Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Minister van Sociale Integratie"Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
die eerste jaren na het in voege treden van het decreet, werden door minister De Backer op advies van de toenmalige RAT met gulle hand ongeveer alle beschikbare middelen uitgedeeld...Vandaag weigert minister Poma de indexaanpassing van 6% aan: Bent, Vormingstheater (Vuile Mong), BKT, Zwarte Komedie, HTP, Schooljeugdtheater en Poëzien...Men kan niet blijven volhoudoen dat dit decreet enkel van sociale aard is of zou moeten zijn

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Gent en Antwerpen die de meerderheid hadden in de raad van bestuur van de intercommunale, blonken niet uit door enthousiasme voor de nieuwe formule die ze door de toenmalige minister van Nederlandse...En of dat allemaal nog niet genoeg was, vond minister De Backer het nodig Alfons Van Impe met ingang van mei 1981 tot directeur van de nieuwe opera te benoemen...Hoewel de Inspectie van Financiën minister De Backer op 12 mei 1981 waarschuwde dat dit artikel inhield dat de raad van beheer volmacht kreeg om de stijging van dit tekort zelf te bepalen, hield zij

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Het rapport werd in opdracht van de Minister van Sociale Integratie gerealiseerd door de Koning Boudewijn Stichting in samenwerking met ATD Vierde Wereld en de Afdeling Maatschappelijk Welzijn van de...De geselecteerde initiatieven die 'een artistieke dimensie koppelen aan een proces van sociale integratie' zouden maximum 250.000 fr...Kunst in de wijk is zinvol in functie van het (h)erkennen van de eigen cultuur, in functie van een opwaardering van de wijk en in functie van het verlagen van de drempel tot deelname

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
De kinderen van de vroegere bewoners gingen in de nieuwe sociale woningen aan de andere kant van de Leie wonen, en de wijk verkrotte...Alleen wordt dat sociale aspect verdrongen doordat de afstemming tussen publiek en product ingebed is in de normaliteit van de sociale reproductie...Maar samenleven is vandaag een probleem van veiligheid geworden, niet langer van integratie

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Die werkt in elke sociale praktijk en is alleen actief in de sociale interactie zelf; - van die ervaring blijft alleen iets over als er gedocumenteerd wordt, als er artefacten ontstaan...En het probleem van het cultuurbeleid is niet in de eerste plaats spreiding en toeleiding naar de culturele centra, maar de conceptie zelf van integratie en inburgering die een particuliere cultuur...Alleen niet van allen in dezelfde mate... En daarom moet er niet minder, maar meer aandacht zijn voor het sociologische in de letterlijke betekenis van het woord: kennis van het sociale

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
De algemene beleidsnota van minister Anciaux probeert dat wel via de notie van culturele competentie...participatie en/of toeleiding naar de kunsten, de emancipatie en integratie van de doelgroepen te bevorderen en hun culturele competentie te verhogen'. Het is een mondvol, maar het gaat dan ook oin een...En of de tentoongespreide artisticiteit dan ook nog de sociale integratie en culturele competentie van de deelnemers vergroot

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
de jaren 1996-98, de publicatie van het boek Creative Britain door minister van Cultuur Chris Smith in 1998, en de vroege flirts van Tony Blair met de popmilieus -met daarbovenop de massificatie van het...productiemiddelen van de nieuwste technologie, kan vandaag, na de crash van de 'nieuwe economie' en de dramatische toename van sociale spanningen over de hele planeet in de nasleep van 11 september, nogal...front van verzet op een hoger niveau getild heeft, is niet alleen het gevolg van de grotere complexiteit van de betrokken sociale bewegingen, of van de directe invloed die de beweging nu kon claimen op de