Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Nationaal Eigentijds Theater"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Diezelfde De Broe is ook voorzitter van de vzw Arca/Nationaal Eigentijds Theater...Als Stella (Theater Vertikaal) Vertikaal uit de materiële problemen geraakt, belooft dit theater een nationale rol te gaan spelen in de theater-produktie...Poëzien Theater Poëzien, ontstaan na het failliet van het Nationaal Jeugdtheater is het enige professionele poëzie-theater in Vlaanderen maar moet het wel zonder subsidies stellen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
theaterprojecten: drie eenakters van Beckett; Lazy and Gentlemen naar Joyce's Finnegan's Wake en recent De Magerste Man, een Kafka-project; voor de toekomst: opnieuw mixed media-theater; kleine eenmalige subsidie uit...van Vaakstraat 81, 1000 Brussel, 02/511.62.53) ETA (Educatief Theater Antwerpen) Uit Kindervreugd (de jeugdorganisatie van het stadsonderwijs) was de Jeugdstudio-Fakkel-theater ontstaan...Filomenastraat 25, 03/218.65.56) Paradox Café met pakhuis (waarin somtijds theater en pop) waar een kleine fractie van artistiek Antwerpen nestwarmte zoekt

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Zelfs indien dit soort theater nooit de pretentie noch de intentie had de rol van artistieke avant-garde te vervullen, toch is het wel degelijk een beweging geweest die het Vlaamse theater vernieuwd...van de Velde en Walter Heynen, anderzijds percussie-effecten die de beelden ondersteunen: opnieuw een theater-als-theater-klemtoon, zonder realistisch alibi...Voor enige tijd nog de groep die op de meest interessante manier aan eigentijds theater bouwde, spelbreker ook in een zelfgenoegzaam theaterland, heeft het zich nu, bewust, in een gemarginaliseerde

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Alex Mallems Stuttgart Theater der Welt De vergelijking tussen theater en voetbal is zeer beproefd en slaat meestal nergens op; ter gelegenheid van het vierde Theater der Welt...Etcetera ontving Vlaams Theater jaarboek 1985-1986 Theater is een directe, onmiddellijke kunst...15.500.000 21.062.706 Antwerpen Fakkeltheater, Antwerpen 26.260.000 28.959.031 Nationaal Eigentijds Teater, Gent 22.220.000 24.463.111 Toneelgezelschap Ivonne Lex, 13.080.000 14.346.585

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 13) September 1986 "De artiest wordt monddood geslagen; voor de noden van zijn werk heeft men geen oor; het theater wordt vandaag meer en meer belaagd door vijanden...28.959.031 29.888.500 Arca/Nationaal Eigentijds Teater, Gent 22.220.000 24.463.111 25.244.100 Toneelgezelschap Ivonne Lex, 13.080.000 14.346.585 14.350.000 Antwerpen...Op deze wijze werden het Brussels Kamer Toneel (BKT), het Theater Poëzien en het Limburgs Project Theater weer opgevist

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Het Latijnsamerikaans theater is in alle betekenissen van het woord een 'eigentijds' theater, een theater dat bekommerd is om de problemen van de eigen tijd...De zwarte jaren Ook in het theater vormden zich twee fronten, in de republikeinse zone schreven auteurs als Max Aub en Rafael Alberti een soort van 'gelegenheidstheater' een theater...Het 'nationaal theater' werd opgericht, dat dweepte met patriottistische en katholieke waarden en waaruit een grote minachting voor de overwonnene bleek

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Hoewel het Nederlands Dans Theater relatief snel ook financiële ondersteuning kreeg, ontving het nooit voldoende om het gezelschap draaiende te houden...Nadat Timmers Amy Gale had zien dansen, vond hij dat ook de dansdiscipline bij zijn theater betrokken moest worden en hij vroeg haar bij het gezelschap te komen...Bij uitzondering traden zij in het buitenland op en niet één veroverde er een vooraanstaande positie in het snel groeiende internationale theater-en danscircuit

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Dit was de stap om op een bewuste en professionele manier met kunst bezig te zijn; Brulin wou van theater een bevrijd instrument maken dat naar de toekomst kijkt: de grote droom van een 'ander theater...de oorlog kwam Saint-Denis in Engeland terecht, waar hij de directeur werd van de Old Vic-school, verbonden met het Old Vic-gezelschap, het Nationaal Theater van Engeland...Hij krijgt de opdracht er een soort Nederlands Kamertoneel uit de grond te stampen: een klein theater met een eigentijds repertoire

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
De jonge Schiller, de schrijver van Die Raüber (De Rovers), beweerde in 1784 nog dat de oprichting van een nationaal theater zowat het belangrijkste instrument was om een moderne natie te realiseren...Vredelievende, verlichte intellectuelen zoals Schiller waren opgelucht na het bloederige schouwspel van de guillotine - dat was pas de vleesgeworden versie van een nationaal theater...Wanneer Bertolt Brecht anderhalve eeuw later nogal stellig poneert dat theater de veranderbaarheid van de samenleving moet tonen, dan is hij aan die gedachte schatplichtig