Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


126 document(en) met "Monty BRUSSEL" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 37, April 1992 • Inhoudstafel
02/230 17 46 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel...Beerstraat 31 - Boekhandel Landschap, Wijngaardstraat 12 - Monty, Montig-nystraat 3-5 - Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 - Theater Zuidpool, Arenbergstraat 28 -Boekhandel Vanden...Brussel Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 22 - De Munt, Muntplein - Fnac, City 2 -Boekhandel Hioco, Kartuizersstraat 31 - Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Nr. 38, Mei 1992 • Inhoudstafel
Advertentiewerving An van den Broeck, Dienst voor Cultuurpromotie, Hamerstraat 47-51, 1040 Brussel, tel...02/230 17 46 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel...Montignystraat 3-5 - Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 - Theater Zuidpool, Arenbergstraat 28 - Brugge De Korre, Kraanplein 7 - Theater De Werf, Werfstraat 108- Brussel Beursschouwburg

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
een eerste gespreksronde spraken we met Mark Deputter (Stuc, Leuven), Dennis van Laeken (Monty, Antwerpen), Paul Corthouts (Beursschouwburg, Brussel) en Hildegard de Vuyst en Dirk Pauwels...En die context is totaal verschillend voor het Stuc in Leuven, de Monty in Antwerpen en de Beurs in Brussel...Brussel is een absolute woestenij op dit ogenblik

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
De bedoeling was het stuk in het kader van Europalia Oostenrijk naar Brussel te halen...Discordia speelde Ritter Dene Voss in het Nederlands, maar ik heb daar in De Monty niets van verstaan

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
Etcetera 38 sprak Erwin Jans met de verantwoordelijken van het Stuc, de Beursschouwburg, de Monty en het Nieuwpoorttheater over de kunstencentra als 'sluiswachters'. Voor deze aflevering trok hij naar...Joost Fonteyne: "Je werkt in Kortrijk en niet in Brussel...De heroriëntering van de Beursschouwburg is een zoeken naar de behoefte die er op dit ogenblik in Brussel bestaat

Nr. 39, December 1992 • Inhoudstafel
Betaalbaar op rekening 433-1069951 -66 bij de Kredietbank te 1000 Brussel...Advertentiewerving An van den Broeck, Dienst voor Cultuurpromotie, Hamerstraat 47-51, 1040 Brussel, tel...02/230 17 46 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
02/230 17 46 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel...nystraat 3-5 - Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 - Theater Zuidpool, Arenbergstraat 28 - Brugge De Korre, Kraanplein 7 - Theater De Werf, Werfstraat 108- Brussel Beursschouwburg...14 Polemiek: Heeft Brussel nood aan een Internationaal Kunstenfestival

Nr. 41, April 1993 • Inhoudstafel
Betaalbaar op rekening 433-1069951 -66 bij de Kredietbank te 1000 Brussel...Ancienne Belgique Akenkaai 2, 1210 Brussel 02/218 58 58 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel...nystraat 3-5 - Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 - Theater Zuidpool, Arenbergstraat28 - Brugge De Korre, Kraanplein 7 - Theater De Werf, Werfstraat 108- Brussel Beursschouwburg

Nr. 42, Juni 1993 • Inhoudstafel
Ancienne Belgique Akenkaai 2, 1210 Brussel 02/218 58 58 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel...boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSin-gel, Desguinlei 25 - Monty, Montig...nystraat 3-5 - Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 - Theater Zuidpool, Arenbergstraat 28 - Brugge De Korre, Kraanplein 7 - Theater De Werf, Werfstraat 108- Brussel Beursschouwburg

Nr. 43, November 1993 • Inhoudstafel
Advertentiewerving Christa Heremans, Dienst voor Cultuurpromotie Vooruitgangsstraat 323,1210 Brussel, tel...02/201 04 04 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel...boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen -DeSingel, Desguinlei 25 - Monty

Nr. 43, November 1993 • (advertentie)
Produktie: Stan, Monty, deSingel en Kaaitheater, i.s.m...Alle voorstellingen hebben plaats in het Lunatheater, Sainctelettesquare 20,1210 Brussel

Nr. 44, Februari 1994 • Inhoudstafel
Advertentiewerving Christa Heremans, Dienst voor Cultuurpromotie Vooruitgangsstraat 323, 1210 Brussel, tel...boekhandels van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSin-gel, Desguinlei 25 - Monty, Montig-nystraat...Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacob-smarkt 74 - Theater Zuidpool, Aren-bergstraat 28 - Brugge De Korre, Kraanplein 7 - Theater De Werf, Werfstraat 108- Brussel Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Act-Passion naar The Lover van Harold Pinter is getoond in Poco A Poco van de Monty...La Comédie Crapule La Comédie Crapule heeft Brussel als thuishaven...Tovomol Na haar regie-opleiding aan het HITCS richtte An van Herreweghe in Brussel Tovomol op

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Dat is nogal duidelijk het geval bij afstuderenden aan de Kleine Academie te Brussel...Om daar enigszins mee om te gaan ontstaan er tweede plateaus zoals de Poco à poco-reeks bij Monty, Uit de studio bij 't Stuc of de Domzaal van de Vooruit...Ook in Brussel is de situatie op diezelfde korte periode erg veranderd, met Plateau, De Werkhuizen, de Pianofabriek, alternatieve ruimtes, niet beladen met labels, die vanzelf een adequaat kader

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Peter Vandenbempt: Onze werkwijze bij Tristero staat waarschijnlijk model voor hoe het overal toegaat in Brussel...Waar ligt het verschil met een groep als Dito Dito, die al jaren werkt in Brussel, maar evenmin gesubsidieerd is? Is er een eigen artistiek project...Guy Cassiers: In de periode dat ik mijn eerste stappen zette in de theaterwereld, stonden de receptieve centra, zoals 't Stuc of de Monty, ook in hun kinderschoenen

Nr. 45, April 1994 • Inhoudstafel
Betaalbaar op rekening 433-1069951-66 bij de Kredietbank te 1000 Brussel...02/201 04 04 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel...Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Ja-cobsmarkt 74 - Theater Zuidpool, Arenbergstraat 28 - Brugge De Korre, Kraanplein 7 - Theater De Werf, Werfstraat 108- Brussel Beursschouwburg, Auguste Orts-straat

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
Als buitenstaander heb je het gevoel dat in Brussel het reële gevaar aanwezig is dat het veroveren van macht even belangrijk is als het verdedigen van de culturele zaak...Het KFA heeft ook de Trust naar Brussel gehaald en plots blijkt dat Brussel een exclusiviteit op de groep heeft, zodat alle andere organisatoren dit prachtig...Dat is dubbel bitter omdat in de Antwerpse tijd van Frie Leysen de Trust niet in deSingel maar wel in de Monty verdedigd werd

Nr. 46, Januari 1994 • Inhoudstafel
Advertentiewerving Christa Heremans, Dienst voor Cultuurpromotie Vooruitgangsstraat 323, 1210 Brussel, tel...02/201 04 04 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Sainctelettesquare 19, 1210 Brussel, tel...krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen -DeSingel, Desguinlei 25 - Monty, Montignystraat

Nr. 47, December 1994 • Inhoudstafel
Advertentiewerving Christa Heremans, Dienst voor Cultuurpromotie Vooruitgangsstraat 323, 1210 Brussel, tel...02/201 04 04 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Sainctelettesquare 19, 1210 Brussel, tel...krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28 - Antwerpen - DeSingel, Desguinlei 25 - Monty, Montignystraat

Nr. 48, Februari 1995 • Inhoudstafel
02/201 04 04 Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw, Sainctelettesquare 19, 1210 Brussel, tel...Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28 - Antwerpen - DeSingel, Desguinlei 25 - Monty, Montignystraat 3-5 - Theatercentrum, Theaterplein -Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 -Theater Zuidpool, Arenbergstraat 28...Brugge De Korre, Kraanplein 7 -Theater De Werf, Werfstraat 108 -Brussel Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 22 - De Munt, Muntplein -Kaaitheater, Akenkaai 2 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat


Toon volgende resultaten