Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Na(ar)"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Na jaren aandringen kreeg het NTG aan de Minnemeers een oud gebouwencomplex ter beschikking als repetitieruimte en opslagplaats...Vuile Mong is zowat de enige in Vlaanderen die de term strijdcultuur nog in de mond neemt en daar zelfs fier over is. Na tien jaar vormingstheater mag het duidelijk zijn dat Mong en co zich niet...Ik kreeg in Arca carte blanche maar na een maand bleek het al niet te kunnen omwille van de decreetnormen

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Op zich is daar niets op tegen, dat men regisseur wordt na het handwerk geleerd te hebben op de scène en het theaterbedrijf van onder tot boven doorlopen te hebben, maar al te vaak zie je dat dat...katholiek), het RITCS resorteerde onder onderwijs (vrijzinnig). Men wou het RITCS wel onderbrengen bij het kunstonderwijs in ruil voor de ar-chitectenschool, maar die koehandel ging uiteindelijk niet door...Na 25 jaar RITCS is er niets veranderd

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Na veel oponthoud en wijzigingen was dit plan in 1978 bestek-klaar...De onzekerheid over het doorgaan van beide plannen leidde tot het idee van ar-chitekt Holzbauer om ze te combineren in één project

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Na Mark Morris is John Kelly een tweede ontgoocheling...choreografe vermelden: Anna Teresa De Keersmaeker als dé Newyorkse revelatie na Bausch). Castonguay is zelf opgetogen over de voorstellingen van Rosas...Na zes uur vliegen en nog eens drie uur tijdsverschil landen we in Seattle

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
uitgangsposities en looplijnen, die na een kwartier voorspelbaar wordt analoog met de bewegingen...Melo Gallotta is Italiaans voor mij; hij hanteert een taal die ik niet helemaal kan duiden, maar die er na vier voorstellingen vertrouwd uitziet, een prachtig-muzikale taal die mijn emoties...Het adagium van Ar-taud - "Ik heb een afschuw van stijl maar ik merk, als ik schrijf, dat ik altijd stijl bedrijf" - is niet aan Paxton besteed

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
De toen aangebrachte littekens zijn niet uit te wissen: na het geweld dat in de 16de en 17de eeuw in de Lage Landen woedde, verloor Vlaanderen zowat zijn hele ziel...Viviane De Muynck had na het verdwijnen van De Mannen van den Dam, waarin ze gedurende enkele seizoenen functioneerde (cf...Én zelfbeheer Pol Dehert had het gevoel dat in Ar-ca-Gent zowel de samenwerkingsverbanden met de acteurs als de communicatie met het publiek een beetje uitgeput waren en dat daardoor de

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
de rituele ar-chaïek en de existentiële essentie vinden de boerendrama's en de Griekse tragedie bij Hollandia een gelijklopende uitdrukkingsvorm...Na Gust dat in 1978 voor een aantal voorstellingen in Antwerpen te zien was, betekent dat een hernieuwde kennismaking met het werk van deze bijzondere groep

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
Na een tijdje stappen Jan & Sigrid binnen — Sigrid Vinks dus, Decortes partner in crime op en af de bühne — en het feestje kan beginnen...Onaangekondigd, want deel van een Geheime Week, speelt Jan & Sigrid een paar dagen na elkaar Shakespeare...Steracteurs werden gewipt (na de aids-trilogie viel ook met zielsverwanten als Josse De Pauw niet meer te spelen), schamele fooien van subsidies geweigerd (in '87 draaide de overheid de geldkraan

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
Na vijf jaar Koninklijke Nederlandse Schouwburg was ik mentaal en fysisch ziek...Zo beland je als ar- De Meeuw, Blauwe Maandag Compagnie / Bie Peeters tistiek leider onvermijdelijk in de praktische werkelijkheid en probeer je een compromis...Frankrijk de dag na de dood van Casartelli, een letterlijk accident de parcours

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
plaats van twee van zulke produkties per seizoen te brengen, besloot de ins na de subsidievermindering om nog maar één zo'n grote produktie per seizoen op te zetten...Na de subsidievermindering heeft de ins dan ook een publieksinjectie gekregen: naar eigen zeggen komt er nu veel meer publiek ldjken...Dus zaten wij na die Bourgeois gentilhomme al dadelijk op de knieën

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
ervaart na een bezoek aan het bordeel ('We herinneren ons aanrakingen die de hele nacht voelbaar blijven'). Wil Verhelst zijn boeken zo fysiek mogelijk maken, zodat je ze niet alleen leest (het...van zeebroeck men je na een persoonlijke odyssee langs vitrines vraagt om samen te dansen...Kunstencentrum nOna in Mechelen wijdt in november zelfs een heel festival aan deze problematiek: Porn Ar(t)round the World

Nr. 83, Januari 2002 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Met al je systemen open door het...
Ten tweede zitten we al na een jaar met 'de nOva', de werkruimten die we broodnodig hadden, en zijn we erin geslaagd die op eigen kracht in te richten...Van 12 tot 23 november organiseren we in samenwerking met Katrien Jacobs, een Belgische die op dit moment docent is aan het Emerson College in Boston, het festival Porn Ar(t)ouiid the World...Na de splitsing tussen Manou Kersting en Chiel van Berkel was dat verhaal voor ons uitverteld, maar de groep had hier historisch een plek en dan zeg je niet meteen: 'Sorry, maar wij gaan een andere

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
een soort neurotisch enthousiasme gingen zij tegen de maatschappij in; ik denk dat wij nu na een catastrofe in een depressie zijn ontwaakt...enig haalbare is. Marginaliteit binnen een economie OPSOMER: Als kunstencentrum zal onze rol in het landschap steeds meer liggen in die artistieke radicalisering en herijking, waarin we na...Een tijdje geleden discussieerde ik daarover met Dirk Verstockt van nOna, die na de gebeurtenissen rond het festival Porn Ar(t)roud the World het gevoel heeft dat iedereen blijft meeheulen met het

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Omdat het na de zopas geschetste linguïstische evolutie niet meer zo makkelijk is om ronduit te stellen dat Danneels' stukje echt niets met censuur te maken heeft, moet de klassieke humanistische...En na een tijdje kwam ook Black Magie in de kijker, die men in het publiek naast een aartsconservatieve burgervader had geplaatst...De manier waarop het censuurconcept in het openbaar debat over Porn Ar(t)ound the world werd ingezet is veel significanter

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
culturele initiatieven van de leerlingen, tijdens de middagpauze of na de schooluren, te ondersteunen en te stimuleren...De vakmatige eindtermen blijven gehandhaafd en moeten daadwerkelijk belianld worden, in tegenstelling tot de vakoverstijgende eindtermen, die enkel na te streven zijn...Bovendien hebben heel wat opleidingen in het technisch secundair onderwijs geen vak artistieke opvoeding meer na de eerste graad

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
die periode ontstaat wat Bernal het Ar ische interpretatiemodel noemt, waarbij de Griekse beschaving gezien wordt als het resultaat van de verovering van het Egeïsche zeebekken door de Hellenen, een...Aristoles schreef zijn poëtica een eeuw na de bekende Griekse tragedies, waarvan de meeste niet eens 'aristoteliaans' kunnen genoemd worden...Het is vooral het kaderverhaal dat theaterauteurs heeft geïnspireerd: het verhaal van Sjahrazaad die om niet te worden gedood na haar ontmaagding door de wrede heerser Sjahriaar, duizend-en-één

Nr. 93, Januari 2004 • Tom Janssens • Kernpunt van een leeglopende wasbak: Tannhaüser: Jan...
Ondanks de rijke thematiek is Tannhauser een wat krakkemikkig verhaaltje dat lijdt aan plot-ar-moede en symboliekkoorts...De dresscode van deze party is huidkleurig ondergoed, en na wat vleselijk-choreografisch tumult mag er best een sigaretje opgestoken worden

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
Willem Jan Neutelings krijgt vanuit de nieuwe werking de opdracht om na te denken over manieren waarop de bredere programmering infrastructureel beter ondersteund kan worden...1994 De kns keert na de restauratiewerken terug naar de Bourla...De angst om binnen bouwprojecten voor artistieke ruimtes de keuze te maken voor een specifieke ar- chitectuur heeft te maken met gebrek aan expertise en traditie binnen podiumkunsten

Nr. 113, September 2008 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Vanhaesebrouck Anatomy Live: Performance and the operating theatre Ivo Kuyl Na(ar) het theater – After theatre Johan Thielemans Patrice Chéreau, un trajet 70 de Gebeurtenissen

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Performance and the operating theatre, Amsterdam University Press, 2008 Na(ar) het theater – After theatre...Na(ar) het theater – After Theatre bundelt een aantal teksten over postdramatisch theater...Na(ar) het theater – After theatre