zaken zich minder bezig met import van buitenlands theater naar Nederland, om twee redenen

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
bovendien bracht het NTG van hem nog Agnes Bernauer en dit jaar niet minder dan twee stukken Wunschkonzert en het hierna besproken Nicht Fisch, nicht Fleisch

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Deze ontmaskering wilde Gilis ook toepassen bij de acteurs, maar dat is minder geloofwaardig: hier leidt dubbelzinnigheid naar verwarring

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Het hele eerste bedrijf is niet meer (ook niet minder) geweest dan een accuraat vastleggen van de personages...Het kan aan haar meer geprononceerde spel liggen, maar de prinses is alleen minder truttig dan met haar vriendin, zeker als ze blijft zitten

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
uiteengevallen in antagonistische krachten die steeds minder op elkaar betrokken zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hier was het acteurswerk net iets minder virtuoos, maar kreeg de vertoning meer impact omdat de tekst zwaarder doorwoog...mensen"! (Willem Van Toorn, 12 maart 1983). De appreciatie bleek hier niet minder...niet minder intelligente keuzen die een spektakelzoeker leiden

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Dat zijn de hoogtepunten, veel meer dan die of die produktie die goed was of minder goed was...Zijn Het zevende gebod: steel wat minder werd in 1970 door Arturo Corso in de K.N.S, te Antwerpen geregisseerd...het begin was de groep tweetalig, "Internationale Nieuwe Scène --Nouvelle Scène Internationale", maar dat hield niet stand omdat de franstalige acteurs minder aan bod kwamen daar de groep veel meer

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het is niet door het lanceren van een gratuite opmerking als 'wil je van de oorlog leven, ...' dat het publiek zich minder betrokken gaat voelen met moeder Courage

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Daarbij moet toch gesteld worden dat het eindprodukt minder spontaan overkomt dan het werkproces : de voorstellingen van de kinderen zijn erg gepolijst en esthetiserend...De bedragen die voorkomen op de begroting 1982 voor de andere theaters zijn heel wat minder indrukwekkend : Theater Arena 90.000 fr...Wat minder geweten is, is dat de Minardschouwburg werkt als een N.V

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Een regisseur zou dat recht moeten hebben, het zou hem minder snel fysiek en psychisch aantasten en je bespaart het publiek iets waar je zelf niet in gelooft


Toon volgende resultaten