Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Nationaal Jeugdtheater"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het volgende seizoen wordt Vuile Mong en de Vieze Gasten (Werkgroep voor Vormingstheater) erkend als D-gezelschap en wordt het Nationaal Jeugdtheater gepromoveerd tot kamertheater...Het Nationaal Jeugdtheater wordt hetzelfde jaar wegens wanbeheer opgedoekt...Poëzien Theater Poëzien, ontstaan na het failliet van het Nationaal Jeugdtheater is het enige professionele poëzie-theater in Vlaanderen maar moet het wel zonder subsidies stellen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Hertstraat 7, 2100 Deurne, 03/325.17.77) KJT (Koninklijk Jeugdtheater) Het 'eerste vaste beroepsgezelschap voor kinderen en jongeren in West-Europa,' zoals Van Impe (Over Toneel) trots meldt...Keizerstraat 14, 03/234.34.38) KNS (Koninklijke Nederlandse Schouwburg) 131ste speeljaar; één van de drie Vlaamse repertoiregezelschappen; voerde van 1945 tot 1967 de titel van 'Nationaal...Waalse Kaai 25) RVT Spreidingsgezelschap (opgericht door Rik Jacobs in 1945, in 1947 ondergebracht bij het Nationaal Toneel, sinds 1967 gezelschap van de provincie Antwerpen) dat meer

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
JEUGDTHEATER KINDERZONDAGEN Van 7 oktober af, elke zondag om 15 uur, kindertheater en soms al eens een concert met o.a...NATIONAAL ORKEST, Bach aan kinderen verteld VIDEOPERA, werkweek-produktie TICKETS: 80 fr

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
het 'Nationaal Tooneel van Antwerpen' (de latere KNS), de schouwburg aan de Comedieplaats voor zijn gezelschap opeiste...Die plannen zijn echter nooit gerealiseerd: de Huurschouwburg bleef gewoon de thuishaven van het Jeugdtheater, terwijl de KNS 'voorlopig' in de Bourla bleef

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Hij probeerde in zijn jeugdtheater dagdagelijkse situaties te behandelen, met gewone mensen: een postbode, een politieagent, een bakker...Vanwaar kwam die fascinatie voor jeugdtheater...Huisvlijt Dat begrip Nationaal Toneel, heeft dat te maken met het zoeken naar een groot publiek

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De groepen zijn verdeeld volgens aard en subsidiestatus in: opera en ballet (nationaal, gewestelijk); het Théâtre National; de groepen met een vierjaarlijks subsidiecontract; de groepen die jaarlijks...gesubsidieerd worden; het "Jeune théâtre"; Théâtre-Action; en ten slotte het jeugdtheater...De doorlichting van het jeugdtheater toont aan dat die in tegenstelling tot de volwassenensector vooral in Wallonië gesitueerd is, zelden op dramateksten steunt, iets meer een beroep doet op subsidie

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
extra inspanning wordt gedaan voor het jeugdtheater...47.044.700 Brussel Nederlands Toneel Gent 47.680.000 50.582.223 Koninklijk Jeugdtheater, Antwerpen 37.000.000 38.606.028 B-gezelschappen: Reizend Volkstheater, Antwerpen...15.500.000 21.062.706 Antwerpen Fakkeltheater, Antwerpen 26.260.000 28.959.031 Nationaal Eigentijds Teater, Gent 22.220.000 24.463.111 Toneelgezelschap Ivonne Lex, 13.080.000 14.346.585

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het nationaal toneel is voor Van Hecke een scène voor de creatie van een nationaal dramatisch repertoire...Teiriinck probeerde de denkpistes van het "hoogstaand toneel" en het "visueel spektakel" te verzoenen in zijn concept van het "monumentaal toneel", dat de speelstijl van het Nationaal Toneel heeft...Het selecte publiek dat Teirlinck en De Gruy-ter in de jaren '20 wisten te interesseren voor ander werk dan melodrama's is uitgegroeid tot het publiek dat massaal op het Nationaal Toneel afkwam

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Avignon is een analoog voorbeeld van een nationaal festival, hoewel het wedstrijdelement ontbreekt en er een internationale dimensie aanwezig is: in de eerste plaats plakt Avignon toch het Franse...bei Lobositz (regie Langhoff), het Schauspielhaus Hamburg onder G. Gründgens signeert Faust, de Comédie Française vereert Molière, en de KNS-Nationaal Toneel produceert Miller en Malraux...reflectie van het buitenlandse theater- en dansaanbod, motor voor het kinder- en jeugdtheater, springplank voor het onbekende

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Projecttheater), Christel Op de Beeck (recensente voor jeugdtheater bij De Morgen), Rudi Van Vlaenderen (directeur Brussels Kamer Toneel), Walter Tillemans (directeur Nieuw-Ensemble-Raamtheater), Hilde Uitterlinden...Dit roept vragen op zowel ten aanzien van het aantal gezelschappen als van de spreiding van kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen...Alle erkende kinder- en jeugdtheater gezelschappen, behalve één, behoren tot de D-categorie

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Etcetera 23 kon u lezen dat tientallen mensen uit het kinder- en jeugdtheater dit ten stelligste bestrijden...het geval van de Afdeling Theater zijn dat zeven Werkgroepen: Toneel (14 leden), Werkplaatsen (7), Mime (7), Jeugdtheater (8), Poppentheater (6), Dramatische Letterkunde (4), Reis-en Studiebeurzen...Het Nationaal Toneel) die als Kroonlid tevens zitting heeft in de Afdeling Theater

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Dat was destijds zo met de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel in 1945 : nogal wat afgestudeerden wilden of konden niet in de bestaande structuren terecht en ontwierpen een eigen...de geplande voorstellingen in De Krakeling (een receptief jeugdtheater) te Amsterdam door de directie afgelast 'wegens te abstract voor kinderen'. Wat moet ik mij daar bij voorstellen ? Wanneer

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Opvoeringen in West-Duitsland en de publicatie van de tekst in Theater Heute zorgden ervoor dat deze schetsen ook elders (bij ons door het Nationaal Jeugdtheater-Gent in 1978) op het toneel werden

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • Roemeense nachtmerrie in full-color
Daarin huist naast een museum ook het Nationaal Theater...Directheid en naïviteit zijn hier opmerkelijk en doen denken aan jeugdtheater, aan een wreed sprookje met sterk beklijvende beelden, beelden die je nooit vergeet

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
de periode van het Nationaal Toneel toen de KNS zonder discussie het toonaangevende Vlaamse gezelschap was...Maar de mensen van het decoratelier zijn nu bezig met een decor van Suske en Wiske van het Koninklijk Jeugdtheater en tussendoor met kleinere klusjes voor de stad

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Culturele centra staan dus vaak onder druk van de plaatselijke politici, terwijl het theater- en dansbeleid een nationale materie is en ook nationaal gefinancierd wordt...Een ander belangrijk punt is het figuren-theater en het kinder- en jeugdtheater...Het kinder- en jeugdtheater is zo goed als dood in Vlaanderen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Als kind al ging ik met hem mee naar Parijs, we zagen er twee voorstellingen per dag, maar mijn eerste fascinatie gold de voorstellingen van het Jeugdtheater in de oude schouwburg aan de Kipdorpbrug...Na de oorlog kwam ik vaak met mijn vader naar het NIR-gebouw (NIR, Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, van 1930 tot 1960 de voorloper van de brt, red

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Zaaien en oogsten Getalenteerde artiesten (uit theater, dans, muziek, beeldende kunst, literatuur) warm maken voor het jeugdtheater: als een leidmotief komt het bovendrijven bij zowat alle...Hierbij aansluitend wil HETPALEIS zich ook internationaal oriënteren: 'niet in de laatste plaats omdat het maken van jeugdtheater in de grote zaal in het buitenland een veel ruimere geschiedenis heeft...De kernopdracht van HETPALEIS als enige bezitter van een grote zaal in het jeugdtheater bestaat erin niet-commercieel jeugdtheater voor de grote zaal te produceren

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
1853 In Antwerpen wordt het Nationaal Toneel (later kns) onder impuls van onder andere Victor Driessens opgericht...Na de Tweede Wereldoorlog sticht Herman Teirlinck het Nationaal Toneel van België. De kns krijgt de opdracht de grote podia van Antwerpen, Brussel en Gent te bespelen...Daarnaast wordt er een opleiding aan het Nationaal Toneel toegevoegd: de Studio van het Nationale Toneel, de latere studio Herman Teirlinck

Nr. 108, September 2007 • Wouter Hillaert • Strindberg nog steeds niet dood. Het Zweeds...
Suzanne Osten, de Eva Bal van het Europese jeugdtheater...heeft tegenover ‘de ander’. Mijn buitenlandse blik zag in het Hjalmar Bergmantheater in Örebro veeleer een salon dat met het grootst mogelijke enthousiasme een bepaald schuldgevoel over een nationaal