Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Nachtwake voor BMC"Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Shakespeare) en Oidipoes (Sophocles). De tekstselectie verloopt zichtbaar grillig, en het vervolg brengt de curve nog meer in de war: opnieuw Handke voor Een stuk van twee dagen en van Norén Nachtwake...Toch vallen dadelijk een aantal ingrepen op die de tekst op theatermaat snoeien: het personagelijstje aan het begin bijvoorbeeld is typisch voor dramateksten: van de omvang...De traagheid, het verlangen, het sehnsuchtige maken plaats voor actieversnelling, verheviging, ook in het tijdverloop (stuk van twee dagen). De crescendobeweging bepaalt de ritmering van het

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Bij snel bladeren spelen BMC (bovenaan) en KVS (onderaan) voor u Nachtwake...Publiek Blauwe Maandag Compagnie gaf 29 voorstellingen van Nachtwake, waarvan 14 in Nederland, voor 4685 toeschouwers...KVS speelde Nachtwake 16 keer, waarvan twee buitenshuis, voor 5985 toeschouwers

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Nachtwake in KVS en BMC), in toeschouwerscapaciteit (cfr...En Norén natuurlijk, we hernemen volgend seizoen Nachtwake, voor NTG regisseer ik Eendagswezels, en ik heb ook de rechten op Chaos...Maar dat is niet mijn bekommernis bij de keuze voor een stuk, het gaat om mijn vertelling, en dat zal altijd wel ten koste gaan van iets omdat het zo individueel is. Ik denk dat ik het voor mezelf

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Ook bij De Meeuw werden door de bewerkers (dramaturg Gommer Van Rousselt en regisseur Luk Perceval) voornamelijk ingrepen gedaan om het stuk voor een groep als BMC 'speelbaarder' te maken...Dit resulteerde in een aantal voor de KVS nieuwe invalswegen: een luchthartige commerciële Romeo en Julia van Dirk Tanghe, een wederaanknopen bij de naturalistische traditie in De Deckers Nachtwake...De enige taak die voor de A-gezelschappen overblijft, na aftrek van wat kleinere groepen als BMC reeds daarnaast doen, blijkt er een van kwantitatieve aard te zijn: het hanteren van grote middelen

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Nachtwake (Zuidelijk Toneel/BMC), De Meeuw (BMC), Wittgenstein Incorporated (Kaai), Gesprekken over Goethe en Vrijdag (Toneelgroep Amsterdam), Kras en Bouwmeester Solness (Discordia). Het Theaterfestival gaat...De Vlaamse actrice Els Dottermans zat tussen de gelauwerden met een Colombina (beste vrouwelijke bijrol) voor Nina in De Meeuw van BMC...De Colombinaprijs is, zoals ik het zie, in de eerste plaats een waardering voor het werk van BMC Ik ben zéér blij dat dit werk bekend en erkend wordt

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Schrebers Moestuin in Brialmont, Nachtasiel en Prettige Feesten in Arca, Nachtwake voor BMC, Ik, Ali en Rats voor Tie 3, Het Huis van Bernarda Alba en Le Cocu Magnifique van KVS), maar ook...Ik vind het voor mezelf belangrijker om zowel voor het laboratoriumwerk van de marge als voor de mastodont-theaters te ontwerpen...Ik kies ook eerder voor mensen dan voor theaters, eerder voor Beuckelaers-Hus dan voor de KVS

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Wedekind gaat in zijn stuk van München, over Parijs naar Londen, waar het eindigt: dat was voor hem de wereld; voor hem was die zolderkamer wellicht de adequate uitdrukking van die eenzaamheid in een...Het was voor mij erg vreemd om bij de voorstelling die ik van Christus wordt weer gekruisigd zag begin januari, een tekst te vinden die een messiasfiguur naar voor schuift, met de open vraag of deze...Ik moet toegeven dat de ideeën die ik voor stukken heb, meestal uiterlijke dingen zijn, voor een beeld, een scenografie, een atmosfeer

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Een exuberant danklied (waar de Heer bedankt wordt voor al het moois, dus ook voor de vuilste boekskens en het rozigste vlees) laat veel meer sociaal kader toe dan realistische aankleding en decor...Voor alle drie is het afgelopen : voor de Vader betekent het het levenseinde, voor de andere twee de overgang van vloeibaarheid in vastheid...Deze twee produkties van BMC laten de mogelijkheden van een beslist eigentijds en actueel repertoiretheater zien : Losing Time met nog een trapje voor de laatkomers, Voader met een deur op een nieuwe

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De prijs van het Theaterfestival van Rotterdam ging voor de tweede achtereenvolgende keer naar Blauwe Maandag Compagnie, voor Strange Interlude van O'Neill, een co-produktie tussen BMC en Noordelijk...Kateiijne Damen kreeg de Theo d'or prijs van de vereniging van Schouwburgdirecteuren voor haar vertolking van Nina Leeds in Strange Interlude van BMC...Vie De Wachter ontving de Arlecchino-prijs voor zijn rol van Basov in Zomergasten, eveneens een BMC-produktie

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Oberspielleiter Guy Joosten ensceneert brave "Meeuw"
het tweede bedrijf wordt de helling voor een kleine, overbodige stunt gebruikt, wanneer een rolstoel naar beneden stormt en dreigt tussen de schouwburgbezoekers van de eerste rijen terecht te komen...Deze omkering is nodig voor één beeld: de acteurs op de scène kijken door een kleine, wankele manteau niet alleen naar het toneelstuk maar ook naar de zaal...Voor Joosten is zo een gunstig stuk in Die Zeit natuurlijk aardig meegenomen