Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


732 document(en) met "Moment" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De enscenering door het Publiekstheater van die bewerking (overigens uitstekend vertaald door Ger-rit Komrij) heeft mij op geen enkel moment duidelijk gemaakt waarom Strauss deze Labiche-vaudeville...Publiekstheater geen moment bij die tekst hebben stilgestaan...Een pertinente vraag die blijft hangen is dan: zijn therapeuten er voor de patiënten of is het op dit moment vaak niet omgekeerd

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
En op zo'n moment kunnen we elkaar beter mijden, het theater en ik

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
don't know, you don't know' zegt Amy Gale op een bepaald moment...Op een ander moment roept zij met gespeelde afschuw uit: 'Is this modern dance

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het was wat theater op dat moment voor mij hoorde te zijn...De keuze was tijdsgebonden, het had te maken met mijn denkwereld op dat moment...Primair was voor mij op dat moment de emotionaliteit, het gevoel, de expressie

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Alleen John Kraaij-kamp mag zich eens laten gaan (wat hij in de Spaanse scène schitterend doet), maar dat is een geïsoleerd moment, een kleine verademing in een opvoering die constant drukkend...Dit woordloze toneel is het sterkste moment van de avond en draagt in zich al de magische kracht waarvan de kijker telkens weer hoopt dat die bij een enscenering van Marijnen zal aanwezig zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Vrijwel op hetzelfde moment spelen vijf erg verschillende gezelschappen vijf erg verschillende stukken van Shakespeare

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Soms wordt er gesproken: de woorden hebben iets fragmentarisch, zijn af en toe onhoorbaar, ondersteunen de sfeer van het moment

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Sie sind das lieblichste, das reizendste Geschöpf, das es gibt, und wer Sie kennt, ist im Moment in Sie verliebt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Het zou dan toch heel aardig zijn als hij ons op een goed moment zou treffen en ons snel in verrukking zou herkennen als de schat, die hij lang en vergeefs in de wijde wereld heeft gezocht...Tasso Aan dit moment heb ik genoeg...Antonio Kun je loochenen dat hij in een moment van hartstocht, die hem vlug grijpt, op de vorst, op de vorstin zelf, durft schelden en lasteren

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Dit laatste is één van de doelstellingen van het Centrum en deze doelstelling werd bijzonder acuut op een moment waarop nogal wat met scherp wordt geschoten op het theaterdecreet aan Vlaamse kant, en

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Men weet als toeschouwer heel duidelijk dat dit moment van vreugde en harmonie erg precair en tijdelijk is: een ogenblik nadat het doek gevallen is, vallen die koppels toch uit elkaar...Vooral dat openstrijken ervaart de toeschouwer als een intrigerend moment, omdat het met zoveel zorg wordt gedaan én omdat het papier een natuurlijke weerstand biedt...Vooreerst wordt de toeschouwer getroffen door de witte kleur ervan, versterkt door een kaal neonlicht: een overweldigend moment van ruimte én van soberheid

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dit tijdschrift kan een leerschool voor kritisch bewustzijn worden, weg van het recensiewezen, die gestolde humeurigheid van het ene moment...Dat keilen ze niet zondermeer buiten, maar ze gaan wel af op openbaring, op schok en verrassing, op erkenning, op de botsing tussen wat ze zijn of hebben en wat ze op deze theaterplek op dit moment

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Die Soldaten Die Soldaten (Opera van Frankfurt) Maar het sterkste moment van de voorstelling komt vrij vroeg op de avond...Alleen denk ik dat ik de goede beslissing genomen heb op dat moment...Het bundeltje artikels dat wel kon boeien precies omdat het om een realiteit gaat die op dit moment groeit en bovendien een inplanting in het Gentse heeft (Taptoe, Freek Neyrinck), waren de stukken

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Vanaf dat moment krijgt ook het begrip "kwaliteit" een kwalijke betekenis, omdat het label gehanteerd dreigt te worden voor alles en om het even wat vanuit de zijlijn komt en dus in letterlijke

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het is op dit moment betekenisvol dat Stuc qua frequentie een niveau bereikt dat concurrentieel is met tal van volwaardig betoelaagde culturele centra...Op dit moment, februari 1983, zijn het er nog slechts 5 (De Spiegel); 6 vrijgestelden van stempelcontrole...Om de discussie open te trekken en op termijn een duurzame oplossing te kunnen bedingen, wordt er op dit moment gewerkt aan een open brief, bestemd voor K. Poma, Minister van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Als we dit alles even op een algemener vlak tillen, moeten we onmiddellijk stellen dat zulk een moment van weigering erg belangrijk is in het verloop van de kunst van de twintigste eeuw...De weigering van en de afrekening met het voorgaande, roept onvermijdelijk de vraag op wat er op een later moment zal gebeuren...Het postmodernisme heeft dus duidelijk last met het positieve moment

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Kroetz kiest vanaf dat moment bewust voor een alliantie van realisme en socialisme en aanvaardt daarmee meteen een aantal van de dogmatische bepalingen van het socialistisch realisme...dat, op het historische moment van zijn ontwikkeling, de mensen die dit theater maakten ten minste geloofden in wat ze deden

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Was dat een belangrijk moment in je werk...Het is logisch voor mij dat krachten die leven op een bepaald moment terug gebruikt worden...Op het moment dat een acteur te veel acteur wil zijn, vecht hij tegen de pop

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De regisseur moet ze niet enkel hun interne ritme bijbrengen, maar vooral het ritme van het geheel De gecontroleerde techniek van de acteur is op elk moment noodzakelijk en onmisbaar; tegelijk is deze...Stanislawskij's voorbereiding mikt op de improvisatie, op het creatieve 'alsof'-acteren, als was het spontaan en op het moment zelf bedacht

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Het spel met de spiegel, waar beiden zich voortdurend in bekijken, is het enige relativerende moment


Toon volgende resultaten