Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


89 document(en) met "Modern Toneel en Toneel" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De organisatie achter het toneel ziet er verder prima uit: laden en lossen, opslag van decors, een ruime doorgang naar het montagetoneel dat rechtstreeks in verbinding staat met het zij- en...Hiertoe is een transportsysteem ontwikkeld, bestaande uit 15 toneel wagens van 2,70 m diep en 16,20 m breed, die door middel van luchtkussens verplaatsbaar zijn...luiken onder vierde en vijfde stoelenrij 6 = parterre 7 = balkons Lijsttoneel Vergroot proscenium toneel Arena toneel beschikking te krijgen over de meest

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
omdat de aan Pirandello zo eigen verstrengeling van toneel- en "echte" realiteit hier op bijzonder subtiele en complexe wijze werd uitgeschreven...Wanneer Donata met de werkelijke (?) liefde van een man, Eli Nielsen, geconfronteerd wordt en gedwongen wordt te kiezen tussen die relatie en het toneel, kiest zij op het bevrijdende moment voor het...Het Nederlands toneel is daarbij vergeleken bleek en zuinig en van: o, je vindt me toch niet belachelijk, schat

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Lella Cuberli (Violetta) en William Stone (Giorgio Germont) - La Traviata, tweede bedrijf, eerste toneel Goed lezen We weten dat hij de lievelingscomponist is van Gerard Mortier...De intieme actie op het toneel, waar alles zich in kamers en salons afspeelt, wordt begeleid door kamermuziek...Lella Cuberli (Violetta) en Marek Torzewski (Alfredo Germont) -La Traviata, tweede bedrijf, tweede toneel Pas op het einde, wanneer Violetta aan haar ziekte bezwijkt, nadat

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Klanken, harmonieën, voor- en achtergronden van geluiden scheppen een individuele wereld, ongeschonden door prentjes, mensen-op-het-podium, decors en ander kunst- en vliegwerk...Het gaat toch om de inhoud en de leuke vorm en het gaat niet om die perfecte 'Kunstkopf'. Natuurlijk moet je dat doen, dat kan de gehele zaak beïnvloeden en het is je plicht om die ook te gebruiken...Ooit heeft de grote ak-teur Guus Hermus gezegd: 'Modern toneel is moeilijk doen voor lege zalen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Dan worden de personages stil, eindigt het stuk, en verlaat de toeschouwer de zaal met de zekerheid dat broer en zus één en twee slechts zitten uit te blazen en krachten op te doen om de strijd zo...Van hem leert hij dat "op het toneel een poëtische en kunstige taal kan bestaan die waarachtiger is dan gestenografeerde conversatie". Zijn eerste stuk, Humulus le muet, werd opgevoerd toen...Daarna maakten vooral de regisseurs Georges Pitoëff en André Barsacq zijn reputatie als belangrijkste jong talent van het Franse toneel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Ze hebben opgemerkt dat dit volkse publiek veel minder talrijk is op woensdagen en donderdagen en stellen voor dan klassiek en modern repertoire te programmeren om de intellectuelen opnieuw in de...Teiriinck probeerde de denkpistes van het "hoogstaand toneel" en het "visueel spektakel" te verzoenen in zijn concept van het "monumentaal toneel", dat de speelstijl van het Nationaal Toneel heeft...De vele openluchtspelen en massaspelen van het interbellum en Teirlincks ontwerp van een "monumentaal toneel" zijn hier de modellen

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Hoewel hij zelf beweert beelden en bewegingen te zoeken "omtrent onrust, fysiek, twijfel en het ongrijpbare" werd het helemaal geen zwaarwichtige voorstelling, en naar mijn gevoel zelfs licht komisch...Je vous en prie is een "klassiek" modern ballet, braaf en proper...Er wordt bijna ongemerkt overgegaan van stomme film in toneel: een originele idee, die bovendien öp een bijzondere secure en humoristische wijze is uitgewerkt

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Toneel moest weer op een behoorlijk niveau onderhoudend worden, zo predikten de linksgeaarde opinionleaders met als voorwaarde vakmanschap en eerbied voor de tekst...Een kortzichtige, domme en zinloze actie, waarmee de betekenis van toneel gereduceerd werd tot een onbetekende amusementsfactor" Ten geleide', in Nederlands Theaterboek nr...Het gaat om goed of slecht toneel, niet om modern en repertoiretoneel

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Ter verduidelijking leiden we de standpunten in met twee hoofdzakelijk informatieve bijdragen: de geschiedenis van het Vlaamse toneel in Brussel (Pol Arias) en een kort overzicht van beleidsniveaus...Kats was een verwoed republikein met fanatieke Lamenaisbeïnvloeding en zijn theater (Toneel der Volksbeschaving) richtte zich tot de proletarische lagen te Brussel...De naam verandert vlug in 'Toneel Vandaag'. Eerst in het kader van de Middagen van het Toneel, in de Residentieschouwburg, en daarna met reisvoorstellen wordt zowel uit het repertoire van het

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Jac Heijer over opkomst en ondergang van een participerende toneelkritiek, in Toneel Teatraal, mei 1989...Fragmentatie, a-linea-riteit, repetitief, post-modern en grotesk waren de termen waarmee voorstellingen als De Struiskogel of De Demonstratie werden beschreven...Ironie en schaterlach, clownerie en cynisme, grijns en weemoed, nonsens en doordenker

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
nochtans interessante schaakspel uit het eerste bedrijf vallen en versmalt het gesprek tussen Anna Petrovna en de aan lager wal geraakte dokter Triletski (Platonovs zwager) tot een sfeervol mijmeren in het...Tsjechows drama staat los van het theater van zijn tijd en anticipeert een meer hedendaagse theatrale gevoeligheid omdat het uitgaat van 'opvoeringsruimte', en de notie van 'decor' verwerpt...Het burgerlijke theater - een clichéterm die maar betekenis krijgt na jaren van 'modern toneel' (zie hierover het interview met Jac Heyer in Toneel Theatraal (2)) - heeft Tsjechow gerecupereerd door

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Art (Onafhankelijk Toneel). Het ene is een les in schoonheid (kostuums, kleuren, geluid, houdingen, blikken), het andere een vrolijk relativerend discours over kunst en leven...Eerst vooral bij het prestigieuze Nederlandse Kamer Toneel te Antwerpen, dan vooral in Nederland in produkties als My Fair Lady, waar hij de rol van Professor Higgins vertolkte en Vrijdag, waarin hij...Nachtwake (Zuidelijk Toneel/BMC), De Meeuw (BMC), Wittgenstein Incorporated (Kaai), Gesprekken over Goethe en Vrijdag (Toneelgroep Amsterdam), Kras en Bouwmeester Solness (Discordia). Het Theaterfestival gaat

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
De groep Tao van Suzuki Kenji, ex-SCOT-acteur, bracht in het stuk Hansje en Grietje '88 merkwaardige griezelfiguren op het toneel...Gepland op 25, 26 en 28 september in Théâtre National en 29 en 30 september en 1 oktober in de KNS te Antwerpen...Het vormt de link tussen modern en traditioneel, tussen Oost en West, tussen dans en theater

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
zeer slechte term : bedoeld wordt 'toneel', theater dat geen dans, opera, musical of figu-rentheater is, maar dit toneel hoeft niet per definitie van een tekst te vertrekken, Jan Fabre maakt ook 'toneel...Een decreet in 4 stukken Op dit ogenblik -dat zijn althans de geruchten- wordt op de kabinetten en in de partijcellen gewerkt aan niet minder dan vier decreten : toneel, dans, poppentheater en...Compromis De notie van 'beleid', als objectieve, semi-wetenschappelijke relatie tussen politiek-bestuurlijke middelen en politiek-bestuurlijke doelstellingen, is een modern begrip, dat

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
Dames werden van het toneel verbannen en hun rollen werden overgenomen door heren...zou doorbrengen met een onnagata, precies zo gekleed als op het toneel, en dat ik het misschien zelfs zou willen meemaken hoe hij was in bed...Qua inhoud en artistieke intentie bestaat er overigens tussen al deze genres, of het nu gaat om Kabuki, modern toneel of poppenspel geen onderscheid

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Hiermee beschikte de auteur over een soepeler middel dan maskers, om de discrepantie tussen innerlijk en uiterlijk weer te geven, en in het zog van Virginia Woolf en James Joyce, de 'ge-dachtenstroom...Löws paraplu legt op sobere en efficiënte wijze de band tussen de morele repressie van de oud-kolonie en het moederland, van "Old" en "New England". De psychoanalytische interpretatie duidt de...Kledij en make-up van Trudy de Jong (Christine Mannon/Clytemnestra) en Jip Wij gaarden (Lavinia Mannon/Electra) accentueerden daarom op passende wijze de fysieke gelijkenis der actrices

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De inhoudelijk nogal weinigzeggende term 'post-modern' verbindt haar met tijds- en geestesgenoten als Steve Paxton en Lucinda Childs, choreografen waarmee ze destijds samen het kunstenaarscollectief...Gezien in de Beursschouwburg te Brussel op 11 oktober en in de Stadsschouwburg te Leuven op 18 oktober Het Zuidelijk Toneel Eindhoven Het Zuiden Het Zuidelijk Toneel...Schouwburgdirecteuren gaan er nog steeds van uit, dat het gesubsidieerd toneel Shakespeare het liefst ondersteboven en van achteren naar voren speelt, en dat de vrije produk-ties van Martin Hanson

Nr. 33, Maart 1991 • (advertentie)
AFZONDERLIJKE FOLDERS VERKRIJGBAAR VLAAMSE DANSACADEMIE Driejarige professionele opleiding met als specialisatie modern en jazzdans...van half september tot eind juni - ± 32 uren per week - dagonderwijs Programma: klassiek, modern, jazzdans, tapdans, zang, toneel, choreografie, grimage, work-shops,... en...03/233 64 08 03/231 06 27 Alle Mensen zijn Sterfelijk Van Simone De Beauvoir Bewerking en regie : Martine Boni Met Ingrid De Vos en Marc Steemans 'Tous les Hommes

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
het gewenste en dit wordt u zo vlug mogelijk toegezonden...AFZONDERLIJKE FOLDERS VERKRIJGBAAR VLAAMSE DANSACADEMIE Driejarige professionele opleiding met als specialisatie modern en jazzdans...van half september tot eind juni - ± 32 uren per week - dagonderwijs Programma: klassiek, modern, jazzdans, tapdans, zang, toneel, choreografie, grimage, work-shops,... en

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Zij openen en sluiten de valluiken waardoor Tamino en Pamina afdalen on- der het toneel om hun "reizen" door het vuur en het water te volbrengen...Wanneer de regisseur van het groepje zegt : "Dit groen gazon zal ons toneel zijn, en deze meidoornhaag onze kleedkamer", doorbreekt Jan Spaan die illusie door even hard op de planken vloer te stampen...Dat het Zuidelijk Toneel Ajax en Antigone van Sofocles op één avond programmeren is boeiend, maar de vraag rijst naar het waarom


Toon volgende resultaten