Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Zo drijft de bibliotheek zo goed als volledig op tijdelijk personeel en moest twee jaar geleden het Museum van Hedendaagse Kunst sluiten bij gebrek aan personeel...Andere zijn de bouw van een stadsbibliotheek en een nieuw museum van hedendaagse kunst...De bedragen voor deze gezelschappen schreven op de begroting maar worden uit de globale pot voor amateuristische kunst geput

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Deze monologen werden door de regisseurs Dehert en Gilis in een zeer mooie ruimte geplaatst: een van de grote halfronde zalen van het Museum voor Schone Kunsten te Gent...Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dam voor de tweede keer een stuk van de hedendaagse Duitse auteur Wolfgang Deichsel (°1939). Het eerste Frankenstein, uit het leven der bedienden dateert oorspronkelijk van 1971, maar werd opgevoerd...interesse voor de uitbeelding van de trivialiteit van het hedendaagse, dagelijkse leven...De symboliek van de kleuren (zwart voor het koor, wit voor de Susns, zwart-wit voor de schrijver) vind ik te oppervlakkig, zoals ook de resten van naturalistisch decor (in scènes twee en drie

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Roofthooft, Katrien Devos, Car-men Jonckheere, Jappe Claes, Martine Jonckheere Cis Bierinckx Antwerpen Dialogen Enkele d'agen voor het Festival De Beweeging stelde Cis Bierinckx Dialogen...het Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven te Antwerpen...De Arkprijs heeft enkel een symbolische waarde-geen geld dus -, en wordt jaarlijks toegekend: "De Arkprijs is een prijs tegen kleinheid in denken, een prijs voor openheid, voor vrijheid, voor het

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hierdoor wordt de herkenbaarheid groter, een element dat doorgetrokken wordt door de keuze voor hedendaagse kledij...de diepte en minder verstuiving in de breedte; b) daarom geen acht slaan op het pensenkermisniveau van sommige dorpspolitiekers, voor wie theater of opera alleen een terrein voor politiek...Antwerpen regisseerde Daniel Benoin het stuk voor de derde keer, na Keulen (Städtische Bühnen) en Saint-Etienne

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Een Malevich- vierkant, maar hier wordt het pure (de doorzichtigheid van het glas) begrensd door de kunst (het witte doek). Een metafoor voor wat echt en wat kunst is. Het geheel baadt in een sfeer...De voorbije zomermaanden bood het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende echter een ideale gelegenheid om kennis te maken met die andere kant van het werk van Jan Fabre...Museum voor Hedendaagse Kunst van Jan Hoet in Gent te zien was

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Zoals dat bij vele mensen het geval is, is Rudolf Werthen misschien niet voldoende vertrouwd met de hedendaagse kunst...Dat zal voor sommigen zeker een schok betekenen, maar kunst is er niet uitsluitend om zalf aan de ziel te strijken...moeten echter ook het bestaande repertoire levend houden, niet als een museum voor reprodukties, maar als een monument van reflectie over inhouden die door het verleden worden aangereikt

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Het grote, administratief zware Gulbenkian wou met ACARTE ook wel 'een nieuw en meer verlicht publiek bereiken voor de galerijen en collectie van het museum voor moderne kunst', maar zei in de eerste...plaats ACARTE op te richten om 'een publiek voor (hedendaagse) kunst te ontwikkelen, om artistieke creatie te stimuleren en om aan opvoeding te doen door kunst'. Nog sterker is paragraaf één van het 'hoe...Er is echter nog veel te doen: er is geen adequate infrastructuur voor hedendaagse dans buiten Acarte; er is geen geld voor produkties (en ook geen ondervangend sociaal zekerheidssysteem waardoor de

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Er bestaan drie soorten gebaren: de indicatief (het wijzen), het emotieve gebaar (voor gevoelsbewegingen), en het descriptieve gebaar (voor beschrijvingen). Jalgerhuis beschreef ook hoe je moest staan...Kunst was voor kunstenaars, en Proloog was met het proletariaat bezig...Die Duitse acteurs kwamen van het grote toneel, en ze brachten die stijl mee toen ze voor het eerst voor de camera stonden

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Wanneer kunst met politiek verbonden is, dan eindigt kunst in onverdraagzaamheid: in ideologische uitzuivering zoals de 'Entartete Kunst', in ideologische dwangarbeid zoals het 'sociaal realisme...Nadat ik in vijf, zes landen voor iedere centimeter zelf heb moeten vechten om mijn kunst te tonen, was er hier voor het eerst iemand die een initiatief nam...het Koninklijk Museum in Antwerpen

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
Hedendaagse mime vormde het centrale thema van de zevende editie van Festival De Beweeging (1-12 maart 1995). Terwijl de hedendaagse dans de voorbije tien jaar een stijgend aanbod en dito kwaliteit...De Nederlandse mimograaf Amos de Haas, die in 1994 de Aanmoedigingsprijs voor de mime van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst ontving, volgde met aandacht het mimeluik van Festival De Beweeging...Wat al jaren voor de dans werkt blijkt ook voor mime een goed recept

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
Bewegende lichamen als beeldende kunst, niet alleen op de thèaterbühne zoals bij menig hedendaagse dansvoorstelling, maar ook in het museum...De directie van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (muhka) zag het project eigenlijk niet zo zitten, maar de educatieve dienst drukte de zaak door...Voor An-Marie Lambrechts is 'dit niemandsland een universum waarin andere wetten gelden voor tijd en menselijke beweging'. Door de zeer trage, uitgepuurde bewegingen exploreert de choreografie naast

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
De jicht van de zonnekoning Interesting Bodies, de choreografie/installatie van choreograaf Marc Van Runxt in het MUseum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA), speelt op een interessante...lichamen in een museum voor hedendaagse kunst...Een dubbelzinnige instelling, waar men alles van dood en stofferigheid wat er aan de benaming 'museum' kleeft - het museum als de eeuwige rustplaats voor kunstwerken die uit hun tijd- en

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Kunsthuis voor kinderen (Antwerpen). Het begrip 'kunstencentrum' staat voor een nieuwe subsidiecategorie sinds 1993, toen het podiumkunstendecreet in werking trad...Bovendien stappen een heleboel volwassenen voor het eerst een museum van hedendaagse Musicircus - Villanella, Champ d'Action / Phile Deprez kunst of een...Ook Barbara Wyckmans ziet een aanvullende taak weggelegd voor de bestaande academies voor woord, voor beeld, voor muziek

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Hij ziet daarin een metafoor voor de theatrale illusie die onvermijdelijk ten einde loopt en opnieuw plaats moet maken voor de realiteit...de stelling dat vrijheid voor de mens een natuurlijke zaak is. De reden voor de wijd verbreide vrijwillige onderwerping aan een tiran die hij overal opmerkt ligt voor hem dan ook in het ontmenselijken...MUHKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, 1997

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Vandenbroeck is kunsthistoricus aan de afdeling oude kunst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen...Het Schuttersfeest Het uitgangspunt van het onderzoek naar de Moresca is een anoniem schilderij uit 1493 -het Schuttersfeest - bewaard in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen...Museum voor Schone Kunsten zinnebeeld voor de liefde

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Met permissie, de muziek van Beethoven, Bach of Bartók is ook niet gecomponeerd voor hedendaagse choreografieën...Graffiti komen van de straat, maar geef een getalenteerde graffeur een mooie witte muur in een museum en geld voor spuitbussen en hij zal er een des te mooier kunstwerk mee maken, zonder gestoord te...Het potentiële belang van de hiphop voor de hedendaagse dans is dan ook aanzienlijk

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
hedendaagse beeldende kunst de dienst uitmaken...De voorstelling verveelde niet, was niet wanstaltig, behield voldoende openheid voor eigen invulling, voor datgene waarover men niet kan spreken, wat niet precies te duiden valt...Op het achtste Festival, Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen, voorjaar 1996

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras, Rudi Laermans • 'Voortdurend denken: ik wil stoppen, het is...
Vanuit politiek oogpunt dacht ik dat je kunst op straat moest brengen, dat je uit de academie en het museum weg moest...Etcetera: Bezit de kunst, in het bijzonder het theater, dan voor jou nog een maatschappelijke relevantie...Voor mij is Shakespeare dus een kunstenaar omdat hij zich niet meer interesseert voor de vraag of hij nog wordt begrepen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
De taal / De taal / de taal / Er moet een museum komen voor alle talen van de wereld / Er moet een museum komen voor alle levensverhalen van anonieme personen / We zijn de mensen aan het vergeten / Er...AARICH JESPERS DISCIPLINE: beeldende kunst LEEFTIJD: 28 NATIONALITEIT: Belg OPMERKINGEN: afgestuurd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK, Gent), afdeling 3D-Multimedia; lid...Komend najaar presenteert hij een tentoonstelling van zijn werk in het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA), Sinds kort wordt hij vertegenwoordigt door Zeno-X-galerie (Antwerpen


Toon volgende resultaten