Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


205 document(en) met "NAMEN TE GEVEN" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Om de glamour van de musical én van de, via het personage van Gusta Galère opgeroepen, variétéwereld weer te geven, zijn duidelijk noch artistiek, noch materieel voldoende middelen voorhanden...Door zo koel met de emoties telwerk te gaan, door zo emotioneel zijn ruimte-tijd-licht-personages-blauwdrukken gestalte te geven, valt hij buiten elke stilistische (en modieuze) definiëring...Alsof Noelte niet verder is gekomen dan het uitwerken van zijn scenische principes, zonder het werk gestalte te geven

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Johan Thielemans Opera en film Zestien waren we, of zeventien, toen we. 's zondags de bus naar Antwerpen namen om daar opera's van Wagner op ons af te laten komen...Maar Der Papiertiger is van stof te complex en bijwijlen verbaal te pulserend om zich in louter geijkte vormen te laten begrijpen...uit te geven

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
zit ondertussen te duwen aan de oprichting van een Vlaams Theaterinstituut...De ontevredenheid over het beleid werd me te groot en op een maandagmorgen, terwijl ik naar het lessenschema zat te kijken, viel de beslissing: die zever volg ik niet meer...Die man heeft de gave om een aantal dingen zeer snel te doorzien en even snel oplossingen te formuleren

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
het theater is er ruimte om te zoeken, te veranderen, te schrappen...De politici hebben sinds de tweede wereldoorlog veertig jaar de tijd gehad om Europa een gezicht te geven, ze zijn er niet in geslaagd...Wij hebben de opdracht zoveel mogelijk te proberen onze kennis door te geven

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Dat is voor een deel te wijten aan de slechte gewoonte van recensenten om in nieuwkomers epigonen te zien en om bekende namen als kritische categorieën te hanteren...Mamet slaagt er volgens hen nauwelijks in om de vlotte clichés, de pauzes en aarzelingen van zijn personages te laten resoneren en een ruimere symbolische of psychologische dimensie mee te geven, dit...laten hem hier iets uitvoeriger aan het woord om een idee te geven van de spontaneïteit en scherpte van Mamets dialoog en van het cynisme en de gehaaidheid die Roma zonder blikken of blozen ten toon

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Ik werd er nauwelijks voor betaald maar het deed me wat om mezelf op een poster te zien tussen andere posters met namen als Marlon Brando, Ro-bert Duvall en De Niro...Ik tracht nooit te laat naar bed te gaan om de volgende dag weer fris aan de slag te kunnen...staan en zomaar iets weg te geven dat meteen juist zit

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Hier bleken ze kleur aan hun stem te kunnen geven, bleken ze een oor te hebben voor fijne nuances...geven om te luisteren naar een Engelse acteur, zoals de onlangs overleden Lionel Rossiter, en aandacht te hebben voor wat hij in één komische aflevering van een televisieserie met zijn stem doet...Er is een hele geschiedenis van het theaterspelen te schrijven over de manier waarop telkens nieuwe meesters getracht hebben het begrip 'imitatie' weer inhoud en spanning te geven

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Jef De Roeck Als theater een feest moet zijn, was de voorstelling van De macht der theaterlijke dwaasheden van Jan Fabre in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel voor mij het theaterfeest...Maar nieuwe gezichten zag ik niet, en de meest bekende namen zijn ofwel gewoon degelijk bezig (zie het lijstje) ofwel af te schrijven...Uit de grote instituten, nog steeds geen nieuws, te verwaarlozen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
1585 een 'gemiste kans' noemen is te vleiend, want ik vrees dat bij de KNS op geen enkel moment de wil heeft bestaan om even ernstig na te denken over dit soort onderneming...nog hoe na de oorlog bij deze monoloog het Duitse publiek te Bayreuth rechtveerde en applaudisseerde: Wagner maakte het nog eens mogelijk om echte Duitse gevoelens te luchten, nu de gevolgen van een...het grote openlucht-theater leek het me dikwijls echter veel te macho, te belerend ook

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Hieruit zou begrepen mogen worden dat het méér dan andere groepen de troeven in handen heeft om vernieuwingen te impulseren, om zonder produktie- of andere dwang te experimenteren, om te weigeren...Men kan bedenkingen hebben bij de organisatievormen die het NVT hanteerde om de Vlaamse dramaturgie tot leven te wekken, maar Wil Beckers heeft alleszins getracht een gat op te vullen waar niemand...dan zal er weer een kans voorbijgegaan zijn om aan de theaterpraktijk een positieve en levensnoodzakelijke impuls te geven

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
ernaar om zonder terughoudendheid bij mijn mijn geliefde te verpozen; met hem om te gaan en hem te genieten helemaal als hij is, ik verlang ernaar zijn mensheid te verenigen met de mijne, volhardend, de...belijding van mijn menszijn in te richten, sterk en zonder tekort te schieten, om hem op die manier onverkort en zuiver te dragen, dat hij mij in de eenheid van geest voldoening zal schenken in zijn godheid...dat het haar voorkwam alsof zij alle verdoemden verslond om Gods kracht der Liefde aan hen te wreken en alle levenden in zich opnam om ieder van hen te voeden en te

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Te weinig inventief, te detaillistisch ook, genereert de enscenering van de Mannen van den Dam nergens relevante betekenisstructuren of interessante spanningsbogen...Aria Theys die de rol toebedeeld kreeg van de boze fee die in alle ogen en harten het vuur van de ondergang pookt, lijkt me nog steeds te veel voor spiegels te spelen...te zijn). Maar ook de andere acteurs slaagden er niet in om iets van de emotionerende intensiteit van de initiële dramatische tekst met gevoel weer te geven

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
te verwachten namen (Franz Marijnen, Walter Tillemans,...) niet in de kandidatenlijst terug te vinden zijn...verrichting naar het Brusselse stadhuis zou moeten bellen om te vragen "of het wel mag". Het Antwerpse stadsbestuur verklaarde de functie open, maar had geen tijd om de kandidaten te horen of om over de...Er cirkelen vandaag rond het repertoiretheater honderden vragen en weer blijkt het ontstellende gebrek aan modellen om daar een antwoord op te geven

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
De verantwoordelijkheid van de toneelrecensent daarin is mee te helpen de zaak op te bouwen, en dat kan héél scherpe kritiek met zich meebrengen...zichzelf, dat wil ook zeggen: bereid zijn toe te geven dat men zich vergist heeft...Ik ben hoogstens iemand die poogt te verklaren en toe te lichten en te zeggen waarom het mooi is. Recensent lijkt me een beter woord

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het is niet onze wens dit materiaal als bezit te verwerven, maar wel de mogelijkheid te creëren om het door te nemen, het eventueel te fotocopiëren en te verwerken in het kader van dit historisch...Aan de hand van tekeningen, schilderijen, schetsen, voorontwerpen, maquettes en kostuums tracht deze tentoonstelling een overzicht te geven van de bijdrage van de schilderkunst aan de grote theater...Het is onmogelijk om een volledig overzicht te geven van het tentoongestelde materiaal, daarom een paar pareltjes: uit 1923 een maquette van W. Tat-lins abstract-architecturale scène voor Zangesi, met

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
afgespeeld: Belfiore is de post - Othello (als deze zich niet van het leven zou benomen hebben), de liefde op valse gronden (tussen de graaf en de rijke Arminda zijn er motieven die met status en geld te maken...Zo sleept het tweede bedrijf wat, en op zulke ogenblikken gaat ook de illusie ophouden te bestaan, maar deze inzinking duurt slechts even, want een ogenblik later zet de heel lange en complexe finale...Een heel mooie opvoering dus, waarbij de inbreng van Sylvain Cambreling niet vergeten mag worden, die hier, omringd door een kamerorkest, dat precies past in het kleine Parktheater te Brussel, zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Malpertuis is te arm, te mager en te amateuristisch...Maar ik heb die organisaties altijd opgezet om die, wanneer zij op dreef waren, aan iemand anders door te geven...Zo hoopte ik in de Beursschouwburg de organisatorische structuur aan Hugo Meert over te geven

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
begrepen had... misschien is dan het spelletje begonnen... woorden met half uitgesproken betekenissen waarvan verondersteld wordt dat ze begrepen worden... zonder er echt een gevolg aan te geven... hoe dan ook...alleen met de macht van de onsterfelijkheid, maar tevens met de macht van de wijsheid... De mensen zullen mij smeken om van de berg te komen en hen de kennis te geven... en ik... ik zal hen niets...Al mijn illusies... al mijn... Zij Beter is er niet aan te denken en verder een zin te geven aan de overbrenging van de prikkels van de baarmoeder... Hij bis Mijn

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Liz Lecompte heeft door een ernstige briefwisseling geprobeerd Arthur Miller ertoe te bewegen de Wooster Group toelating te geven zijn stuk te spelen...beweeglijkheid vorm te geven, maar putten uit een te kleine marge om dat continu vol te houden...Van Loggem al in 1961, het NTG weer in 1986, namen de uitdaging Lijmen/Het Been naar het toneel te brengen met succes aan

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Ik ben erdoor geobsedeerd om een zo perfect mogelijke voorstelling te realiseren, met een nieuwe sterke groep, waarmee ik één jaar wil werken om te zien, wat ik in die vijf jaar bereikt heb...Er is in onze maatschappij een enorme noodzaak om de dingen juist weer te geven...Het gaat ons om dat verschil; wij willen geen structuren blootleggen, maatschappelijke visies tonen of een boodschap geven, wij willen laten zien hoe moeilijk het is om elke dag door te geraken


Toon volgende resultaten