Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Mozes van"Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De politisering van Proloog heeft natuurlijk niets te maken met Mozes die zijn staf op de rots slaat en het politieke water komt er plots uit...Die democratisering werd een van de basiskenmerken van de werkwijze van Proloog...En vind je het politieke censuur van de overheid om Proloog weg te bezuinigen ? "De redenen van de overheid om zich van Proloog te ontdoen hebben niets maar dan ook niets vandoen met de

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het bewaren van een patrimonium ? "Het ontdekken van een patrimonium ! Bij de creatie besefte men vaak niet de kracht van het kunstwerk...Zo is ook het Centre Pompidou geweldig bekritiseerd, toch is het één van de interessantste cultuurhuizen van de laatste twintig jaar: het toont dat de kunst in onze tijd consumptiewaar geworden...Op de vijfde verdieping, in de kleine cel waar het beleid van de opera wordt uitgedacht, hangt nervositeit : zal de produktie van eenzelfde steile kwaliteit zijn als de Mozartcy-clus

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Wie is de auteur van deze "comédie satirique en trois actes"? Samen met Maurice Maeterlinck kan Van Lerberghe worden gezien als een van de eerste vertegenwoordigers van het symbolisme...Door dit over elkaar heenschuiven van twee verschillende verbale netwerken ontstaat een parodiëring van de satirische code van Pan en tegelijkertijd levert Van Lerberghe, impliciet, een relativerende...Het decor dat Van Lerberghe beschrijft, gelijkt een beetje op de beschrijving van de boeren-keuken in het eerste bedrijf van Het Gezin van Paemel

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Maar die erfenis stond volledig buiten de beschaving van de grote steden van zijn tijd, ook van Boedapest...Je leest dat in de Hongaarse poëzie van die tijd, er is bijvoorbeeld een dichter die schrijft: 'Het bovenste deel van mijn land is in het bezit van de hovaardige Duitser; de vlakte is in het...Door zijn ongelooflijke helderheid van geest en gedreven door een zending als profeet - al geeft hij zich daar niet altijd even helder rekenschap van - is hij de belangrijkste figuur van de twintigste

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Mozes is de strenge profeet, er voor beducht dat elke 'vertaling' een afwijking en een verzwakking van de boodschap is. Daar ze van puur spirituele aard is, mag ze niet in andere vormen worden...Schönberg laat daarom Mozes de stenen tafelen stuk slaan: ook die tafelen met de wet van God zijn reeds een beeld, en dus een stap weg van de essentie...Daar wordt het volk van Israël geconfronteerd met de boodschap van Mozes, wat leidt tot een verwarde discussie

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
het Mariinskitheater kun je met wat geluk nog ensceneringen van Russische opera's zien in exacte kopieën van de decors van de eerste opvoering en de opstelling van de koren lijkt ook de lithografieën...Maar als de muziek van Schönberg al aan de kant van Mozes staat, dan kan het theater moeilijk anders dan Aaron volgen...heeft ze toch met de jonge plaatsvervanger...? De intrige is de voortzetting van de oorlog met vreedzame middelen, tot de dood erop volgt; vooral als ze gebruik maakt van de grootste zwakheid van de

Nr. 74, December 2000 • Bertolt Brecht • Bertolt Brecht
De "Mozes" van Michelangelo zou ons slechts aangrijpen nadat een professor hem aan ons heeft verklaard...Dat is de beruchte 'kleine kring van kenners'. Er zijn veel kunstenaars - en het zijn niet de slechtste - die vastbesloten zijn in geen geval alleen voor die kleine kring van 'ingewijden...Maar de beschouwing van kunst kan slechts dan tot werkelijk genot leiden, als er een kunst van de beschouwing bestaat [... ] Als men tot kunstgenot wil komen, volstaat het nooit alleen het

Nr. 75, Maart 2001 • Pieter De Buysser • Een kleine doortocht buiten verdenking
achter in een bepantserde Mercedes, de klaterende lach van Alma Mahler, je proeft van het ei in de baard van Marx op een ochtend in Londen, je ruikt het sperma van Diogenes op de markt in Athene, de schittering...van de nagebleven sandaal van Empedocles, de eerste bril van de kleine Malcolm X, je bent een bodem thee in een porseleinen kop van een monnik in Tibet, het cabaretlied voor de Führer in Berlijn, een met...De opengeplooide tuinen: kwijt, de rechte rug van Atlas: verkwanseld, verloren: Mozes’ mondkus op het vaste land

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Het doorbreken van het taboe stelt het individu tegenover de collectiviteit; het geloof, de waarden en de tradities van een gemeenschap tegenover de vrijheid van de enkeling; de rust van het bekende...Iconoclasme Aïsja werd niet afgelast omwille van een bepaalde (onjuiste, profaniserende, choquerende,...) afbeelding van de jongste vrouw van de Profeet Mohammed, maar omwille van het feit dat...ondertussen was uitgegroeid tot een van de grote evenementen van het culturele jaar in Rotterdam, onder andere omwille van het intense publieke debat over kunst en multiculturaliteit dat in de nasleep van de

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
De situatie van middeleeuws Spanje kan leren over de hunkering van de christen naar Arabisch ivoor, over de schuchterheid van de jood ten aanzien van de figuratie in de christelijke miniatuur, over de...De correspondentie gaat over de vraag van een edelman aan de rabbi om hem actief te adviseren in de commentaren en verluchting van een Spaanse vertaling van de Hebreeuwse bijbel...Het resultaat, de zogenaamde Albabijbel, afgewerkt in 1430, bevat 334 miniaturen waarvan op verschillende het portret van rabbi Mozes Arragel is afgebeeld (afb.3). Maar niet alleen dat: inhoud en

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Het gros van de gesubsidieerde kunst sluit niet aan bij de interesse en leefwereld van het gros van de bevolking...Soms zie je dat met spon- Een project van de Educatieve Dierst van de Munt rond de productie L'Heure Espagnole van Maurice Ravel foto iohan jacobs □ sors...Bij dit alles werken we aan drie hoofdpunten: ondersteuning van de mobiliteit van de hedendaagse opera, het stimuleren van nieuwe vormen van publiekscommunicatie, en permanente vorming van technici en

Nr. 110, Februari 2008 • Dirk Lauwaert • Kritiek der begeestering
Niet het gelijk van een bewijs, noch het gelijk van de advo- caat, maar het gelijk van het overleven, van het doen overleven van het enthousiasme zelf...De plaats van de ontroering is de muur van de woonst, ver weg van de kilte van de muse- umzaal, van de grandeur van het theater...Na de grootse museumzaal, na de onverbiddelijke white cube van de modernen: de paravent van Vuillard, de badkamer van Marthe, de deurlijst van Van Rijsselberge,de doorkijk van Hammershoi, het