Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Moderne Toneelspeelkunst"



Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
1928: Teirlinck publiceert Moderne Toneelspeelkunst, een herwer-king van het eerder verschenen Over het Wezen van de Dramatiek...Zuid-Nederland, pleidooi van H. Claus, C. Tindemans en A. Van Royen voor de oprichting van een nieuw groot Rijksgezelschap met een moderne visie op repertoire, publiek, organisatie en spelcode

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
Chris Lomme is sinds juni dit jaar ook lid van de uiterst controversieel samengestelde Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst...Drie staatsschouwburgen voor één nationaal ensemble, dat werkt volgens de moderne artistieke noden

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Lamers als allegorie van de theatermaker in onze moderne, nog steeds burgerlijke samenleving : de outcast, maar dan niet in de gedaante van de revolutionaire beeldenstormer, maar wel in de gedaante...Het stuk opent met een citaat uit Dan-te en plaatst zich daarmee in de traditie van de middeleeuwse allegorische zoektocht : Das Spiel vom Fragen als een moderne Elckerlyc ? De figuur Parzival...Handkes messcherpe analyse van een toneelspeelkunst op een moment van crisis